TARTALOM

Ideggyógyászati Szemle - 2015;68(3-4)

Segítség! Kézirattorlódás!
Segítség! Kézirattorlódás!
| |

Lapunk most már több évre nyúló fejlesztési szakaszt él meg. Ennek kezdetét talán a nemzetközi regisztrációs folyamat igazán örömteli lezárulásával (impakt faktor), a jelen szakaszát pedig a kényszer diktálta előfizetéses rendszer bevezetésével azonosíthatjuk.

Tajti János, Rajna Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Teriflunomid: új orális immunmoduláló kezelés sclerosis multiplexben
Teriflunomid: új orális immunmoduláló kezelés sclerosis multiplexben
| |

A sclerosis multiplex a központi idegrendszer autoimmun, demyelinisatióval járó, neurodegeneratív betegsége. Az SM relapszus-remisszió kórformájában jelenleg kilenc, OEP-finanszírozott gyógyszer áll rendelkezésünkre a betegség aktivitásának csökkentésére. Ezek közül hét készítmény első vonalban alkalmazható.

Bencsik Krisztina, Rózsa Csilla, Vécsei László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az antiepileptikumok prokonvulzív hatásai
Az antiepileptikumok prokonvulzív hatásai
| |

Az epilepszia kezelésére adott gyógyszerek paradox, rohamprovokáló hatását prokonvulzív hatásnak nevezzük. Kialakulhat nem specifikus intoxikációkor több antiepileptikumnál. Másik típusa a szindrómaspecifikus, inadekvát gyógyszerválasztás miatt kialakuló prokonvulzív hatás, amely jellemzően idiopathiás generalizált epilepsziákban alakul ki.

Kelemen Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A neuropathiás fájdalom gyógyszeres kezelése a legutóbbi ajánlások tükrében
A neuropathiás fájdalom gyógyszeres kezelése a legutóbbi ajánlások tükrében
| |

A neuropathiás fájdalom a fájdalmak speciális fajtája. Kialakulása és kezelése gyökeresen különbözik más fájdalmakétól. A közel tíz éve elsőként megjelent és általánosan elfogadott terápiás útmutatók triciklusos antidep­resszívumokat, antikonvulzívumokat, opioidokat javasoltak a neuropathiás fájdalom kezelésére.

Kiss Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pszichiátriai betegségben szenvedők erőszakos bűncselekményeinek összefüggése korábbi bűnelkövetéseikkel. Magyarországi retrospektív felmérés
Pszichiátriai betegségben szenvedők erőszakos bűncselekményeinek összefüggése korábbi bűnelkövetéseikkel. Magyarországi retrospektív felmérés
| |

Felmérésünkben annak feltárását tűztük ki célul, hogy a pszichiátriai betegségben szenvedő erőszakos bűncselekményt elkövetők milyen arányban követtek el már korábban is kisebb bűncselekményeket, és kimutatható-e összefüggés a bírósági határozat alapján kényszergyógy­kezelésben részesült pszichiátriai beteg bűnelkövetők erőszakos bűncselekménye és korábbi bűnelkövetései között.

Baran Brigitta, Szabó Ferenc Ádám, Kara Borbála, Kovács Magdolna, Uzonyi Adél, Antal Albert, Ungvari Gabor S, Gazdag Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az anyai epilepszia és antiepileptikus terápia hatásai a várandósság során
Az anyai epilepszia és antiepileptikus terápia hatásai a várandósság során
| |

A vizsgálat célja az volt, hogy retrospektív módon elemezzük az epilepszia és az epilepsziaellenes terápia (AED) hatását a terhesség és a szülés kimenetelére.

Vanya Melinda, Árva-Nagy Nóra, Szili Károly, Szok Délia, Bártfai György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs összefüggés a CLU, valamint a PICALM génpolimorfizmusok és az Alzheimer-betegség között egy török betegcsoportban
Nincs összefüggés a CLU, valamint a PICALM génpolimorfizmusok és az Alzheimer-betegség között egy török betegcsoportban
| |

Vizsgáltuk az összefüggést a clusterin (CLU) gén rs11136000 egyesnukleotid-polimorfizmusa (SNP), a foszfatidilinozitol-kötő clathrin összeszerelő fehérje (PICALM) génjének rs541458 és rs3851179 SNP-i és az Alzheimer-betegség (AD) között török populációban, és meghatároztuk, fennáll-e összefüggés a CLU- és PICALM-genotípusok, valamint a dementia viselkedési és pszichés tünetei (BPSD) között a török populációban.

Aysu Sen, Mehtap Arslan, Mehmet Emin Erdal, Ozlem Izci Ay, Senay Gorucu Yilmaz, Erhan Kurt, Baki Arpaci

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A munkamemória váltási funkciója pszichotikus kórképekben
A munkamemória váltási funkciója pszichotikus kórképekben
| |

A pszichotikus tünetekkel járó pszichiátriai zavarok között számos kutató tételez fel sokrétű átfedést, és az utóbbi évtizedekben egyre több összehasonlító kutatást végeztek. Szkizofréniában erőteljesen alátámasztott a kognitív deficit jelenléte, viszont bipoláris affektív zavarban az erre vonatkozó eredmények ellentmondásosak.

Domján Nóra, Greminger Nóra, Drótos Gergely, Janka Zoltán, Szendi István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A humán béta-defensinek genetikai polimorfizmusai sclerosis multiplexes betegek esetében
A humán béta-defensinek genetikai polimorfizmusai sclerosis multiplexes betegek esetében
| |

Az újabb vizsgálati eredmények kezdenek rávilágítani a mikrobiom szerepére a sclerosis multiplex patogenezisében. Azt is feltételezik, hogy a neuropatológiai változások összefüggésben állhatnak az antimikrobiális peptidek (AMP), köztük a defensinek rendellenes expressziójával és szabályozó funkciójával.

Szekeres Márta, Somogyvári Ferenc, Bencsik Krisztina, Szolnoki Zoltán, Vécsei László, Mándi Yvette

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ágyéki gerinc funkciócsökkenésének mérése
Az ágyéki gerinc funkciócsökkenésének mérése
| |

Tanulmányunk célja, hogy összefoglalóan bemutassuk az Oswestry Disability Index, a Quebec Back Pain Disability Scale, a Roland-Morris Disability Questionnaire és a Core Outcome Measurement Index magyar nyelvű változatainak validálási munkálatait, és ajánlásokat fogalmazzunk meg a jövőbeni felhasználásukkal kapcsolatban.

Valasek Tamás, Varga Péter Pál, Klemencsics István, Szövérfi Zsolt, Bozsódi Árpád, Éltes Péter Endre, Lazáry Áron

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Magyar Epilepszia Liga (MEL) állásfoglalása
A Magyar Epilepszia Liga (MEL) állásfoglalása
| |

A valproátkészítményekkkel kapcsolatban több tanulmányban is felvetették, hogy a valproát potenciálisan súlyos fejlődési rendellenességeket (MCM) okozhat, továbbá a valproát mellett született gyermekek intelligenciája, memóriája, pszichomotoros fejlődése elmaradhat társaikétól.

Janszky József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Ideggyógyászati Szemle

Ideggyógyászati Szemle

Impresszum

A Magyar Neurológiai Társaság,
a Magyar Idegsebészeti Társaság,
a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,
a Magyar Gyermekneurológiai Társaság,
a Magyar Neuradiológiai Társaság,
a Magyar Epilepszia Liga,
a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság,
a Magyar Stroke Társaság
és a Magyar Idegtudományi Társaság
hivatalos lapja.

Havonta megjelenő idegtudományi folyóirat.

Főszerkesztő:
Dr. Tajti János

Felelős szerkesztő:
Dr. Kovács Tibor


ISSN 0019-1442 (Nyomtatott)
ISSN 2498-6208 (Online)

Impakt faktor: 0,252 (2017)


Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Kézirat-benyújtás
A kéziratok benyújtásának módja emailban, kísérlőlevél küldésével dr. Kovács Tibor felelős szerkesztőnek: kovacs.tibor (kukac) med.semmelweis-univ.hu vagy a clinical.neuroscience (kukac) med.semmelweis-univ.hu email címre.Tartalomjegyzék: