TARTALOM

 VISSZA

 


Lépések a kompetencia rendezéséhez


Lépések a kompetencia rendezéséhez

| | |
 


Tűzoltásszerű az a megoldás, hogy az egészségügyi szakdolgozók az orvos írásos felhatalmazása birtokában köthetnek be infúziót és adhatnak be intravénás injekciót a betegeknek.

A tevékenység végzése orvosi kompetenciába tartozik, ahol a szakdolgozó együttműködő funkcióban, az előkészítésben, az asszisztálásban és a beteg megfigyelésében kap szerepet. Ez év január 1-jétől megszületett az a rendeletmódosítás, amely rendelkezik orvosi elrendelésre az orvossal együttműködve végzett tevékenységek önálló ellátásának szabályairól. A szabályzás milyen feladatok elé állítja az ápolás szakmai vezetést, valamint a munkáltatókat? Tisztázható-e ezáltal az egészségügyi szakdolgozók kompetenciája? A témáról dr. Domján Andrea jogászt, a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszékének vezető ápolóját kérdeztük:

- Hogyan alakult ki az írásos megbízás gyakorlata?

Az egészségügyi szakdolgozók kompetenciája szakképzettségüktől függ, vagyis az adott szak képzési és vizsgáztatási követelményei határozzák meg azokat a feladatokat, melyeket a szakdolgozók önállóan, orvosi utasításra önállóan, illetve orvosi utasításra együttműködő funkcióban végezhetnek. Az 1972.évi „Orvosi Rendtartás” már megadta a lehetőséget, hogy az orvosi kompetenciába tartozó feladatot megbízással szakdolgozó végezhessen el. 2007- ben ez a rendelkezés kikerült a szabályozásból. A több évtizedes gyakorlat és a hatályos jogszabály ellentmondása szinte kezelhetetlen problémát okozott valamennyi betegellátó egészségügyi intézményben. A szakdolgozói és orvosi szakmai szervezetek, valamint a kórházi menedzsment felszólalásai a helyzet sürgős rendezésére eredményezték, ezért előbb átmeneti rendelkezésekkel, (licence rendelet) majd az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007 EüM. rendelet módosításával véglegesen, és remélhetően megnyugtatóan rendeződött a kérdés.


dr. Domján Andrea
- A képzés követte a rendeletmódosítást?

Ezzel egy időben az oktatásban is jelentősnek mondható változtatásokra került sor. Mind az alapképzésbe, mind a ráépülő úgynevezett szakosító szakképzésbe beépítették az írásos felhatalmazás alapján végezhető tevékenységek alapját szolgáló tanagyagokat. Ez tulajdonképpen a szakdolgozók kompetenciájának bővülését eredményezi. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi rendszerben dolgozók képzési és vizsgakövetelményében még nem szerepeltek ezek a feladatok, számukra mindenképpen szükség van az írásos megbízás kiadására. Az egészségügyi dolgozók rendtartása egyrészt meghatározza, hogy írásos megbízás milyen szakképesítéssel, vagy szakképzettséggel rendelkező szakdolgozónak adható (OKJ ápoló, diplomás ápoló, felnőtt szakápoló, általános betegápoló 1975 előtt végzett, körzeti betegápoló, 1975 előtt végzett, csecsemő és gyermekápoló, radiográfus, egészségügyi gyakorlatvezető,diagnosztikai technológus, szülésznő), másrészt meghatározza, hogy a felhatalmazást ki, milyen formában, és feltételek mellett adhatja ki. A rendelet tartalmazza a felelősség megoszlását is. Vagyis írásos megbízást „az osztályvezető ápoló, vagy vezető ápoló, vagy vezető asszisztens és az osztályvezető főorvos vagy orvosszakmai vezető együttes írásos - a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott” formában adható ki … „A felhatalmazás a szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességéről, valamint a tevékenység megfelelő kivitelezéséről, a felhatalmazást adó személyek a gyakorlatban előzetesen meggyőződtek.” „A felhatalmazás alapján végzett tevékenység kivitelezéséért a szakdolgozó felelős.”

- Kizárólag a bevezetőben említett két beavatkozásról van szó?

Nem, több olyan beavatkozás, feladat van, amely orvosi kompetenciába tartozó, de szakdolgozó által végzett tevékenység. Ilyen például a transzfúziós terápia kivitelezése, a parenterális táplálás, tartós fájdalomcsillapítás, szabad légútbiztosítás, inkontinencia és sztóma ellátás, sebkezelés, de ide vehetjük a férfi beteg katéterezését is, amely a jövőben már beépül az ápoló alapképzés anyagába. Természetesen a fenti feladatokat is csak meghatározott képzettséggel rendelkező, és képzésben résztvevő szakdolgozó végezheti még írásos felhatalmazás birtokában is. Mire gondolok? Tartós fájdalomcsillapítást írásos felhatalmazással felnőtt és gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, valamint hospice és onkológiai szakápolói végzettséggel rendelkező munkatárs végezhet. Vagy artéria punkciót és kanülálás végzéséhez aneszteziológiai és intenzív szakápolói, nefrológiai, sürgősségi szakápolói végzettség szükséges.

- A debreceni centrumban milyen lépések történetek a kompetencia rendezéséhez?

Már az elmúlt évben megkezdődött a szakmai felkészítő továbbképzések szervezése. A feladatot a klinikai főnővéri iroda koordinálja és irányítja, a klinikák, tanszékek vezető ápolóinak segítségével. 2011 áprilisától indulnak a tanfolyamok és témájukban a transzfúziológiai kivételével lefedik valamennyi, az orvosi kompetenciából átvett, és írásos felhatalmazással végezhető feladatot. A továbbképzésen való részvételt első körben azoknak ajánljuk fel, akik írásos megbízással eddig is végeztek ilyen beavatkozásokat. A legnagyobb érdeklődésre az infúziós terápia kivitelezése és az intravénás injekció beadása témakörben számítunk. Az előzetes felmérések alapján közel 700 munkatársunk továbbképzésére kell sort kerítenünk. A tanfolyamon való részvétel ingyenes és akkreditációja folyamatban van.
Úgy gondoljuk, hogy ebben a félévben sikerül valamennyi tanfolyamunkat lebonyolítani, és a jelenleg kiadott (még nem az új rendelet szerinti) írásos megbízásokat azok részére, akik a továbbképzés anyagából sikeres vizsgát tesznek meg tudjuk erősíteni, ellenkező esetben pedig visszavonni. Továbbá már gondolkodunk olyan megoldásban, hogy az alapképesítés megszerzését követő gyakornoki idő alatt végzi el a munkatárs a továbbképző tanfolyamot, és csak ezt követően lehet jogosult és kaphat felhatalmazást alapképesítéssel is végezhető tevékenységre. Az új képzési és vizsgáztatási követelmények szerint végző ápolók, akiknek szakápolás modulja már tartalmazza pl. az infúziós terápia kivitelezését, megfontolandónak tartjuk az előzőkben leírt gyakorlatot fenntartani.


eLitMed; Császi Erzsébet


Kapcsolódó anyagok

Így készült a Mayo Clinic kórházainak hálózata a COVID-19-járványra

Melyek a fogászati sürgősségi ellátás körébe tartozó beavatkozások?

Koronavírus kisokos

USA: Tíz hét a görbe letöréséig?

A SARS-CoV-2-re adott antitest válasz COVID-19 betegekben

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás ehhez a cikkhez.

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Az elmegyógyintézet csak ürügy - Horváth Csaba rendező a Száll a kakukk fészkére című előadásról

A székesfehérvári Vörösmarty Színház az egyik legizgalmasabb vidéki színház mostanában. Kiváló társulata magas művészi igényű, markáns, merész rendezésű, mégis széles közönség számára befogadható előadásokat játszik, számos műfajban. 2016 tavaszán mutatták be a Száll a kakukk fészkére című produkciót. Az előadás rendezőjével, Horváth Csabával beszélgettünk.

Tovább


A transzgenerációs tünetekről - interjú Olga Szuligával

Néha elég csak annyi, hogy megkérdezzük, hogy az ön szülei életében mi volt akkor, amikor olyan idősek voltak, mint amilyen idős volt ön, amikor a tünetei megjelentek. Persze a kliens nem mindig tud tünetekről. Életeseményekről, furcsaságokról, viselkedésről, ismétlődő eseményekről, főleg érzésekről érdemes kérdezni.

Tovább


Őrségváltás a LAM-nál

Prof.Dr.Kiss Istvánt és Dr.Kapócs Gábort főszerkesztőket kérdeztük a 25 éves Lege Artis Medicinae (LAM) folyóirat jövőjéről.

Tovább


A hitvilág és a fogyasztás – videointerjú Antal Z. Lászlóval

Antal Z. László akadémikust a SZVT-n tartott előadását követően az emberi hitvilág és a fogyasztási mintázatok összefüggéséről kérdeztük. A kutató meglátása szerint a fogyasztói társadalom az emberkép és a hitvilág, a halálon túli történésekről alkotott kép erőteljesen összefügg.

Tovább


Lépések a kompetencia rendezéséhez