TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2013;23(3-4)

A jövő orvosa
A jövő orvosa
| |

Az idők folyamán megváltozott az orvosokról, így a sebészekről kialakult kép, és ezzel összefüggésben az utóbbiak szerepe is. Ennek első állomása, hogy a korábbi századokat követően megszűnt a seborvost övező mítosz, majd a múlt század második felében a megszaporodott ismeretanyag és az óriási mértékben felduzzadt tudományos információ kibővítette a lehetőségeket.

Gaál Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A ráncokon túl: botulinumtoxin a fokális dystoniák kezelésében
A ráncokon túl: botulinumtoxin a fokális dystoniák kezelésében
| |

A botulinumtoxin (BTX) alkalmazási területe a biológiai hadviseléstől a kozmetikai felhasználásig terjedhet, azonban az idegizom ingerületátvitel gátlásával egyedi terápiás lehetőséget biztosít a fokozott izomfeszüléssel járó betegségek kezelésében.

Kovács Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az elhízás hatása a cardiovascularis megbetegedésekre és az obesitasparadoxon jelensége
Az elhízás hatása a cardiovascularis megbetegedésekre és az obesitasparadoxon jelensége
| |

Az elhízás világszerte jelentős egészségügyi problémát okoz. Növekvő gyakorisága mellett számos cardiovascularis megbetegedés kialakulásához járul hozzá, így fokozza a hypertonia, diabetes, cardiomyopathia, szívelégtelenség, myocardialis infarktus, illetve a ritmuszavarok és a stroke előfordulási gyakoriságát is.

Paragh György, Juhász Imre, Fülöp Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Apixaban: a legújabb orális antikoaguláns Magyarországon pitvarfibrillációban szenvedő betegek kezelésére
Apixaban: a legújabb orális antikoaguláns Magyarországon pitvarfibrillációban szenvedő betegek kezelésére
| |

Az új orális antikoaguláns szerekkel (direkt Xa-faktor-gátlók, trombingátlók) kapcsolatban az elmúlt években számos közlemény látott napvilágot. Ezek az új gyógyszerek már Magyarországon is kezdenek a mindennapi gyakorlat részévé válni.

Borbély Attila, Édes István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management)
AFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management)
| |

Kezelés: Digoxin (2816 beteg, 69,4% a randomizálás után hat hónapig vagy a vizsgálat végéig), a digoxin mellett 1647 beteg = 58,5%, illetve 1898 beteg = 67,4% szedett valamikor a vizsgálat során β-receptor- blokkolót vagy ACE-gátlót is. Ezzel szemben 718 résztvevő (57,7%, p=0,65) és 734 (59%, p<0,001) nem kapott digoxint.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Új inzulinkezelési lehetőség a hypoglykaemia kockázatának csökkentésével
Új inzulinkezelési lehetőség a hypoglykaemia kockázatának csökkentésével
| |

A degludec inzulin új, ultrahosszú hatástartamú bázisinzulin-analóg, mely klinikai vizsgálatokban hasonlóan hatásosnak és biztonságosnak bizonyult, mint a glargin inzulin.

Becher Péter, Májer Katalin, Patai Árpád

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Újszülöttkori adaptációs zavarokhoz kapcsolódó kórképek egészség-gazdaságtani elemzése: betegségteher-vizsgálat
Újszülöttkori adaptációs zavarokhoz kapcsolódó kórképek egészség-gazdaságtani elemzése: betegségteher-vizsgálat
| |

Elemzésünk célja az újszülöttkori adaptációval kapcsolatba hozható kórképek egészség-gazdaságtani elemzése, a magyarországi egészségbiztosítási teher felmérése révén.

Boncz Imre, Kovács L. Gábor, Ertl Tibor, Ágoston István, Molics Bálint, Bódis József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Endémiás MRSA-kolonizáció felderítése idõskorúak otthonában
Endémiás MRSA-kolonizáció felderítése idõskorúak otthonában
| |

Methicillinrezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) -kolonizáció igazolódott egy Vas megyei időskorúak otthonában. A szociális intézmény egyik lakóját (83 éves férfi) kórházi ellátása során ugyanabban a kórteremben ápolták, mint egy methicillinrezisztens Staphylococcus aureuspozitív beteget.

Stánitz Éva, Tompity Tünde, Ungvári Erika, Pászti Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Jelentés a 2012. évi magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről
Jelentés a 2012. évi magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről
| |

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója felkérésére és megbízásából regisztráljuk és a LAM hasábjain évenkénti rendszerességgel közzétesszük a hazai endoszkópos tevékenység főbb statisztikai számadatait.

Nagy György, Orosz Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fulvesztrantterápia a kemo- és biológiai terápiák alternatívája időskorban?
A fulvesztrantterápia a kemo- és biológiai terápiák alternatívája időskorban?
| |

Az idős, számos társbetegség mellett áttétes emlőtumorban szenvedő beteg esetében kezelési alternatívát jelentett a fulvesztrantterápia. Jó életminőség mellett, 48 hónapon keresztül tartotta komplett remisszióban a betegséget a fulvesztrantkezelés.

Somogyiné Ezer Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tavasz elején kritikus a lakosság D-vitamin-hiánya 
- D-vitamin nap, február 23.
Tavasz elején kritikus a lakosság D-vitamin-hiánya
- D-vitamin nap, február 23.
| |

A Budapesten másodízben megrendezett D-vitamin napon a szakemberek ismét megragadták az alkalmat, hogy felhívják a szakmai és laikus közönség figyelmét a D-vitamin- hiányra, ami ma az egyik legkomolyabb népegészségügyi probléma Magyarországon.

Németh Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Klinikoradiológiai konzultáció: lehetne!
Klinikoradiológiai konzultáció: lehetne!
| |

Tisztelt Szerkesztőség! Érdeklődéssel olvastam Harkányi Zoltán hozzászólását a klinikoradiológiai konzultációkról [Klinikoradiológiai konzultáció: miért nincs, ha lehetne? LAM 2012;(22)8-9:536-7.]. Teljes mértékben egyetértek vele, de azért nem látom reménytelennek a helyzetet.

Romics Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hozzászólás a „Népegészségügyi prevenció Magyarországon: azt tesszük, amit kell?” című cikkhez
Hozzászólás a „Népegészségügyi prevenció Magyarországon: azt tesszük, amit kell?” című cikkhez
| |

A LAM 2013;23(2):107-11. oldalain Kiss István és szerzőtársainak a MÁESZ Programbizottság nevében megjelent „Népegészségügyi prevenció Magyarországon: azt tesszük, amit kell?” című közleményéhez - különösen azok után, hogy a címvégi kérdőjelük szinte hozzászólásra sarkall - az alábbi észrevételeket szeretném tenni.

Péter Árpád, Kiss István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pro-Micro (Intracoronary Enalaprilat to Reduce Microvascular Damage During Percutaneous Coronary Intervention)
Pro-Micro (Intracoronary Enalaprilat to Reduce Microvascular Damage During Percutaneous Coronary Intervention)
| |

Kezelés: Enalaprilat intracoronariásan, bolusinjekció formájában, 50 μg dózis, 5 ml NaCl 0,9% vivőanyagban, illetve 5 ml NaCl 0,9% mint placebo.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Szépmûvészeti Múzeum
tavaszi tárlatai
A Szépmûvészeti Múzeum
tavaszi tárlatai

| |

Helmut Newton (1920-2004) a 20. század második felének egyik legnagyobb hatású fotográfusa volt. Olyan művész, aki még hitt a látvány erejében, és művészi erővel közvetítette a valóság általa sajátos módon megkomponált szeletét.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hánykor kezdődött a tévében a Foxi Maxi?
Hánykor kezdődött a tévében a Foxi Maxi?
| |

Gaál Csaba: Anekdoták, adomák, érdekességek, különösen a (seb)orvoslás területéről

Nemesi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A „Napút” festő, Csontváry
A „Napút” festő, Csontváry
| |

Csontváry Kosztka Tivadar feltételezett elmezavaráról a neves pszichiáter, Pertorini Rezső könyvet írt. Az elmúlt években lehetőségem nyílt az újabb dokumentumok és szakirodalom feldolgozására, így megismerhettem a festőművész egészségi állapotát, személyiségét, lelki alkatát, és állítom: Csontváry nem volt elmebeteg.

Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kedves, de ravasz varázsló 
- Etikai töprengés Irvin D. Yalom: 
A Schopenhauer-terápia című műve olvastán
Kedves, de ravasz varázsló
- Etikai töprengés Irvin D. Yalom:
A Schopenhauer-terápia című műve olvastán
| |

Irvin D. Yalom e művében egy képzelt történetbe szőtt csoport-pszichoterápia eseményeit írja meg. Az elbeszélés szerkezete, a szereplők életdrámája kapcsán felvetődő etikai kategóriák és identitásproblémák kedveznek a mű „etikai kritikai” olvasatának.

Lőrincz Jenő

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Két egykori amerikai elnök szájüregi tumora
Két egykori amerikai elnök szájüregi tumora
| |

Mióta George Washingtont, az USA első elnökét 1789-ben beiktatták hivatalába, több mint 40 férfi töltötte be ezt a fontos hivatalt. Sokan közülük orvosi szempontból is hírnevet szereztek, mint például John F. Kennedy, akinek ismert volt az Addison-kórja. Kevéssé ismert viszont, hogy két korábbi elnököt is sújtott szájüregi tumor.

Gerlinger Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Keresztúri Ferenc, a moszkvai egyetem orvosprofesszora
Keresztúri Ferenc, a moszkvai egyetem orvosprofesszora
| |

A moszkvai egyetem orvosi karának professzoraként és dékánjaként ismertté vált Keresztúri Ferenc életének első, magyarországi időszakáról nem rendelkezünk megbízható adatokkal.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az egészségügy „hosszú farkú” felelőssége
Az egészségügy „hosszú farkú” felelőssége
| |

A cikk az egészségügyi ellátással összefüggő kártérítési igények elévülése kapcsán azt az érdekes - mind itthon, mind külföldön tetten érhető - jogi jelenséget mutatja be, amikor annak a bizonyos öt évnek az eltelte után a „műhiba” miatti peresíthetőség nem veszik el: a beteg szinte végtelen ideig érvényesítheti kárát az egészségügyi szolgáltatóval szemben.

Hanti Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: