MAGUNKRÓL

Megnyitottuk az eLitMed.hu egészségügyi portált!

Az eLitMed.hu portál hazánkban rendhagyó módon teljes hozzáférést biztosít a magyar nyelvű tudományos közleményekhez is. Portálunkon az elmúlt 18 év nyomtatott formában megjelent tudományos, szellem- és kultúrtörténeti anyagait is könnyen el lehet majd érni jól áttekinthető, kereshető módon.

Az eLitMed.hu segítségével megalapozott, hasznos és naprakész információt nyújtunk a gyógyításról, az orvos- és egészségtudományok vívmányairól, valamint az egészségügyről – annak minden, társadalmi, gazdasági, filozófiai, jogi és etikai vonatkozásával együtt.

Felhasználóink hamarosan igénybe vehetik szolgáltatásainkat is: egyénileg beállítható érdeklődési területük alapján személyre szóló hírlevében értesülhetnek a legfrissebb tudományos eredményekről, egészségügyi újdonságokról hanzánkból és a nagyvilágból.

Az eLitMed.hu segítségével hamarosan megújítjuk kreditpontszerző tanfolyamaink rendszerét, így a jövőben még inkább hozzájárulunk nem csupán a gyógyító személyiség kiteljesedéséhez, hanem a szakmai karrier építéséhez is.

Az eLitMed.hu portálon a sokrétű és gazdag tudományos információ mellett egyre bővülő interaktív rovatokat is indítunk. Az írások kapcsán rendszeres olvasóink párbeszédet folytathatnak a szerzőkkel és a szakértőkkel is, megoszthatják gondolataikat kollégáikkal és akár betegeikkel is.

A hazai egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében hamarosan lehetőséget adunk egy minden tekintetben újszerű szavazásra is. Számítunk az Ön emberi és szakmai tapasztalatára, gondolataira! Szavazzon Ön is a mindannyiunkat érintő kérdésekben! Véleményével is alakítsa közös világunkat!

Kívánjuk, hogy Önnek legalább akkora öröme teljék az eLitMed.hu böngészésében, mint nekünk megalkotásában!

Az eLitMed.hu és a Lege Artis Medicinae csapata nevében:
Dr. Kapócs Gábor


 

Amit nyújtani szeretnénk

  Az egészségügyben dolgozó szakemberek és laikusok számára minden, az emberi egészség megőrzése, az egészségi állapot javítása, alkalmasint helyreállítása érdekében szükséges hiteles, megbízható, naprakész, hasznos, könnyen felhasználható információt. Mindeközben portálunk e célokat szolgáló emberi közösséget is épít.

Célunk, hogy

  az olvasó eredményesebb legyen munkájában és mindennapi életében. Hogy szakmailag fejlődjön és választ találjon az egészségüggyel és orvostudománnyal kapcsolatos kérdéseire, hogy megoldási módokat ismerjen meg emberi és szakmai problémáira.

Mindezt hogyan?

  Interaktív, korszerű, letisztult, tetszetős, áttekinthető, és könnyen felhasználható módon.

 


A KIADÓRÓL

„Alapítva 1990-ben a magyar orvoslás tudományos és művészi színvonalának emelésére,
a nemzet egészségi állapotának jobbítására.”


1990-ben a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet aktív támogatásával fiatal orvosok alapították a Literatura Medica Kiadót.

A kiadó tevékenységét a LAM (Lege Artis Medicinae) című folyóirat indításával kezdte, s azóta is törekszik arra, hogy hiteles, megbízható, hasznos és korszerű információt adjon különböző kiadványai – orvostudományi folyóiratok és könyvek – révén az olvasók kezébe.

KIADÓI TEVÉKENYSÉGÜNK CÉLJAI

  Megbízható, hiteles, hasznos, tudományos értékű információt nyújtani az orvosok és az egészségügy más szakemberei számára.

  Naprakész információkat adni az egészségügy társadalmi, gazdasági, jogi és etikai vonatkozásairól is.

  Lehetőséget biztosítani a magyarországon kutatással foglalkozó orvosok számára a kiváló színvonalú tudományos publikálásra.

  Hangsúlyozni szeretnénk a korszerű gyógyítás és kezelés fontosságán túl a megelőzés jelentőségét, az orvos és az egészségügyi ellátó rendszer ebben játszott szerepét.

 

ORVOSTUDOMÁNYI TÁRSASÁGOK FOLYÓIRATAI

Mint mindenütt, az orvos továbbképzésben Magyarországon is fontos szerepük van az orvostudományi társaságok folyóiratainak. A Literatura Medica Kiadó egyre több tudományos társasággal működik együtt, jelenleg négy társasági folyóiratot jelentet meg: az Ideggyógyászati Szemlét (amely valamennyi idegtudományokkal foglalkozó társaság közös, hivatalos lapja), a Ca és Csontot, a Magyar Radiológiát, a Magyar Immunológiát.

» Vissza az oldal tetejére

 

KAPCSOLAT KÜLFÖLDI KIADÓKKAL

BMJ Publishing Group

A neves kiadóval több mint egy évtizede szoros munkakapcsolatban állunk.

Current Medical Literature

1996 novemberében megállapodást kötöttünk a Current Medical Literature Kiadóval, és ma már számos – a Royal Society of Medicine szerkesztőbizottságai által szerkesztett –, negyedévente magyar nyelven megjelenő, áttekintő szakfolyóirat színesíti kiadói palettánkat.

» Vissza az oldal tetejére

 

KÜLÖNLENYOMAT-KÉSZÍTÉS

2000. év végétől indult kiadónk új szolgáltatása, nevezetesen, hogy bármely angol nyelvű folyóiratban megjelent cikkből különlenyomatot készít magyar nyelven, amelyet a megrendelő saját orvoslátogatói hálózatán keresztül terjeszt az ország területén. A szolgáltatás magában foglalja a külföldi kiadóval történő szerződéskötés előkészítését és lebonyolítását, valamint a kiadvány megjelentetésével kapcsolatos minden tevékenységet.

» Vissza az oldal tetejére

 

ADIS International

Kiadónk kizárólagos jogot szerzett a farmakológia területén méltán világhírű ADIS International Kiadó összes kiadványában megjelent cikkek magyar nyelvű különlenyomatainak megjelentetésére.

» Vissza az oldal tetejére

 

FOLYÓIRATOK ÉS KÖNYVEK IMPORTJA

2001-től Kiadónk a Springer Tudományos Kiadóval kötött hosszú távú együttműködési megállapodás keretében átvette az idegen nyelvű tudományos könyvek és folyóiratok importját, bármely külföldi kiadótól.

» Vissza az oldal tetejére

 

EGÉSZSÉGPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGÜNK

Kiadónk egészségpolitikai tevékenységéhez tartozik a LAM Klub. A klub szervezői olyan témákat tűznek napirendre és vitatnak meg a meghívott döntéshozókkal, szakértőkkel és érdeklődőkkel, amelyek az egészségügyben különös aktualitást kaptak, így többek között új intézkedések, jogszabályok, reformok tervezeteit is. A LAM Klub a magyar egészségügy átalakítása során az elmúlt évtizedben igazi szakmai műhellyé vált, amelyet jól tükröznek a megújult Lege Artis Medicinae-ben megjelent cikkek is.

» Vissza az oldal tetejére

 

KIADVÁNYAINK

Literatura Medica Kiadó szerkesztői a Lege Artis Medicinae megalapításakor deklarált szerkesztési elveikben követik a nemzetközi ajánlásokat.

Az alábbiakban kivonatos formában adjuk közre az általános elveket.
Az egyes folyóiratokra vonatkozó útmutatások a folyóiratok fő oldalairól érhetők el.

Általános orvostudományi folyóirat

Szakfolyóiratok

» Vissza az oldal tetejére

 

Orvosi helyesírás

A Literatura Medica Kiadó szerkesztősége az MTA Helyesírási és Anyanyelvi Bizottságainak 1987. november 9-ei közös ülésén elfogadott állásfoglalást tartja irányadónak (Az MTA Helyesírási Bizottságának állásfoglalása az orvosi helyesírás ügyében. Orv Hetil 1988;129:1325-6.). Az egyes szavak és kifejezések írásmódjáról szerzőink az Orvosi Helyesírási Szótárban tájékozódhatnak (Budapest, Akadémiai Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár, 1992.).

» Vissza az oldal tetejére

 

Szerzőség

Minden személy, akit szerzőnek jelölnek, jogosult a szerzőségre, ennek elismerése csupán a munkában és a közlemény elkészítésében való tényleges közreműködésen alapul:

  az elgondolás, a tervezés vagy az adatok elemzése és interpretálása,

  a cikk megfogalmazása vagy a munka főbb szellemi tartalmának felülvizsgálata,

  a megjelenő, végső változat elkészítése.

Valamennyi feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy valamely résztvevő szerzőnek tekinthető legyen.

Nem minősül szerzőnek az, aki csupán:

  az anyagi támogatás megszervezésében,

  az adatok összegyűjtésében vett részt, és/vagy

  a kutatócsoport felügyeletét végezte.

A szerkesztőség felkérheti a szerzőket (például túl sok szerző feltüntetése esetén), hogy írásban részletezzék az egyes résztvevők tevékenységét, és publikálhatja a választ. Multicentrikus vizsgálatokban a szerzőnek nem minősülő résztvevők a köszönetnyilvánításban vagy külön függelékben jelentethetők meg.

» Vissza az oldal tetejére

 

Előzetes és ismételt közlés

Az ismételt közlés – azonos tartalmú tudományos anyag többszöri publikálása – általánosságban nem elfogadott.

Ettől eltérő gyakorlat alkalmazható:

  ha az anyagot előzetes közlésként (preliminary report) tudományos ülés kapcsán absztrakt vagy poszter formájában már ismertették vagy annak egy részét a tudományos összejövetelhez kapcsolódva proceedings vagy hasonló formában megjelentették;

ha más nyelven (például saját anyanyelvre fordítva) jelentetik meg másodszor a munkát, feltéve hogy:

  mindkét folyóirat szerkesztője elfogadta a másodközlést, miután az első változat egy példányát a másodközlést tervező folyóirat szerkesztője áttanulmányozta;

  a másodközlés legalább egy héttel az eredeti után jelenik csak meg (kivéve, ha a két folyóirat szerkesztői másképpen egyeznek meg);

  a másodközlés az olvasók más csoportjának szól, általában rövidített formában;

  a másodközlésben az alapadatok és azok elemzése megfelel az eredetiben közölteknek;

  a másodközlés címoldalán lábjegyzetben feltüntetik az eredeti közlés helyét teljes idézési formában.

A közlésre benyújtott kézirat nem tartalmazhat korábban már megjelent vagy közlésre máshol benyújtott vagy már elfogadott, de még nem megjelent közlemény részét képező anyagot (például azonos betegcsoport adatait).

A benyújtáskor a szerkesztőséget informálni kell a közlemény témájához szorosan kapcsolódó korábban megjelent vagy elbírálás alatt álló közleményekről (a kézirat vagy a nyomtatott, illetve elektronikus sajtóban megjelent cikk fénymásolatát mellékelve), amely segíti a szerkesztők döntését.

Amennyiben a szerző elmulasztja a szerkesztőség informálását az ismételt közlésről, úgy a kézirat azonnali visszautasítása következhet be vagy (ha már megjelent a közlemény és utólag derül fény a másodközlésre) a szerkesztőség közleményben teheti közzé a tényt, amelyhez a szerző magyarázatát nem köteles hozzátenni.

» Vissza az oldal tetejére

 

A betegek személyiségi jogainak védelme

A betegeknek alapvető joga az azonosíthatatlanság megőrzése, amelyet csak a beteg részletes tájékoztatás után adott írásos beleegyezése esetén mellőzhet a szerző. Azonosításra alkalmas információ nem közölhető a közlemény szövegében, az ábrákon vagy a családfában, hacsak az nem elengedhetetlenül szükséges a tudományos interpretációhoz és a beteg írásos beleegyezést adott annak közléséhez. A tájékozott beleegyezés elnyerésének feltétele a benyújtani kívánt kézirat láttamoztatása a beteggel. A közleményben a beteg beleegyezésének tényét fel kell tüntetni.

A betegre vonatkozó adatokat semmilyen körülmények között nem szabad megváltoztatni az azonosíthatatlanság megőrzésének érdekében. A teljes azonosíthatatlanságot nehéz megvalósítani, ezért a legcsekélyebb kétség esetén is kérni kell a beteg beleegyezését.

» Vissza az oldal tetejére

 

Tudományos információ idő előtti felszabadítása

Egy közlésre elfogadott, de még meg nem jelent közlemény tartalmát, illetve annak részleteit csak a folyóiratszám hivatalos megjelenési napján hozhatja először nyilvánosságra a szerző, a szerkesztőség vagy a szakértő.

Kivételt képez, ha a közleményben vagy levélben a szerzők jelentős terápiás előrelépésről vagy súlyos egészségkárosító hatásról számolnak be, de ebben az esetben is előzetesen a szerkesztő beleegyezését kell kérni az információ közzétételéhez.

A közlemény tulajdonjoga (copyright) a megjelenésig a szerző(k)é, amely a megjelenéssel automatikusan a szerkesztőségre száll át, kivéve, ha a szerző a benyújtáskor erről másként nem nyilatkozik.

» Vissza az oldal tetejére

 

Titkosság

A szakértői bírálat titkossága

A kézirat elbírálása titkosan történik:

  a szakértő az elbírálandó közleményt a szerzőre utaló valamennyi jelölés elhagyásával kapja meg (amennyiben ez technikailag lehetséges);

  a szakértő – ha maga másképpen nem nyilatkozik – ismeretlen marad a szerző számára;

  ha második szakértő is véleményezi a kéziratot, akkor munkájához az első szakértő véleményét a név elhagyásával kapja meg.

A kézirat titkossága

  A kézirattal és annak elbírálási folyamatával kapcsolatos információt a szerkesztőség kizárólag a szerzőnek és a szakértőnek adhat;

  a szakértő nem készíthet saját részére másolatot a cikkről vagy annak részleteiről;

  a szerkesztőség tagjai és a szakértők nem tarthatnak meg saját példányt a munkából vagy annak részleteiből.

» Vissza az oldal tetejére