TARTALOM

Ideggyógyászati Szemle - 2007;60(3-4)

A ketamin hatása a fejlődő központi idegrendszerre
A ketamin hatása a fejlődő központi idegrendszerre
| | |

A ketamin a gyermekanesztéziában gyakran alkalmazott szer, elsődlegesen az N-metil-D-aszpartát (NMDA) típusú glutamátreceptorok blokkolásán keresztül fejti ki hatását.

Vutskits László, Eduardo Gascon, Kiss József Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Ghrelinrendszer: kórélettani szerep a testnövekedés és az energiametabolizmus kontrolljában
A Ghrelinrendszer: kórélettani szerep a testnövekedés és az energiametabolizmus kontrolljában
| | |

Az összefoglaló cikk az endogén ghrelin/obestatin rendszer patofiziológiájával kapcsolatos új eredményeket ismerteti.

Jacques Epelbaum

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Humán tripszin(ogén) 4-szerű immunreaktivitás az agykéreg és a gerincvelő fehérállományában
Humán tripszin(ogén) 4-szerű immunreaktivitás az agykéreg és a gerincvelő fehérállományában
| | |

Az emberi agykéreg és a gerincvelő gliasejtjeiben immunhisztokémiai módszerrel humán tripszin(ogén) immunreaktivitást mutattunk ki. Rövid post mortem (két óra) idő után eltávolított humán agyakból kérgi és gerincvelői szeleteket készítettünk, amelyeket vagy lefagyasztottunk, vagy fixálóoldatban a szeletek méretétől függően megfelelő ideig fixáltunk.

Gallatz Katalin, Medveczky Péter, Németh Péter, Szilágyi László, Gráf László, Palkovits Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Növekedési faktorok hatása az organotipikus egéragyszelet-tenyészeten fenntartott csontvelõi õssejtek differenciálódására
Növekedési faktorok hatása az organotipikus egéragyszelet-tenyészeten fenntartott csontvelõi õssejtek differenciálódására
| | |

Napjainkban több adat bizonyítja, hogy a csontvelői őssejtek (BMDSCs) az agyban idegsejtekké, illetve egyéb sejtekké képesek alakulni. Új módszerümk egyesíti az in vitro munka egyszerűségét az in vivo végzett vizsgálatok sok előnyével. Kísérleteinkben egéragyból organotipikus szeletkultúrát (OTC) hoztunk létre, amelyre GFP-jelölt csontvelősejteket helyeztünk, majd különböző, a médiumban oldott anyagok hatását teszteltük rajtuk.

Bratincsák András, Lonyai Anna, Tal Shahar, Arne Hansen, Tóth Zsuzsanna E., Mezey Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A centrális atrialis natriureticus peptid dehidrációban
A centrális atrialis natriureticus peptid dehidrációban
| | |

A dehidrációnak az agyi atrialis natriureticus peptid (ANP) koncentrációjára kifejtett hatását vizsgáltuk 18 agyterületen, amelyek magukba foglalták azokat is, amelyekről ismeretes, hogy szerepet játszanak a só-víz homeosztázis fenntartásában és a cardiovascularis szabályozásban.

Udo Bahner, Helmut Geiger, Palkovits Miklós, Lenkei Zsolt, Friedrich C. Luft, August Heidland

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az aktivált szomatosztatin 2. típusú receptorok in vivo forgalma a dendritekből a transz-golgi-hálózatba
Az aktivált szomatosztatin 2. típusú receptorok in vivo forgalma a dendritekből a transz-golgi-hálózatba
| | |

Célunk a G-fehérjéhez kapcsolt receptorok in vivo sejten belüli mozgásainak tanulmányozása volt. A központi idegrendszerben leírták néhány G-fehérjéhez kapcsolt receptor in vivo internalizációját, azonban az endocytosist követő folyamatok igen kevéssé ismertek.

Csaba Zsolt, Pascal Dournaud

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Oxigén-glükóz megvonás által indukált változások patkányhippocampus organotipikus tenyészetében
Oxigén-glükóz megvonás által indukált változások patkányhippocampus organotipikus tenyészetében
| | |

A (-)deprenyl B típusú monoaminoxidázbénító, amelyet újabban sikeresen alkalmaznak a Parkinson- és az Alzheimer-kór gyógyításában. Bár neuroprotektív hatásának mechanizmusa nem ismert pontosan, annyi bizonyos, hogy ez a hatás független a MAO-B-gátlástól.

Bali Balázs, Nagy Zoltán, Kovács Krisztina J.

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A doublecortin postnatalis expressziós mintázata a fejlődő egéragy egyes területeiben
A doublecortin postnatalis expressziós mintázata a fejlődő egéragy egyes területeiben
| | |

A doublecortin (DCX) fehérje tér- és időbeli eloszlását vizsgáltuk a születés utáni (P) 2. naptól a P22. napig fejlődő egér agyában.

Takács József, Roberta Zaninetti, Víg Julianna, Vastagh Csaba, Hámori József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Naja naja oxiana kígyó mérgének védőhatása a gerincvelő sérülésekor
A Naja naja oxiana kígyó mérgének védőhatása a gerincvelő sérülésekor
| | |

A prolingazdag fehérje-1 (PRP-1, 15 aminosavból álló fehérje, a neurofizin vazopresszinasszociált hypothalamicus glikoprotein egyik fragmentje) idegsejtek túlélését és axonregenerációt segítő hatását irodalmi adatok bizonyítják. Az LVV-hemorfin-7 (LVV-H7) opioid fehérje, intakt patkányok számos szövetének különböző sejtjeiben termelődik (például az ideg- és immunrendszer sejtjeiben is), a hemoglobin lebontásakor keletkezik káros környezeti és élettani körülmények között, antistresszor hatást fejt ki.

Silva S. Abrahamyan, Irina B. Meliksetyan, Vergine A. Chavushyan, Mery L. Aloyan, John S. Sarkissian

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Optimal Alignment®. Új szoftveres eljárás elektronmikroszkópos sorozatmetszetek háromdimenziós rekonstrukciójához
Optimal Alignment®. Új szoftveres eljárás elektronmikroszkópos sorozatmetszetek háromdimenziós rekonstrukciójához
| | |

Az elektronmikroszkópos sorozatképek háromdimenziós rekonstrukciója lényegesen bonyolultabb, mint a klinikai képalkotó eljárásoknál alkalmazott, az egymáshoz rendezett szeletek összekapcsolásával történő térbeli rekonstrukció.

Simon László, Garab Sándor, Noszek Annamária, Elizabeth Römmer, Záborszky László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A bal oldali mellékvese supraspinalis beidegzése intenzívebb, mint a jobb oldalié
A bal oldali mellékvese supraspinalis beidegzése intenzívebb, mint a jobb oldalié
| | |

Korábbi vírustranszneuronális pályakövetési vizsgálatok feltárták a mellékvese beidegzésében részt vevő központi idegrendszeri vegetatív struktúrákat. Mivel egyre több adat utal a neuroendokrin rendszer aszimmetriájára, vizsgáltuk, hogy mutatkozik-e aszimmetria a mellékvese supraspinalis beidegzésében.

Gerendai Ida, Ory Wiesel, Boldogkői Zsolt, Tóth Ida E.

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A salsolinol és a perifériás szimpatikus aktivitás: a hypophysectomia, az adrenalectomia és a mellékvesevelő- eltávolítás hatásai
A salsolinol és a perifériás szimpatikus aktivitás: a hypophysectomia, az adrenalectomia és a mellékvesevelő- eltávolítás hatásai
| | |

Az endogén izokinolin salsolinol egy nemrégiben azonosított prolaktinfelszabadító faktor, amely szelektív és jelentős prolaktinszekréciót okoz in vitro és in vivo egyaránt. A salsolinol csökkenti a perifériás szervek dopamin- (DA-) koncentrációját, következésképpen emeli az NE/DA hányadost, jelezve a szimpatikus végződésekben újonnan szintetizálódó norepinefrin (NE) csökkent ürítését.

Székács Dániel, Bodnár Ibolya, Nagy György M., Fekete Márton I.K.

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A glutamaterg idegrostok szinaptikus összeköttetései a patkány nucleus suprachiasmaticusában
A glutamaterg idegrostok szinaptikus összeköttetései a patkány nucleus suprachiasmaticusában
| | |

A nucleus suprachiasmaticus alapvető szerepet játszik a cirkadián ritmusok szabályozásában. A sejtcsoportban sok glutamaterg rost fordul elő. Nem ismert, hogy a glutamaterg axonterminálisok milyen sejtekkel létesítenek szinapszist. Ezért tanulmányoztuk a glutamaterg axonvégződések viszonyát a sejtcsoportban lévő vazoaktív intestinalis polipeptidet (VIP), GABA-t és arginin-vazopresszint (AVP) tartalmazó neuronokhoz.

Kiss József, Csáki Ágnes, Csaba Zsolt, Halász Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az apolipoprotein E-polimorfizmus összefüggése az időskori maculadegenerációval és az Alzheimerbetegséggel Délnyugat-Magyarországon
Az apolipoprotein E-polimorfizmus összefüggése az időskori maculadegenerációval és az Alzheimerbetegséggel Délnyugat-Magyarországon
| | |

Az időskori maculadegeneráció (AMD) és az Alzheimer-dementia (AD) hasonlóságokat mutat (előrehaladott életkor, hasonló összetételű lerakódások a szemben, illetve az agyban). Az AMD az apolipoprotein E 2 (apoE 2), míg az AD az apoE 4 genetikai variáns jelenléte esetén gyakoribb. Vizsgáltuk az AMD előfordulását ADben szenvedő betegek körében, elemeztük a lipidanyagcserét és az apoE polimorfizmusát.

Kovács Katalin Á., Pámer Zsuzsanna, Kovács Attila, Fekete Sándor, Miseta Attila, Kovács Bálint, Kovács Gábor L.

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az extracelluláris mátrix hisztokémiája csiga központi idegrendszerében
Az extracelluláris mátrix hisztokémiája csiga központi idegrendszerében
| | |

Bár a Gastropoda központi idegrendszere régóta használatos modell a különböző neuronhálózatokon alapuló viselkedési mintázatok kutatásában, az idegszövet extracelluláris mátrixának molekuláiról csak kevés információval rendelkezünk.

Serfőző Zoltán, Elekes Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A tirozin-hidroxiláz-inhibitor lokális (intracerebralis vagy intracerebroventricularis) adásának a hatása a neuroendokrin dopaminerg neuronokra és a prolaktinfelszabadulásra
A tirozin-hidroxiláz-inhibitor lokális (intracerebralis vagy intracerebroventricularis) adásának a hatása a neuroendokrin dopaminerg neuronokra és a prolaktinfelszabadulásra
| | |

A hypophysis prolaktin- (PRL-) elválasztásának fő fiziológiai szabályozója a mediobasalis hypothalamus neuroendokrin dopaminerg neuronjaiban termelődő dopamin (DA). A neuronok axonjai az eminentia medianában, illetve a hypophysis közti-hátsó lebenyében végződnek. A DA-bioszintézis meghatározó enzimatikus lépése az L-3,4- dihidroxifenilalanin képződése tirozinból, amelyet a foszforilált, ezáltal aktivált tirozin-hidroxiláz (TH) enzim katalizál. Kísérleteink célja volt: 1. megfigyelni a hypothalamicus nucleus arcuatusban történő DA-bioszintézis gátlásának hatását a PRL-elválasztásra, 2. megvizsgálni, vajon a foszforilált TH az enzimgátlás célpontja- e.

Bodnár Ibolya, Hechtl Dániel, Székács Dániel, Oláh Márk, Nagy György M.

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A hypothalamicus neuroszekretoros rendszerek glutamáterg fenotípusa: új szempont a centrális neuroendokrin szabályozásban
A hypothalamicus neuroszekretoros rendszerek glutamáterg fenotípusa: új szempont a centrális neuroendokrin szabályozásban
| | |

Míg három évtizede a klasszikus neurotranszmitterek és neuropeptid természetű neuromodulátorok együttes megjelenését egyazon idegsejtben kivételes jelenségként értelmezte a szakirodalom, a neuronalis kemotípus összetettségére ma már általános szabályként tekintünk.

Hrabovszky Erik, Liposits Zsolt

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A cannabinoid jelátvivő rendszer molekuláris felépítése a nucleus accumbens core régiójában
A cannabinoid jelátvivő rendszer molekuláris felépítése a nucleus accumbens core régiójában
| | |

Az addiktív drogok köztudottan befolyásolják a serkentő, glutamaterg ingerületátvitelt az agy jutalmazó pályarendszerében. Ebben a szinaptikus plaszticitási folyamatban feltehetően központi szerepet játszanak az endokannabinoidok (eCB), elsősorban a prefrontális kéreg - nucleus accumbens (nAcb) - projekciószintjén.

Mátyás Ferenc, Masahiko Watanabe, Ken Mackie, Katona István, Freund Tamás F.

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Immobilizáció által indukált fos-expresszió a medialis és lateralis hypothalamicus területeken: a hypocretin neuronok korlátozott válasza
Immobilizáció által indukált fos-expresszió a medialis és lateralis hypothalamicus területeken: a hypocretin neuronok korlátozott válasza
| | |

A protoonkogén c-fos gén fehérjetermékének, a Fos-nak az indukcióját vizsgáltuk immunhisztokémiai eszközökkel patkányhypothalamusban 3 órával az egyszeri (1×120 perc) és ismételt (7×120 perc) immobilizációs (IMO) stresszt követően.

Alexander Kiss

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A vazopresszin szerepe a krónikus stresszben a depresszió krónikus enyhe stressz modelljében vizsgálva
A vazopresszin szerepe a krónikus stresszben a depresszió krónikus enyhe stressz modelljében vizsgálva
| | |

A vazopresszin fontos szerepet játszik a hypothalamo- hypophysis-mellékvese tengely szabályozásában csakúgy, mint az érzelmi zavarok kialakulásában is. Általános vélekedés szerint különösen krónikus stresszfolyamatok során nő meg a molekula szerepe. Vizsgáltuk, hogy a vazopresszinhiányos állatok ellenállóbbak-e a hypothalamo-hypophysis-mellékvese tengely krónikus hiperaktivitásának kialakulására a depressziómodellként ismert krónikus enyhe stressz során.

Zelena Dóra, Domokos Ágnes, Barna István, Csabai Katalin, Bagdy György,
Makara Gábor B.

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A specifikus szukcinátkötő hely jellemzése az agyi szinaptikus membránokban
A specifikus szukcinátkötő hely jellemzése az agyi szinaptikus membránokban
| | |

A gamma-hidroxi-vajsav (GHB) az agyban természetesen előforduló vegyület, amely a borostyánkősavból (szukcinát) származik1. Szukcinátkötődéssel jellemezhető GHB-kötő hely létezését mutattuk ki korábban, mind patkányelőagyból, mind humán nucleus accumbensből (NA) készített szinaptikus membránfrakcióban2.

Molnár Tünde, Kútiné Fekete Erzsébet, Kardos Julianna, Palkovits Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fõszerkesztõi üzenet
Fõszerkesztõi üzenet
| | |

AClinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle immár 60. évfolyamának számait olvashatják! Az Önök érdeklődéséből, a szerzők és a lektorok aktivitásából úgy érezzük, hogy a lap eredményesen szolgálja a hazai klinikai idegtudomány fejlődését eredményeinek rendszeres ismertetésével. Itt-ott a lapot becenéven is szólítják (Zsemle). Ez az elnevezés a folyóirat munkatársai számára egyáltalán nem sértő, sőt! Talán nem szerénytelenség, ha a kifejezésből arra következtetünk, hogy egyes olvasóink a Szemlét mindennapi (szellemi) táplálékaik közé sorolják.

Rajna Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ajánlás
Ajánlás
| | |

Az Ideggyógyászati Szemle e számában emléket állítunk a tragikus körülmények között elhunyt fiatal idegkutatónak, dr. Fodor Mariannak. A lapszám tartalmazza a doktornő három - munkatársai által befejezett - közleményét, továbbá azoknak az előadásoknak a szövegét, amelyeket a Magyar Tudományos Akadémián 2006-ban rendezett emlékszimpóziumon dr. Fodor hazai és külföldi munkatársai tartottak.

Palkovits Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fodor Mariann emlékére
Fodor Mariann emlékére
| | |

Mariann was born 14th of November 1959 in Budapest, Hungary. She graduated as DDS from the Semmelweis University, Budapest (1980-1986), and she obtained her PhD degree (Medical) in 1992 in the Hungarian Academy of Sciences. As a postdoctoral research fellow/PhD student she worked in the Laboratory of Neuromorphology, Department of Anatomy, Semmelweis University (1986- 1991). After participating in short scientific training programs and short-term fellowships (Pécs, Hungary 1988, National Institute of Mental Health, Bethesda, USA, INSERM U159, Paris, France), as a postdoctoral research fellow, she worked in Paris in 1992-1993. From 1993, she lived and worked in Netherland. She was a visiting scientist in the Rudolf Magnus Institute, Utrecht (1993-1994), postdoctoral fellow in the Netherlands Institute for Brain Research, Amsterdam (1994-1998), postdoctoral fellow (1998-2001) then staff scientist (2001-2005) in the Department of Pediatrics, VUMC, Amsterdam. She became staff scientist at the Department of Anatomy and Embryology, University of Leiden, few months before she died.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az area subpostrema finom szerkezete patkányban. Nyitott kapu az agytörzsi autonóm központokhoz
Az area subpostrema finom szerkezete patkányban. Nyitott kapu az agytörzsi autonóm központokhoz
| | |

Az area subpostrema (ASP) speciális V alakú terület, amely az area postrema ventralis/ventrolateralis határán található. Az area subpostrema jellemző szerkezete alapján kulcsfontosságú terület az agytörzsi autonóm központok számára.

Fodor Mariann, Palkovits Miklós, Gallatz Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A nucleus interstitialis Cajal VIP/PHI neuronjainak a projekciói patkányban
A nucleus interstitialis Cajal VIP/PHI neuronjainak a projekciói patkányban
| | |

VIP/PHI prekurzor mRNS-expresszió mutatható ki a nucleus interstitialis Cajalban in situ hibridizációval. Különböző pályák átmetszésével határoztuk meg ezeknek a sejteknek a projekciós irányát.

Fodor Mariann, William Rostène, Anne Berod, Bencze Viktória, Palkovits Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A hypophysisben lévő atrialis natriureticus peptid a paraventricularis magból származik
A hypophysisben lévő atrialis natriureticus peptid a paraventricularis magból származik
| | |

A hypophysisben lévő atrial natriuretic peptide (ANP) zömében a hypothalamus nucleus paraventricularis idegsejtjeiből származik.

Mariann Fodor, Gábor B. Makara, Miklós Palkovits

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az agyi inzulinszignál szerepe az energia-egyensúly és a perifériás anyagcsere szabályozásában
Az agyi inzulinszignál szerepe az energia-egyensúly és a perifériás anyagcsere szabályozásában
| | |

Az elhízás és a 2-es típusú cukorbetegség előfordulásának világméreteket öltő, példátlan mértékű emelkedése miatt, amely cardiovascularis betegségekkel és halálozással társul, mára „elhízási járványról” beszélhetünk. Ennek fő oka a világszerte megfigyelhető életmódváltozás, amely a nagy kalóriatartalmú ételek fogyasztásában és az egyre kevesebb testmozgásban nyilvánul meg.

Michaela Diamant

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Ideggyógyászati Szemle

Ideggyógyászati Szemle

Impresszum

A Magyar Neurológiai Társaság,
a Magyar Idegsebészeti Társaság,
a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,
a Magyar Gyermekneurológiai Társaság,
a Magyar Neuradiológiai Társaság,
a Magyar Epilepszia Liga,
a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság,
a Magyar Stroke Társaság
és a Magyar Idegtudományi Társaság
hivatalos lapja.

Havonta megjelenő idegtudományi folyóirat.

Főszerkesztő:
Dr. Tajti János

Felelős szerkesztő:
Dr. Kovács Tibor


ISSN 0019-1442 (Nyomtatott)
ISSN 2498-6208 (Online)

Impakt faktor: 0,252 (2017)


Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Kézirat-benyújtás
A kéziratok benyújtásának módja emailban, kísérlőlevél küldésével dr. Kovács Tibor felelős szerkesztőnek: kovacs.tibor (kukac) med.semmelweis-univ.hu vagy a clinical.neuroscience (kukac) med.semmelweis-univ.hu email címre.Tartalomjegyzék: