VISSZA

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2015;25(11-12)


„ Betegségügy”, „egészségügy” vagy „egész-ség-ügy” a mindennapi orvosi gyakorlatban?


„ Betegségügy”, „egészségügy” vagy „egész-ség-ügy” a mindennapi orvosi gyakorlatban?
Vályi Péter
| |
 
A mindennapi orvosi gyakorlatban a betegségek diagnosztizálására, kezelésére, a betegek rehabilitációjára összpontosítunk. Nem vesszük figyelembe részletesen az érintett személy szempontjait, azt, hogyan hat a betegség az emberi lét teljességére, milyen mértékben károsítja az egész szervezet anatómiai és funkcionális épségét, változtatja meg a képességeket, korlátozza a mindennapi feladatok ellátását, akadályozza a társadalmi szerep betöltését. Figyelmen kívül hagyjuk az ember személyes sajátosságait is, valamint, hogy folyamatos kölcsönhatásban van a környezetével, amely segítheti, de akadályozhatja is a mindennapi életében. A közlemény célja, hogy az ember, az egészség korszerű fogalmaira alapozva elősegítse az ember teljességének, „egész”-ségének a figyelembevételét a betegellátási folyamat minden szakaszában. Az ember egészségének a középpontba kerülése jelentősen javíthatja az orvos-beteg kapcsolatot is. Az egészség-központúságnak fontos feltétele a „prekurabilitáció” szemlélete, ami a prevenció, a kuráció és rehabilitáció egységét és egyidejűségét jelenti.

Kulcsszavak

ember, egészség, betegség, „egész”-ség, prekurabilitáció

Kapcsolódó anyagok

Célvérnyomás-tartomány és kettős renin-angiotenzinaldoszteron rendszer gátlása krónikus vesebetegségben

Az atheroscleroticus cardiovascularis betegségben az LDL-koleszterin-szint csökkentésének javasolt módjai szekunder prevenció céljából az amerikai és európai ajánlásokban

Gondolatok a krónikus vesebetegek hypertoniájának kezeléséről

Fizikai inaktivitás és aktivitás. Cardiovascularis kár és haszon

Hozzászólások:

2.,   Ludwig Géza mondta   2016. Január 28., Csütörtök 21:23:42
„Egymás elfogadása, megismerése, a kölcsönös bizalom és szeretet nélkül, hit nélkül nem lehet gyógyulni – gyógyítani. Hiszen amit én, az orvos adhatok az „csak” segítség a bajbajutottaknak. És nekik érezniük, és megérteniük kell, hogy „csak” az, és nem több – de a kor színvonalának megfelelő teljességre törekedve, őszintén és szeretettel adott.” (http://www.webdoki.hu/cikk.php?cid=83781
Dr. Ludwig Géza: A gyógyítás, a hála, a pénz, és az etika c. írásomból idézve )

Az orvos és betege egyedi személyes kapcsolat minden egyes esetben, még akkor is ha zsúfolt rendelési időben, vagy kórházban történik.
Minden találkozás egyéni, egyedi, akkor is, ha percek múlva már másvalakivel találkozom. Saját múltamból: ha egy rendelési időben 40-50 beteggel találkozom, akkor 40-50 egyedi találkozásról van szó. Vagyis a percnek sokszor töredéke alatt kell átalakulnom, áthangszerelni magam a következő találkozáshoz.
Ellenkező esetben az egész csak favágás, tevékenységem el van vonatkoztatva az embertől, és csak a kórral foglalkozom, szinte személytelenül, valóban egészség/betegség-ipari módon. Az egyén háttérbe szorul, a folyamat „iparivá” válik, ezáltal száműzetik a folyamatból az egységes-egész beteg emberi lény ténye... (Naplójegyzetem 2013. október 8-án)
Dr. Ludwig Géza belgyógyász-kardiológus, nyd. háziorvos
1.,   Dobó Katalin mondta   2016. Január 08., Péntek 08:33:43
Tisztelt Kolléga!

A cikkben foglaltakkal mélyen egyetértek. Sajnálatos módon az orvos képzés és továbbképzés is a betegségek gyógyításáról szól. Az ember gyógyítás során az orvos "embersége" is megnyilvánul, és erre sem készítik fel az orvosokat. Az orvoshiány és az ellátás szervezetlensége is ellenszelet képez. A Magyarországi Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság (www.balinttarsasag.hu) célkitúzései a szomato-pszicho-szociális kompex szemléletű és gyakorlatú orvoslás és az ezt elősegítő Bálint-csoportok (esetmegbeszélő) terjesztése. Az ügy jelentőségéhez képest anna képviselete, elterjedése elenyésző!!
Fontos lenne az ember gyógyítást képviselő szakemberek összefogása, ezért is írtam hozzászólásomat.
Üdvözlettel
Dr. Dobó Katalin, belgyógyász, háziorvos, családterapeuta, Bálint-csoport vezető kiképző.A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Tartalomjegyzék:

 
KIADVÁNY TOVÁBBI CIKKEI

Közösségi részvétel a fenntartható fejlődésben - a közösségi medicina nyomában

A fenntartható fejlődés feladata a következő generációk életfeltételeinek biztosítása. Jelenleg ez nem valósul meg, mivel a környezetet az emberiség gyorsuló módon pusztítja. A fejlett ipari országok intézményei nem képesek kontrollálni a környezetrombolást.

Tovább


Kiűzetés a paradicsomból

Leonora Carrington angol festő Max Ernst portréja című festménye (1939) az Északi sarkra repíti a nézőt. A kép hátterében jéghegycsúcsok között jéggé fagyott ló látható - Leonora kedvenc állata -, az előtérben pedig Max Ernst ősz fejű, békés alakja magasodik, sajátos állatemberré transzformálva; csaknem mosolygós arca éles ellentétben van a fagyos tájjal.

Tovább


Versek

Bárki lehetnék? Számtalan formában létezem, és itt mégis, csak egy valaki halad.

Tovább


Viking karácsonyok és ajándékmítoszok

Cecilie Enger: Anyám ajándékai Typotex Kiadó, Budapest, 2015 Fordította: Petrikovics Edit.

Tovább