TARTALOM

Nővér - 2013;26(4)

Infekciókontroll, higiénés protokoll  alkalmazása az akut betegellátás területén
Infekciókontroll, higiénés protokoll alkalmazása az akut betegellátás területén

A betegbiztonság kiemelt témaköre a nosocomialis fertőzések csökkentése, felismerése és korai kezelése a kimeneti mutatók javítása céljából. A kutatás célja felmérni és összehasonlítani, hogy az intrahospitális sürgősségi, és intenzív betegellátás területén dolgozók megfelelő szemlélettel, és ismerettel rendelkeznek-e a nosocomiális ártalmak prevenciójával kapcsolatban. A szerző vizsgálta továbbá, hogy az eredmények milyen összefüggést mutatnak a vizsgált célcsoport iskolai végzettsége, munkaviszonya, és motiváltsága között.

Kiss Edit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ápolók szerepe a szepszis korai  felismerésében és kezelésében
Az ápolók szerepe a szepszis korai felismerésében és kezelésében

A kutatás célja, hogy komplex képet adjon az ápolók szepszissel kapcsolatos ismereteiről.

Babarci Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Nem tudok és nem is akarok mást csinálni.” Diplomás ápoló hallgatók pályaorientációjának  és pályaképének vizsgálata
„Nem tudok és nem is akarok mást csinálni.” Diplomás ápoló hallgatók pályaorientációjának és pályaképének vizsgálata

Annak feltérképezése, hogy a diplomás ápoló hallgatók milyen motivációktól vezérelve léptek az egészségügybe, illetve kezdték tanulmányaikat a főiskolai képzés keretei között. Fontosnak tartottuk vizsgálat tárgyává tenni a választott hivatás presztízsével, jellemzőivel kapcsolatos megítéléseket, és a munkával való elégedettség mértékét is.

Piczil Márta, Pikó Bettina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az egészségügyi szakdolgozók munkaelégedettségét befolyásoló tényezők
Az egészségügyi szakdolgozók munkaelégedettségét befolyásoló tényezők

Az egészségügyi szakdolgozó életének jelentős részét a munkahelyen való tartózkodás tölti ki. A munkahelyi elégedettséget számtalan tényező befolyásolhatja. Ezen tényezők egy része magával a munkakörülményekkel, a munkahelyi fizikális biztonsággal, a fizetéssel, illetve a munkahelyi szociális kapcsolatok milyenségével, a munkahelyi hierarchiában elfoglalt pozícióval van összefüggésben.

Németh Anikó

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Beszámoló öt év oktatási tevékenységéről -  egy nagyszerű team munka eredményei
Beszámoló öt év oktatási tevékenységéről - egy nagyszerű team munka eredményei

Felmérni a MESZK Csongrád Megyei Területi Szervezet Oktatási Bizottságának öt éves munkájával való elégedettséget a továbbképzéseken résztvevő egészségügyi szakdolgozók körében, illetve bemutatni a szervezett továbbképzések témáit és a résztvevők számának alakulását.

Németh Anikó

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


A LAP

Nővér

Nővér

A NŐVÉR folyóirat az ápolás független orgánuma. Célja az, hogy tudományos igénnyel készített jrások megjelentetésével az elméleti ismeretek átadása mellet a szakemberek gyakorlati tevékenységét is elősegítse.

Tartalomjegyzék: