TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2020;30(01-02)

A vendég fôszerkesztô töprengôje
A vendég fôszerkesztô töprengôje
| |

Kedves Olvasók! Immár hagyománnyá vált, hogy a folyóirat januári száma pszichiátriai témákkal foglalkozik és kapcsolódik a Magyar Pszichiátriai Társaság januári konferenciáihoz, melyek a szakma legfontosabb, évente megrendezett hazai eseményei. Az idén a témák az „életút” fogalma köré rendeződnek. Ennek oka az, hogy a 2020-as év több szempontból is mérföldkő - az életutak pedig nem képzelhetők el mérföldkövek nélkül.

dr. Purebl György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A személyiség fejlődése keleten és nyugaton, és ezek néhány klinikai vonatkozása
A személyiség fejlődése keleten és nyugaton, és ezek néhány klinikai vonatkozása
| |

A személyiség vizsgálatát sokáig az én belső, környezettől nagyrészt független, vagy függetlenedett tulajdonságainak kutatása jelentette. Ugyanakkor a személyiség univerzális, kultúrafüggetlen koncepciójának megalkotását számos zavaró jelenség korlátozta: a nehezen értelmezhető kultú­raközi konfliktusok, kultúrához kötött patológiák és kísérletek, amelyek nem hozták meg a várt eredményeket. Felmerült tehát, hogy talán létezik egy, az euroatlanti civilizáció és pszichológia főárama által képviselt személyiségkoncepció mellett egy má­sik, alternatív személyiségkoncepció is.

Purebl György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A humanisztikus pszichológia és orvoslás  amerikai-magyar előfutárai: Angyal András és Mittelmann Béla
A humanisztikus pszichológia és orvoslás amerikai-magyar előfutárai: Angyal András és Mittelmann Béla
| |

Az a tény, hogy a humanisztikus pszichoterápiának két jelentős magyar úttörője van, mindmáig ismeretlen a hazai tudományos közélet előtt. A Magyarországot 1920-ban végleg elhagyó, előbb Európában helyet kereső, majd Amerikában letelepedett, s ott sikeres karriert befutott Angyal András és Mittelmann Béla pályáját reprezentatívnak tartó szerző igyekszik orvosolni ezt a hiányt.

Kelemen Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Nappali Kórház története a Debreceni Pszichiátriai Klinikán
A Nappali Kórház története a Debreceni Pszichiátriai Klinikán
| |

Hazánkban a ’60-as évektől beszélhetünk osztályos pszichoterápiákról, de még a ’80-as évekre sem alakult ki országos hálózat. Debrecenben a ’90-es években kezdődött meg a pszichoterápiás szemlélet elterjedése a pszichiátriai intézetekben, és először a Megyei Kórházban, majd a Pszichiátriai Klinikán is létrejött a Nappali Kórház.

Égerházi Anikó, Cserép Edina, Magyar Erzsébet

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A veszprémi modell, avagy pszichiátriai gondozás másként
A veszprémi modell, avagy pszichiátriai gondozás másként
| |

Közleményünkben egy megyei pszichiátriai gondozó és a szociális alapellátás két elemének összekapcsolását, a szociális közösségi ellátás és a nappali ellátás integrációját mutatjuk be egy alapítvány közbeiktatásával.

Balczár Lajos, Englert Tímea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Végállomás? Adalékok a magyarországi  bentlakásos szakosított szociális otthonokban élő pszichiátriai betegek életútjához
Végállomás? Adalékok a magyarországi bentlakásos szakosított szociális otthonokban élő pszichiátriai betegek életútjához
| |

A szerzők a krónikus pszichiátriai betegek magyarországi ellátásának sajátos, a ha­gyományos pszichiátriai egészségügyi ellátórendszeren kívül zajló formájának, a szociális otthonok világának kevéssé ismert intézményi aspektusait mutatják be. Ma­gyar és nemzetközi történeti források és szak­irodalmi adatok felhasználásával áttekintik a hazai pszichiátriai ellátások fejlődésének egyes sajátosságait, ismertetik a pszichiátriai betegeket ellátó jelenlegi magyar egészségügyi és szociális ellátások főbb strukturális adatait. Végül személyes tapasztalataik alapján ismertetik az EU legnagyobb, kizárólag pszichiátriai betegeket bentlakásos szociális otthoni formában ellátó intézmény működésének, egyes szakmai jellemzőit.

Kapócs Gábor, Bacsák Dániel

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A duáldiagnózis addiktológiai vetülete
A duáldiagnózis addiktológiai vetülete
| |

Az addiktológiai nehézségekkel küzdő személyek körében - a normál populációhoz képest - nagyságrendekkel gyakoribb a pszichopatológiai problémák előfordulása. Ezek természetét, dinamikáját járjuk körül a közleményben, utalva speciális kezelési igényeikre, illetve az e területen dolgozó szakemberek védelme érdekében tett lé­pé­sekre.

Szemelyácz János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Clozapin - az antipszichotikus terápia  „utolsó mentsvára”
Clozapin - az antipszichotikus terápia „utolsó mentsvára”
| |

60 éves elmúlt az első atípusosan működő antipszichotikum, amely „kalandos” életútja során immár három évtizede birtokolja az egyéb gyógyszeres terápiákra rezisztens szkizofrénia kezelésének etalonja címet.

Szekeres György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Büntetésterápia” - Kényszergyógykezelés  alatt álló betegek pszichorehabilitációs lehetőségei Magyarországon
„Büntetésterápia” - Kényszergyógykezelés alatt álló betegek pszichorehabilitációs lehetőségei Magyarországon
| |

A büntetendő cselekményt elkövető pszichiát­riai betegek életútjának vizsgálatakor elkerülhetetlen, hogy pillantást vessünk arra, a jog - nem függetlenül a társadalom mentális zavarokról alkotott képétől - miképpen definiálja a kóros elmeállapotot büntetőjogi kontextusban, és milyen intézményes válaszokat ad rá. Magyarországon a beszámítási képesség fogalma orvosi és jogi elemeket egyaránt tartalmaz, melyek mentén lényegében a szakértő véleménye alapján dönt a hatóság a terhelt sorsáról.

Bacsák Dániel, Krámer Lili

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életutak a pszichiátriában 
- Interjú a hazai kifejezéspszichológia, kifejezés-pszichopatológia úttörő alakjával, a 97 éves Hárdi Istvánnal
Életutak a pszichiátriában
- Interjú a hazai kifejezéspszichológia, kifejezés-pszichopatológia úttörő alakjával, a 97 éves Hárdi Istvánnal
| |

Kutatói, tudományszervezői, oktatási tevékenysége a hazai kifejezéspszichológiában páratlan, nemzetközi szinten is kiemelt elismertséggel rendelkezik. Eddig 16 könyve, 150 közleménye jelent meg magyar és idegen nyelveken. Életműve napjainkban is bővül. A mintegy hetven éve tartó elhivatottsága, kimagasló tudása, szakmai életútja példaként szolgálhat mindannyiunk számára.

Füry Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: