hirdetés

TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2019;29(08-09)

Mitől fájhat a beteg lába? Végtagischaemia
Mitől fájhat a beteg lába? Végtagischaemia
| |

Magyarországon végzik az Európai Unió országai közül a legtöbb alsóvégtag-amputációt perifériás verőérbetegség miatt. Igen fontos ezért, hogy a betegséggel kapcsolatos korszerű ismeretek minél szélesebb körben ismertek legyenek. Egymástól függetlenül, azonos témában egyszerre három kéziratot is benyújtottak a LAM szerkesztőségéhez, melyek a perifériás verőérbetegség diagnosztikájával, gyógyszeres és invazív kezelésével foglalkoznak. Az egyes közleményeket a jelenlegi és a későbbi lapszámainkban publikáljuk. A cikkek különböző szerzők, szerzőcsoportok művei, ezért elkerülhetetlen az esetleges átfedés, de a véleménykülönbség is, amelyeket nem kívántunk a szerkesztés során befolyásolni. A szerkesztőség

Fendrik Krisztina, Biró Katalin, Koltai Katalin, Endrei Dóra, Tóth Kálmán, Késmárky Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A finanszírozás tudathasadása - megoldási  kényszerek a magyar egészségügyben
A finanszírozás tudathasadása - megoldási kényszerek a magyar egészségügyben
| |

A nemzetközileg mintaértékű egészségügyi szolgáltató modellek többé-kevésbé harmonikus megoldásokat találtak a szociális és az üzleti alapú ellátás viszonyának rendezésére. A magyar egészségpolitika mind a mai napig képtelen volt ennek a feladatnak a megoldására.

Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fájdalmas diabeteses polyneuropathia kezelése
A fájdalmas diabeteses polyneuropathia kezelése
| |

A diabeteses polyneuropathia a cukorbetegek akár 20-60%-ában jelen lehet, ezzel a cukorbetegség leggyakrabban előforduló szövődménye, mégsem diagnosztizálják gyakran. A diagnózis alapvetően a tüneteken alapul, de számos eszközös vizsgálati lehetőség is rendelkezésünkre áll.

Kis János Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Allergiaellenes szerek és az ICAM-1-antitestek lehetséges alkalmazása a felső légúti infekciók kontrollálásában
Allergiaellenes szerek és az ICAM-1-antitestek lehetséges alkalmazása a felső légúti infekciók kontrollálásában
| |

A felső légúti infekciók több mint 50%-áért a rhinovirusok a felelősek. Jól ismert, hogy a rhinovirusok, valamint az akut másodlagos bakteriális fertőzések jelentős részét okozó Hae­mo­phi­lus influenzae légúti epithelsejtekhez történő kötődésében nagy szerepet játszik az „inter­celluláris adhéziós molekula 1” (ICAM-1).

Szabadka Hajnalka

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gyulladáscsökkentés vagy a lipidszint mérséklése?
Gyulladáscsökkentés vagy a lipidszint mérséklése?
| |

A HMG CoA-reduktáz gátlói - azaz a statinok - kapcsán a szakirodalomban időről időre előkerül az a kérdés, hogy látványos preventív hatásosságukat a lipidprofil javításával vagy az érfali gyulladásos folyamatok mérséklésével érik-e el. Ez a dilemma elméleti jelentősége mellett azért is fontos lehet, mert megválaszolása újabb terápiás célpontokhoz, a meglévők még hatékonyabb kiaknázásához nyújthatna segítséget. Közleményünk a „gyulladás vagy lipid” vita legfontosabb állomásait tekinti át. A referens

dr. Reinhardt István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életutak a társadalomban pszichiátriai beteg diagnózissal
Életutak a társadalomban pszichiátriai beteg diagnózissal
| |

BEVEZETÉS - Tanulmányunk célja, hogy egyéni élettörténeteken keresztül bemutassuk, hogyan lehet pszichiátriai betegség, szkizofrénia diagnózissal élni Magyar­or­szá­gon.

Bányai Borbála, Légmán Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A munkaképesség elbírálásának lehetőségei: irodalmi áttekintés
A munkaképesség elbírálásának lehetőségei: irodalmi áttekintés
| |

BEVEZETÉS - A munkaképesség megítélésének fontos szociális és társadalmi következményei vannak, de jelenleg hazánkban nem áll rendelkezésre standardizált mérési rendszer.

Mák Kornél, Fehér Gergely, Gombos Katalin, Pusch Gabriella, Koltai Katalin, Bank Gyula, Kósa Gábor, Varjasi Gábor, Tibold Antal

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az időskorúak gondozásának egészség-gazdaságtani kérdései Magyarországon
Az időskorúak gondozásának egészség-gazdaságtani kérdései Magyarországon
| |

BEVEZETÉS - Magyarországon az elöregedő társadalom komoly kihívások elé állítja az egészségügyi (és a szociális) ellátórendszert. Az időskorúak ellátásának komplex problémája miatt a geriátriai ellátás speciális integráló szemléletet kíván a hatékony működés érdekében.

Németh Bertalan

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

MOTESZ - az egészséges családokért, az egészséges nemzetért  Az egészség tíz parancsolata
MOTESZ - az egészséges családokért, az egészséges nemzetért Az egészség tíz parancsolata
| |

A MOTESZ 2014-ben alkotta meg „Az egészség tíz parancsolata programot”, amelyben összefoglalta az egészséges ember legfontosabb teendőit egészsége megőrzése és a betegségek megelőzése érdekében. Tervezetét jómagam készítettem el, majd Bitter István, Kásler Miklós, Merkely Béla, Poór Gyula, Tímár József professzorok észrevételei alapján véglegesítettük az itt olvasható szöveget. A végleges változatot 2014 novemberében a szakmának és a szaksajtónak is bemutattuk Poór Gyula akkori elnökünkkel a Magyar Orvostudományi Napok rendezvény keretében. Az útmutatás azóta is elérhető a MOTESZ honlapján (www.motesz.hu).

dr. Oberfrank Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Elismerés a jövő építéséért
Elismerés a jövő építéséért
| |

A Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére Alapítvány pályázatának díjait idén is a Semmelweis-napon, június 28-án adták át. A pályázatot az akadémikus fia, ifj. dr. Romics László hozta létre testvére, barátai és tanítványai részvételével a névadó munkássága előtti tisztelgésként. Ebben az évben négy fiatal orvost díjaztak a pályázaton, de ezúttal két további különdíjat is kiosztottak.

Kun J. Viktória

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Felépülés a függőségből
Felépülés a függőségből
| |

A kötet szerzői az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) és a Nyírő Gyula Kórház Addiktológiai Osztályának munkatársai és a velük együttműködő felépülők. A kötet célja a függőségekből történő felépülés folyamatának bemutatása a szélesebb olvasóközönség számára. A függőségek helyett a felépülés középpontba állítása a könyv fő üzenete.

Rácz József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tudományos babonák a női testtel kapcsolatban
Tudományos babonák a női testtel kapcsolatban
| |

A női test az európai orvostudomány számára sokáig terra incognita maradt. Az egyik bibliai teremtéstörténeten, illetve arisztotelészi elméleteken alapuló nézetek alapján ugyanis a női testet Európában, egészen a 18. század végéig csupán a férfitest csökevényes változatának tekintették, működésével kapcsolatban pedig egy sor elképesztő tévhit élt az orvosi gondolkodásban. Csupán a 18-19. században kezdték a nők testét önálló entitásként vizsgálni.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A leselkedő festő, avagy a kiérdemelt katonai kereszt
A leselkedő festő, avagy a kiérdemelt katonai kereszt
| |

Edward Hopper utolsó festménye, a „Két komédiás” a közönségtől való búcsú frappáns metaforájának tekinthető. A képen két bohóc - egy férfi és egy nő - áll magányosan a színpadon, a leeresztett függöny előtt. Fogják egymás kezét, miközben a férfi szabadon lévő bal kezével mintha a nő felé mutatna. A két alak arcvonása nem hagy kétséget afelől, hogy a művész és felesége látható a festményen. A kép befejezése után Hopper már nem festett többet, egy évvel később meghalt.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: