hirdetés

TARTALOM

 VISSZA

 


A Marmot-jelentés vezetői összefolgalójának kivonata| |
 

Az alábbi szöveg a Fair Society, Healthy Lives: A Strategic Review of Health Inequalities in England Post-2010 - The Marmot Review című tanulmány vezetői összefoglalójának kivonata.

A tanulmány egy korábbi WHO-közlemény, a Commission on Social Determinants of Health (CSDH) ajánlása nyomán készült. A CSDH arra szólította fel a nemzeti kormányokat, hogy - az adott ország igényeinek megfelelően - dolgozzanak ki stratégiákat az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére. A Sir Michael Marmot vezette bizottság által készített, 2010. február 11-én megjelent változat az angol szakemberek válasza erre a felhívásra.


A Marmot-jelentés főbb megállapításai

1 Az egészségi állapotbeli egyenlőtlenségek csökkentése méltányosság és társadalmi igazságosság kérdése. Angliában az a nagyszámú ember, aki minden évben idő előtt meghal az egészségi egyenlőtlenségek következtében, összesen mintegy 1,3-2,5 millió évvel hosszabb ideig élhetne.

2 Az egészségi mutatókban társadalmi gradiens figyelhető meg - minél alacsonyabb egy ember társadalmi pozíciója, annál rosszabb az egészségi állapota. Az intézkedéseknek elsősorban az egészségi állapot terén kialakult gradiens csökkentésére kell irányulnia.

3 Az egészségi egyenlőtlenségek a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadnak. Az egészségi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos intézkedéseknek az egészség valamennyi társadalmi determinánsát érinteniük kell.

4 Ha kizárólag a leghátrányosabb helyzetűekre fókuszálunk, az nem fogja hatékonyan csökkenteni az egészségi egyenlőtlenségeket. Ahhoz, hogy csökkentsük a társadalmi gradiens meredekségét az egészség terén, univerzális intézkedésekre van szükség, azonban ezek léptékének és intenzitásának arányosnak kell lennie a hátrányos helyzet mértékével. Ezt arányos univerzalizmusnak nevezzük.

5 Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló intézkedések sokféleképpen hasznára lesznek a társadalomnak. Gazdasági előnyökkel is járnak, mivel csökkentik az egészségi egyenlőtlenségekkel összefüggő betegségek okozta veszteségeket. Ezek közé tartozik a csökkent termelékenység, az alacsonyabb adóbevételek, a magasabb szociális juttatások és a megnövekedett egészségügyi kezelési költségek.

6 A gazdasági növekedés nem a legfontosabb mutatója országunk sikerességének. Az egészség, a jólét és a fenntarthatóság igazságos megoszlása fontos társadalmi cél. Az egészségi állapot terén kialakult társadalmi egyenlőtlenségek problémáját együtt kell kezelni a klímaváltozással kapcsolatos problémákkal.

7 Az egészségi egyenlőtlenségek csökkentéséhez hat szakpolitikai célkitűzéssel kapcsolatos intézkedésekre lesz szükség:
- Biztosítsuk minden gyermek számára a lehető legjobb életkezdést
- Tegyük lehetővé minden gyermek, fiatal és felnőtt számára, hogy képességeit maximálisan kiaknázhassa és irányíthassa saját életét
- Hozzunk létre mindenki számára méltányos munkavállalást és megfelelő munkát
- Biztosítsuk mindenki számára egészséges életkörülményeket
- Alakítsunk és fejlesszünk ki egészséges és fenntartható helyeket és közösségeket
- Erősítsük meg a betegségmegelőzés szerepét és hatását

8 E célkitűzések teljesítéséhez a kormányzat és az önkormányzatok, az NHS, a harmadik szektor és a magánszektor, valamint társadalmi csoportok aktív tevékenységére lesz szükség. A nemzeti stratégiák nem fognak működni olyan hatékony helyi végrehajtó rendszerek nélkül, amelyek minden stratégia esetében az egészségi egyenlőtlenségek csökkentésére fókuszálnak.

9 A hatékony helyi végrehajtáshoz hatékony, helyi szintű, az érintettek részvételével zajló döntéshozatalra van szükség. Ez csak akkor történhet meg, ha erre felkészítjük és bátorítjuk az egyéneket és a helyi közösségeket.


A szakpolitikai célkitűzés
Biztosítsuk minden gyermek számára a lehető legjobb életkezdést


A legfőbb célok
1 Csökkentsük az egyenlőtlenségeket a fizikai és érzelmi egészség, valamint a kognitív, nyelvi és szociális képességek korai fejlődése terén.
2 Biztosítsunk magas színvonalú terhesgondozást, szülőket segítő programokat, gyermekfelügyeletet és korai fejlesztést valamennyi társadalmi réteg igényeinek megfelelően.
3 Fejlesszük a kisgyermekek alkalmazkodóképességét és jólétét valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Növeljük az első életévekre fordított összkiadások arányát és biztosítsuk, hogy az első életévek fejlesztésére fordított kiadások progresszíven legyenek elosztva a teljes szociális grádiens mentén.

2 Támogassuk a családokat, hogy érdemi javulást érjenek el a gyermekek korai fejlődése során, a következő módokon:
- Kapjanak elsőbbséget azok a pre- és postnatalis beavatkozások, amelyek csökkentik a terhesség alatti és a csecsemőkori problémák következményeit
- Biztosítsunk fizetett, az egészséges életmódhoz szükséges minimális jövedelmet nyújtó gyermekgondozási szabadságot az első életévben
- Biztosítsunk rutinszerű támogatást a családok számára szülőket segítő programok, gyermekintézmények és megfelelő gyermekgondozók révén, amelyek a családokat elérve kielégítik a társadalmi igényeket
- Fejlesszünk ki programokat az iskolába kerülés segítésére

3 Nyújtsunk jó színvonalú korai fejlesztést és gyermekfelügyeletet az első életévekben arányosan minden réteg számára. Ezt a következőképpen kell megtenni:
- Kombinálva a családokkal való kapcsolattartással, annak érdekében, hogy minél több hátrányos helyzetű családból származó gyermekhez jusson el
- Ellenőrzőtt és kiértékelt modellek alapján és a minőségi elvárásoknak megfelelően.

B szakpolitikai célkitűzés
Tegyük lehetővé minden gyermek, fiatal és felnőtt számára, hogy képességeit maximálisan kiaknázhassa és irányíthassa saját életét


A legfőbb célok
1 Csökkentsük a társadalmi egyenlőtlenségeket a jártasságok és szakképzettség terén.
2 Biztosítsuk, hogy az iskolák, családok és közösségek együttműködjenek annak érdekében, hogy csökkenjenek a gyermekek és fiatalok egészségében, jólétében és alkalmazkodóképességében kimutatható egyenlőtlenségek.
3 Javítsuk a minőségi, élethosszig tartó tanulás elérhetőségét és igénybevételét valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Biztosítsuk, hogy a tanulók iskolai teljesítményében mutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése tartósan prioritást élvezzen.

2 Kapjon prioritást a különböző képességek, jártasságok terén mutatkozó társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a következő módokon:
- Az iskolák szerepének kiterjesztésével a családok és közösségek támogatásában és a "teljes gyermek" megközelítésének alkalmazásával az oktatásban
- A "teljes körű szolgáltatás" megközelítés következetes érvényesítésével az iskolákban
- Az iskolázáson alapuló munkaerő fejlődésének elősegítése azáltal, hogy a készségeiket a munka során az iskola-otthon határokon átnyúlóan fejlesszék, valamint a szociális és érzelmi fejlődés, a fizikai és lelki egészség és jóllét megcélzásával.

3 Javítsuk a minőségi, élethosszig tartó tanulási lehetőségek elérhetőségét és igénybevételét valamennyi társadalmi rétegben, a következő módokon:
- Könnyen elérhető támogatás és tanácsadás biztosítása 16-25 évesek számára a különböző gyakorlati készségekkel, szakképesítésekkel és elhelyezkedési lehetőségekkel kapcsolatban
- Munkahelyi tanulási lehetőség nyújtása, ide értve gyakornoki állások biztosításat fiatalok és állást/pályát változtatók számára
- A nem hivatásszerű, élethosszig tartó tanulási lehetőségek elérhetőségének növelése valamennyi életszakaszban.


C szakpolitikai célkitűzés
Hozzunk létre mindenki számára méltányos munkavállalást és megfelelő munkát


A legfőbb célok
1 Növeljük a jó munkalehetőségekhez való hozzáférést és csökkentsük a tartós munkanélküliséget valamennyi társadalmi rétegben.
2 Tegyük könnyebbé a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek számára állások megszerzését és megtartását.
3 Javítsuk az állások színvonalát valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Kapjanak prioritást az aktív munkaerőpiaci programok, hogy idejében be lehessen avatkozni a tartós munkanélküliség csökkentése érdekében.

2 Bíztassuk, ösztönözzük, és ahol szükséges, kényszerítsük ki azoknak az intézkedéseknek a bevezetését, amelyek javítják az állások színvonalát valamennyi társadalmi rétegben, a következő módokon:
- Biztosítsuk, hogy a köz- és magánszféra munkáltatói betartják a megkülönböztetés-mentességre, az egyenlőségre vonatkozó irányelveket és jogszabályokat
- Vezessünk be irányelveket a munkahelyi stresszkezeléssel és a munkahelyi jólét, valamint a fizikai és szellemi egészség hatékony elősegítésével kapcsolatban.

3 Alakítsunk ki nagyobb biztonságot és rugalmasságot a munkavállalás terén, a következő módokon:
- Kapjon prioritást a nyugdíjkorhatár rugalmasabbá tétele
- Bíztassuk és ösztönözzük a munkáltatókat, hogy olyan állásokat hozzanak létre, vagy úgy alakítsák át a meglévőket, hogy azok alkalmasak legyenek a gyermeküket egyedül nevelő szülők, a családtagjukról gondoskodók, valamint a mentális és fizikai problémákkal élők számára.


D szakpolitikai célkitűzés
Biztosítsuk mindenki számára az egészséges életszínvonalat


A legfőbb célok
1 Határozzuk meg az egészséges életvitelhez szükséges minimális jövedelmet valamennyi korosztály számára.
2 Csökkentsük a társadalmi egyenlőtlenségeket az életszínvonal terén progresszív adórendszer és más pénzügyi eszközök révén.
3 Csökkentsük a segélyekből élés és a munkavállalás között mozgó emberek előtt álló „szakadékot”.

Szakpolitikai ajánlások
1 Alakítsunk ki és alkalmazzunk standardokat az egészséges életvitelhez szükséges minimális jövedelemre.
2 Szüntessük meg a "szakadékokat" azok számára, akiknek csak bizonyos időszakokban van munkájuk, és tegyük rugalmasabbá a munkavállalást.
3 Tekintsünk át és vezessünk be adózási, segélyezési, nyugdíj- és adókedvezmény-rendszereket, hogy biztosítsuk a minimális jövedelmet az egészséges életszínvonalhoz és utakat a felemelkedéshez.


E szakpolitikai célkitűzés
Alakítsunk és fejlesszünk ki egészséges és fenntartható helyeket és közösségeket


A legfőbb célok
1 Alakítsunk ki közös irányelveket a klímaváltozás és az egészségügyi egyenlőtlenségek mértékének és hatásának csökkentésére.
2 Növeljük a közösségek jelentőségét és csökkentsük a társadalmi elszigeteltséget valamennyi társadalmi rétegben.

Szakpolitikai ajánlások
1 Kapjanak prioritást azok az irányelvek és intézkedések, amelyek egyaránt csökkentik az egészségügyi egyenlőtlenségeket és a klímaváltozás hatásait, a következő módokon:
- Növeljük a társadalmi rétegek közötti aktív átjárást
- Javítsuk a színvonalas, nyílt és zöld felületek elérhetőségét valamennyi társadalmi réteg számára
- Javítsuk a helyben hozzáférhető élelmiszerek minőségét és elérhetőségét valamennyi társadalmi réteg számára
- Növeljük a háztartások energiahatékonyságát valamennyi társadalmi rétegben.

2 Teljes mértékben integráljuk a tervezési, közlekedési, lakáspiaci, környezetvédelmi és egészségügyi rendszereket, hogy az egészséget meghatározó szociális tényezőkre minden egyes településen érdemben hatni tudjunk.

3 Támogassuk a helyi szervezésű és bizonyítékokon alapuló közösségi regenerációs programokat, amelyek
- Ledöntik a korlátokat a közösségben való részvétel és tevékenykedés előtt
- Csökkentik a társadalmi elszigetelődést.

F szakpolitikai célkitűzés
Erősítsük meg a betegségmegelőzés szerepét és hatását


A legfőbb célok
1 Kapjon prioritást azoknak a körülményeknek a megelőzése és korai detektálása, amelyek a legszorosabban összefüggenek az egészségi egyenlőtlenségekkel.
2 Növeljük a betegségmegelőzést hosszú távon és fenntartható módon elősegítő támogatások elérhetőségét valamennyi társadalmi réteg számára.

Szakpolitikai ajánlások
1 Valamennyi kormányzati szervnél kapjon prioritást a betegségmegelőzésbe és az egészségfejlesztésbe való beruházás a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
2 Vezessünk be egy olyan betegségmegelőző beavatkozásokból álló ,bizonyítékokon alapú programot, amelyek valamennyi társadalmi rétegben hasznosak, az alábbi módokon:
- A gyógyszeres kezelésen alapuló eljárások kiterjedtségének és színvonalának növelésével és javításával
- Olyan népegészségügyi programok előtérbe helyezésével, mint például a dohányzásról leszoktató programok és alkoholfogyasztás csökkentését célzó programok a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében
- Az elhízás okait megcélzó programok fejlesztésével valamennyi társadalmi rétegben.
3 Összpontosítsuk a közegészségügyi intézmények fő erőfeszítéseit az egészség társadalmi determinánsaira irányuló intézkedésekre, arányosan a különböző társadalmi rétegekben.


Kulcsszavak

egészségállapot, prevenció, egészséggazdaságtan, egészségpolitika

Kapcsolódó anyagok

Hogyan éljék túl lelkileg a dolgozók a krízishelyzetet?

Semmilyen orvosi kezelést ne hagyjunk abba!

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás ehhez a cikkhez.

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

A Marmot-jelentés vezetői összefolgalójának kivonata