TARTALOM

Ideggyógyászati Szemle - 2015;68(3-4)

Segítség! Kézirattorlódás!
Segítség! Kézirattorlódás!

Lapunk most már több évre nyúló fejlesztési szakaszt él meg. Ennek kezdetét talán a nemzetközi regisztrációs folyamat igazán örömteli lezárulásával (impakt faktor), a jelen szakaszát pedig a kényszer diktálta előfizetéses rendszer bevezetésével azonosíthatjuk.

Tajti János, Rajna Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Teriflunomid: új orális immunmoduláló kezelés sclerosis multiplexben
Teriflunomid: új orális immunmoduláló kezelés sclerosis multiplexben

A sclerosis multiplex a központi idegrendszer autoimmun, demyelinisatióval járó, neurodegeneratív betegsége. Az SM relapszus-remisszió kórformájában jelenleg kilenc, OEP-finanszírozott gyógyszer áll rendelkezésünkre a betegség aktivitásának csökkentésére. Ezek közül hét készítmény első vonalban alkalmazható.

Bencsik Krisztina, Rózsa Csilla, Vécsei László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az antiepileptikumok prokonvulzív hatásai
Az antiepileptikumok prokonvulzív hatásai

Az epilepszia kezelésére adott gyógyszerek paradox, rohamprovokáló hatását prokonvulzív hatásnak nevezzük. Kialakulhat nem specifikus intoxikációkor több antiepileptikumnál. Másik típusa a szindrómaspecifikus, inadekvát gyógyszerválasztás miatt kialakuló prokonvulzív hatás, amely jellemzően idiopathiás generalizált epilepsziákban alakul ki.

Kelemen Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A neuropathiás fájdalom gyógyszeres kezelése a legutóbbi ajánlások tükrében
A neuropathiás fájdalom gyógyszeres kezelése a legutóbbi ajánlások tükrében

A neuropathiás fájdalom a fájdalmak speciális fajtája. Kialakulása és kezelése gyökeresen különbözik más fájdalmakétól. A közel tíz éve elsőként megjelent és általánosan elfogadott terápiás útmutatók triciklusos antidep­resszívumokat, antikonvulzívumokat, opioidokat javasoltak a neuropathiás fájdalom kezelésére.

Kiss Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pszichiátriai betegségben szenvedők erőszakos bűncselekményeinek összefüggése korábbi bűnelkövetéseikkel. Magyarországi retrospektív felmérés
Pszichiátriai betegségben szenvedők erőszakos bűncselekményeinek összefüggése korábbi bűnelkövetéseikkel. Magyarországi retrospektív felmérés

Felmérésünkben annak feltárását tűztük ki célul, hogy a pszichiátriai betegségben szenvedő erőszakos bűncselekményt elkövetők milyen arányban követtek el már korábban is kisebb bűncselekményeket, és kimutatható-e összefüggés a bírósági határozat alapján kényszergyógy­kezelésben részesült pszichiátriai beteg bűnelkövetők erőszakos bűncselekménye és korábbi bűnelkövetései között.

Baran Brigitta, Szabó Ferenc Ádám, Kara Borbála, Kovács Magdolna, Uzonyi Adél, Antal Albert, Ungvari Gabor S, Gazdag Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az anyai epilepszia és antiepileptikus terápia hatásai a várandósság során
Az anyai epilepszia és antiepileptikus terápia hatásai a várandósság során

A vizsgálat célja az volt, hogy retrospektív módon elemezzük az epilepszia és az epilepsziaellenes terápia (AED) hatását a terhesség és a szülés kimenetelére.

Vanya Melinda, Árva-Nagy Nóra, Szili Károly, Szok Délia, Bártfai György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs összefüggés a CLU, valamint a PICALM génpolimorfizmusok és az Alzheimer-betegség között egy török betegcsoportban
Nincs összefüggés a CLU, valamint a PICALM génpolimorfizmusok és az Alzheimer-betegség között egy török betegcsoportban

Vizsgáltuk az összefüggést a clusterin (CLU) gén rs11136000 egyesnukleotid-polimorfizmusa (SNP), a foszfatidilinozitol-kötő clathrin összeszerelő fehérje (PICALM) génjének rs541458 és rs3851179 SNP-i és az Alzheimer-betegség (AD) között török populációban, és meghatároztuk, fennáll-e összefüggés a CLU- és PICALM-genotípusok, valamint a dementia viselkedési és pszichés tünetei (BPSD) között a török populációban.

Aysu Sen, Mehtap Arslan, Mehmet Emin Erdal, Ozlem Izci Ay, Senay Gorucu Yilmaz, Erhan Kurt, Baki Arpaci

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A munkamemória váltási funkciója pszichotikus kórképekben
A munkamemória váltási funkciója pszichotikus kórképekben

A pszichotikus tünetekkel járó pszichiátriai zavarok között számos kutató tételez fel sokrétű átfedést, és az utóbbi évtizedekben egyre több összehasonlító kutatást végeztek. Szkizofréniában erőteljesen alátámasztott a kognitív deficit jelenléte, viszont bipoláris affektív zavarban az erre vonatkozó eredmények ellentmondásosak.

Domján Nóra, Greminger Nóra, Drótos Gergely, Janka Zoltán, Szendi István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A humán béta-defensinek genetikai polimorfizmusai sclerosis multiplexes betegek esetében
A humán béta-defensinek genetikai polimorfizmusai sclerosis multiplexes betegek esetében

Az újabb vizsgálati eredmények kezdenek rávilágítani a mikrobiom szerepére a sclerosis multiplex patogenezisében. Azt is feltételezik, hogy a neuropatológiai változások összefüggésben állhatnak az antimikrobiális peptidek (AMP), köztük a defensinek rendellenes expressziójával és szabályozó funkciójával.

Szekeres Márta, Somogyvári Ferenc, Bencsik Krisztina, Szolnoki Zoltán, Vécsei László, Mándi Yvette

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ágyéki gerinc funkciócsökkenésének mérése
Az ágyéki gerinc funkciócsökkenésének mérése

Tanulmányunk célja, hogy összefoglalóan bemutassuk az Oswestry Disability Index, a Quebec Back Pain Disability Scale, a Roland-Morris Disability Questionnaire és a Core Outcome Measurement Index magyar nyelvű változatainak validálási munkálatait, és ajánlásokat fogalmazzunk meg a jövőbeni felhasználásukkal kapcsolatban.

Valasek Tamás, Varga Péter Pál, Klemencsics István, Szövérfi Zsolt, Bozsódi Árpád, Éltes Péter Endre, Lazáry Áron

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Magyar Epilepszia Liga (MEL) állásfoglalása
A Magyar Epilepszia Liga (MEL) állásfoglalása

A valproátkészítményekkkel kapcsolatban több tanulmányban is felvetették, hogy a valproát potenciálisan súlyos fejlődési rendellenességeket (MCM) okozhat, továbbá a valproát mellett született gyermekek intelligenciája, memóriája, pszichomotoros fejlődése elmaradhat társaikétól.

Janszky József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Ideggyógyászati Szemle

Ideggyógyászati Szemle

A Magyar Neurológiai Társaság,
a Magyar Idegsebészeti Társaság,
a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,
a Magyar Gyermekneurológiai Társaság,
a Magyar Neuradiológiai Társaság,
a Magyar Epilepszia Liga,
a Magyar Gerincgyógyászati Társaság,
a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság,
a Magyar Stroke Társaság
és a Magyar Idegtudományi Társaság
hivatalos lapja.

Havonta megjelenő folyóirat.

Főszerkesztő:
dr. Rajna Péter

Impakt faktor: 0,343 (2013)

Tartalomjegyzék: