TARTALOM

Ideggyógyászati Szemle - 2014;67(11-12)

Kritikus állapotokkal összefüggő neuromuscularis zavarok - figyeljünk rá!
Kritikus állapotokkal összefüggő neuromuscularis zavarok - figyeljünk rá!

A szepszishez és egyéb súlyos, kritikus állapotokhoz társuló neuromuscularis tünetek nem ritka és újonnan felismert jelenségek, ennek ellenére a mindennapos klinikai gyakorlatban kevés jelentőséget tulajdonítanak nekik. A kritikus állapothoz társuló polyneuropathia (CIP) és myopathia (CIM) a szeptikus betegek közel felét érinti.

Nemes Réka, Molnár Levente, Fülep Zoltán, Fekete Klára, Berhés Mariann, Fülesdi Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A frontotemporalis transsylvian feltárás szimulációja és alkalmazásának ismertetése
A frontotemporalis transsylvian feltárás szimulációja és alkalmazásának ismertetése

A modern képrekonstrukciós eljárások hatékony szemléltető képessége folytán a számítástechnikai alkalmazások egyre fontosabb szerepet töltenek be az idegsebészeti képzésben. A célunk olyan szimulációs oktatóeszköz kifejlesztése volt, melynek segítségével cadaveren szimulált műtéti eljárások, neuroanatómiai boncolások térhatású, interaktív formában jeleníthetők meg és a dissectio valósághű rekonstrukcióját nyújtják.

Balogh Attila, Czigléczki Gábor, Pápai Zsolt, Mark C. Preul, Banczerowski Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A levodopa/carbidopa intestinalis gél kezelés magyarországi tapasztalatai előrehaladott Parkinson-kórban
A levodopa/carbidopa intestinalis gél kezelés magyarországi tapasztalatai előrehaladott Parkinson-kórban

A Parkinson-kór előrehaladott stádiumát a tartós levo - dopakezelés szövődményei jellemzik: dyskinesiákkal jelent - kező motoros fluktuáció és/vagy az életminőséget jelentő sen rontó nem motoros fluktuáció. Ezeket a jelenségeket műszeres terápiás lehetőségekkel - mély agyi stimuláció, apomorfinpumpa, levodopa/carbidopa intestinalis gél (LCIG) -kezelés - jelentősen tudjuk javítani, nemegyszer individuális kezelés formájában. Hazánkban 2011-től érhető el az LCIG-terápia.

Nagy Helga, Takáts Annamária, Tóth Adrián, Bereczki Dániel, Klivényi Péter, Dézsi Lívia, Dibó György, Vécsei László, Kovács Norbert, Aschermann Zsuzsa, Komoly Sámuel, Varannai Lajos, Zemlényi Gyöngyi,

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Személyre szabott koponyacsontpótlások CAD-CAM technológia felhasználásával
Személyre szabott koponyacsontpótlások CAD-CAM technológia felhasználásával

A koponyacsonthiányok legnagyobb része műtéti beavatkozás következményeként jön létre. A csontdefektust meghatározott időn belül, általában 6-8 hét múlva pótolni kell, tekintettel arra, hogy a csonthiány pótlása javítja az agyi keringést. Számos sebészeti technika és anyag áll rendelkezésre a cranioplastica elvégzésére.

Vitanovics Dusán, Major Ottó, Lovas László, Banczerowski Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az életeseményektől a depressziós és szorongásos panaszokig: a diszfunkcionális attitűdök és a megküzdés szerepe a patogenezis folyamatában
Az életeseményektől a depressziós és szorongásos panaszokig: a diszfunkcionális attitűdök és a megküzdés szerepe a patogenezis folyamatában

A jelen tanulmány célja a pszichés betegek által megélt életesemények, valamint a rájuk jellemző diszfunkcionális attitűdök és megküzdési stratégiák szerepének szisztema - tikus elemzése a szorongásos és a depressziós tünetképzés tükrében.

Mészáros Veronika, Ajtay Gyöngyi, Fodor Kinga, Komlósi Sarolta, Boross Viktor, Barna Csilla, Udvardy-Mészáros Ágnes, Perczel Forintos Dóra

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

HIV-fertőzött személyek neurokognitív eltérései - hazai prevalenciavizsgálat előzetes eredményei
HIV-fertőzött személyek neurokognitív eltérései - hazai prevalenciavizsgálat előzetes eredményei

A humán immundeficientia vírus (HIV) -fertőzés várható kimenetele drámai mértékben javult a kombinált antiretrovirális terápia széles körű elterjedésével. Az opportunista infekciók háttérbe szorulásával, a belgyógyászati és hematoonkológiai kórképek mellett, napjainkban sajátos neurológiai problémák is kihívást jelentenek a betegeket ellátó szakemberek számára.

Lakatos Botond, Szabó Zsuzsa, Bozzai Barbara, Bánhegyi Dénes, Gazdag Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az agykamrák tüneteket okozó subependymomái. Húsz, egymás utáni eset áttekintése
Az agykamrák tüneteket okozó subependymomái. Húsz, egymás utáni eset áttekintése

Az intraventricularis subependymomák ritka, jóindulatú daganatok, amelyeket gyakran tévesen ependymomáknak diagnosztizálnak. Áttekintettük a subependymomák klinikopatológiai jellemzőit.

Vitanovics Dusán, Áfra Dénes, Nagy Gábor, Hanzely Zoltán, Turányi Eszter, Banczerowski Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A PMP22 deléció módosító hatása EGR2 mutáció miatt Charcot-Marie-Tooth 1-es típusú neuropathiás családban
A PMP22 deléció módosító hatása EGR2 mutáció miatt Charcot-Marie-Tooth 1-es típusú neuropathiás családban

A Charcot-Marie-Tooth (CMT) -betegség 1-es típusának hátterében többek között a PMP22 és az EGR2 gének mutációi és kópiaszám-változásai is állhatnak. A „Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsy” (nyomásos bénulásokra hajlamosító örökletes neuropathia, HNPP) oka a PMP22 gén deléciója.

Reményi Viktória, Inczédy-Farkas Gabriella, Gál Anikó, Bereznai Benjamin, Pál Zsuzsanna, Karcagi Veronika, Mechler Ferenc, Molnár Mária Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ritka paroxysmalis mozgászavar: A paroxysmalis dyskinesia kevert típusa
Ritka paroxysmalis mozgászavar: A paroxysmalis dyskinesia kevert típusa

A paroxysmalis dyskinesiák ritka betegségek heterogén csoportját jelentik, jellemzőjük az akaratlan mozgások visszatérő rohamai. Négy klasszikus kategóriájuk a kinesigen, nem kinesigen, mozgás által indukált és hypnogen. Egyes betegek nem illenek bele a paroxysmalis dyskinesiáknak ebbe a négy csoportjába, őket kevert típusúaknak nevezzük.

Aysu Sen, Dilek Atakli, Bahar Guresci, Baki Arpaci

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Magyar Epilepszia Liga Közgyűlése
A Magyar Epilepszia Liga Közgyűlése

A XXXI. Győri Epileptológiai Továbbképző Munkakonferencia keretében tartotta meg az éves közgyűlését a Magyar Epilepszia Liga (MEL). Prof. dr. Janszky József elnöki beszámolója a vezetőség elmúlt évi munkájáról.

Szupera Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Jegyzőkönyv a Magyar Epilepszia Liga vezetőségi üléséről
Jegyzőkönyv a Magyar Epilepszia Liga vezetőségi üléséről

Időpont: 2014. október 17.
Helyszín: Győr.
Résztvevők: Janszky József, Szupera Zoltán, Clemens Béla, Fabó Dániel, Fogarasi András, Jerney Jenő, Halász Péter, Juhos Vera, Rajna Péter, Rosdy Beáta

Szupera Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Ideggyógyászati Szemle

Ideggyógyászati Szemle

A Magyar Neurológiai Társaság,
a Magyar Idegsebészeti Társaság,
a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,
a Magyar Gyermekneurológiai Társaság,
a Magyar Neuradiológiai Társaság,
a Magyar Epilepszia Liga,
a Magyar Gerincgyógyászati Társaság,
a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság,
a Magyar Stroke Társaság
és a Magyar Idegtudományi Társaság
hivatalos lapja.

Havonta megjelenő folyóirat.

Főszerkesztő:
dr. Rajna Péter

Impakt faktor: 0,343 (2013)

Tartalomjegyzék: