TARTALOM

Nővér - 2018;31(4)

A Florence Nightingale emlékéremmel kitüntetett magyar ápolók életútja
A Florence Nightingale emlékéremmel kitüntetett magyar ápolók életútja
| |

A szerzők korábban már ismertették a Florence Nightingale érdemérem alapításának történetét, közre adták az 1920-2003 között díjazott magyar ápolók névsorát. Most bemutatják az 1920-ban, a világon elsők között kitüntetett két magyar ápoló, báró Apor Gizella és Durgó Ilona életútját.

Sövényi Ferencné, Perkó Magdolna, Dr. Fedineczné Vittay Katalin, Boros Károlyné

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Alapellátásban alkalmazott szakdolgozók életpályamodellje
Alapellátásban alkalmazott szakdolgozók életpályamodellje
| |

A vizsgálat célja: megismerni az alapellátásban alkalmazott egészségügyi szakdolgozók foglalkoztatásának jelenlegi körülményeit, munkával való elégedettségüket, valamint feltárni a sikeres életpályamodell kulcselemeit.

Dr. Hirdi Henriett Éva, Dr. Balogh Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A kórházban dolgozó szülésznők munkaérték preferencia vizsgálata
A kórházban dolgozó szülésznők munkaérték preferencia vizsgálata
| |

A vizsgálat célja: A szülésznők munkaérték struktúrájának feltárása, iskolai végzettség és életkor szerinti eltérések vizsgálata az értékkörök fontosságának megítélésében.

Gebriné Éles Krisztina, Dr. Sárváry Andrea , Dr. Sárváry Attila, Dr. Takács Péter, Dr. Lampek Kinga

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Időskorúak ápolási szükségleteinek vizsgálata egyházi fenntartású otthonban
Időskorúak ápolási szükségleteinek vizsgálata egyházi fenntartású otthonban
| |

A vizsgálat célja: A gondozási szükséglet bevezetése óta történt változások feltárása időskorúak körében, az ellátottak ápolási igényeinek összehasonlításával 2011 és 2016-ban egyházi fenntartású otthonban.

Badó Erika, Dr. Balogh Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szupraglottikus légútbiztosítás elméleti és gyakorlati ismereteinek vizsgálata ápolók körében
A szupraglottikus légútbiztosítás elméleti és gyakorlati ismereteinek vizsgálata ápolók körében
| |

A vizsgálat célja: A kutatás célja a jelenleg dolgozó ápolók szupraglottikus légútbiztosítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteiknek a felmérése végezettség és munkahely figyelembevételével.

Sós András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyermekágyi láz Hippokratésztől Semmelweisig
A gyermekágyi láz Hippokratésztől Semmelweisig
| |

A gyermekágyi láz a XVIII. században, mint járványos jelleget öltő betegség, két tényezőnek tudható be:  az ipari forradalom következtében kialakult városi munkások tömege és a szülések közkórházakban történő orvosi ellátásának túlsúlyba kerülése. Az intézményekben az anyai halálozás meghaladta a 30%-ot, míg a bábák által levezetett szüléseknél 2%-nál kevesebb volt.

Salaverry García Oswaldo

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Nővér

Nővér

Impresszum
A NŐVÉR folyóirat az ápolás független orgánuma. Célja az, hogy tudományos igénnyel készített jrások megjelentetésével az elméleti ismeretek átadása mellet a szakemberek gyakorlati tevékenységét is elősegítse.

Kiadó
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Felelős kiadó: Dr. Balogh Zoltán

Főszerkesztő:
Dr. Hirdi Henriett Éva


Szerkesztők:
Dr. Németh Anikó
Dr. Papp Katalin

Szerkesztőbizottság:
Prof. Dr. Betlehem József
Kárpáti Zoltán
Dr. Oláh András
Dr. Pápai Tibor
Szloboda Imréné

ISSN 0864-7003 (Nyomtatott)
ISSN 1588-1423 (Online)

Tartalomjegyzék: