TARTALOM

Nővér - 2018;31(2)

A Florence Nightingale Érdemérem története és magyar vonatkozásai
A Florence Nightingale Érdemérem története és magyar vonatkozásai
| |

Az Ápolók Nemzetközi Napja kapcsán a szerzők méltatják Florence Nightingale munkásságát és szerepét a nemzetközi ápolástörténetben. Nightingale egyik fő érdemének azt tartják, hogy sikerült megbecsült hivatássá emelnie az ápolói munkát, hozzájárulva ezzel a nők társadalmi szerepével kapcsolatos nézetek megváltozásához hazánkban is.

Sövényi Ferencné, Perkó Magdolna, Fedineczné Vittay Katalin, Boros Károlyné

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pszichés állapot és kiégés a mentők körében
Pszichés állapot és kiégés a mentők körében
| |

A kutatás célja az Országos Mentőszolgálat állományában dolgozók pszichés állapotának vizsgálata volt a kiégés vonatkozásában, és cél volt azon tényezők azonosítása, amelyek kedvezőtlenül hatnak a mentőszolgálatnál dolgozók pszichés állapotára.

Ivánkovits László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Daganatos betegek életminősége
Daganatos betegek életminősége
| |

Ezen vizsgálat egy nagyobb volumenű kutatás részét képezi. Célja felmérni a daganatos betegek életminőségének helyzetét, a betegség életvitelre kifejtett hatását, valamint a betegek lelki megterheltségét. Ezen túl felmérni a betegek ismereteit a daganatos betegségekkel kapcsolatban.

Pató Edit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fekvőbeteg ellátó intézmények valós idejű kiürítésének ápolói ismeretei és feladatai
A fekvőbeteg ellátó intézmények valós idejű kiürítésének ápolói ismeretei és feladatai
| |

Modern, globalizált világunkban, jelentősen megemelkedett az olyan azonnali intézkedést igénylő események száma, ahol egyszerre több ember kimentését, egészségügyi ellátását, elhelyezését kell koordinálni. Sajnos nem csak nemzetközi, de hazai viszonylatban is számítanunk lehet különböző tömeges katasztrófa fenyegetettségekre és eseményekre, legyen az a természeti katasztrófa, vagy a mesterséges katasztrófa különböző formája.

Pápai Dániel, Pápai Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Biztonságos átadás - Betegátadás fejlesztésének lehetőségei
Biztonságos átadás - Betegátadás fejlesztésének lehetőségei
| |

A betegátadás során elkövetett hibák, tévedések, felejtések komoly következményekkel járhatnak, ugyanakkor megfelelő módszerekkel ezen problémák száma jelentősen csökkenthető. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy kialakítsunk egy olyan módszertant, melynek segítségével megismerhetjük jelenlegi működésünket.

Sinka Lászlóné Adamik Erika, Böcskei Anna, Vass Zsolt, Göböly Ágnes

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Nővér

Nővér

Impresszum
A NŐVÉR folyóirat az ápolás független orgánuma. Célja az, hogy tudományos igénnyel készített jrások megjelentetésével az elméleti ismeretek átadása mellet a szakemberek gyakorlati tevékenységét is elősegítse.

Kiadó
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.
Felelős kiadó: Dr. Balogh Zoltán

Főszerkesztő:
Dr. Hirdi Henriett Éva


Szerkesztők:
Dr. Németh Anikó
Dr. Papp Katalin

Szerkesztőbizottság:
Prof. Dr. Betlehem József
Kárpáti Zoltán
Dr. Oláh András
Dr. Pápai Tibor
Szloboda Imréné

ISSN 0864-7003 (Nyomtatott)
ISSN 1588-1423 (Online)

Tartalomjegyzék: