TARTALOM

Ideggyógyászati Szemle - 2008;61(5-6)

Az antithromboticus kezelés jelenlegi gyakorlata ischaemiás stroke-ban: magyar neurológusok körében végzett felmérés eredményei (angol nyelven)
Az antithromboticus kezelés jelenlegi gyakorlata ischaemiás stroke-ban: magyar neurológusok körében végzett felmérés eredményei (angol nyelven)
| | |

Large multicenter trials have already evaluated the relative benefit of various types of antithrombotic medication in ischemic stroke. However, the application of the trial results still remains uncertain in some clinical situations. We set out to evaluate the various aspects of antithrombotic treatment use among clinical practitioners.

László K. Sztriha, László Vécsei

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az epilepsziás rohamok hatása a szívfrekvenciára
Az epilepsziás rohamok hatása a szívfrekvenciára
| | |

A terápiarezisztens epilepsziás betegek 8-17%-át hirtelen halál miatt veszítjük el. Egyes vizsgálatokban felvetik, hogy a halál leggyakoribb oka a rohamokkal összefüggő szívritmuszavar lehet.

Tóth Vanda, Hejjel László, Kalmár Zsuzsanna, Fogarasi András, Auer Tibor, Gyimesi Csilla, Szűcs Anna, Janszky József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A funkcionális izomingerlés hajtotta kerékpározó mozgás tökéletesítése az izmok megfelelő szinkronizálása által
A funkcionális izomingerlés hajtotta kerékpározó mozgás tökéletesítése az izmok megfelelő szinkronizálása által
| | |

Célunk a gerincvelősérültek alsó végtagi mozgását megvalósító optimális ingerlési mintázat meghatározása. A jelen közleményben az egészségesek normális körülmények közötti kerékpározásának, illetve gerincvelősérültek funkcionális elektromos ingerlés által létrehozott kerékpározó mozgásának vizsgálatáról számolunk be.

Tamás Pilissy, András Klauber, Gábor Fazekas, József Laczkó, Johann Szécsi

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Intracerebralis steal jelenség acetazolamidterhelés alatt
Intracerebralis steal jelenség acetazolamidterhelés alatt
| | |

Az arteria carotis interna súlyos fokú szűkülete vagy elzáródása tünetmentesen is kialakulhat. Ezt a Willis-kör kollaterális rendszere és/vagy az agyi vérkeringés szabályozómechanizmusai teszik lehetővé. Az agyi arteriolák tágulékonysága a vasomotor-reaktivitással jellemezhető.

Vastagh Ildikó, Pozsár Melinda, Folyovich András, Debreczeni Róbert, Pálvölgyi László, Bereczki Dániel, Szirmai Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Affektív és kognitív döntéshozatali funkciók major depresszióban: a prefrontális cortex, a szerotonintranszporter és a személyiség szerepe
Affektív és kognitív döntéshozatali funkciók major depresszióban: a prefrontális cortex, a szerotonintranszporter és a személyiség szerepe
| | |

Major depresszív zavarban jellemző lehet a neuropszichológiai funkciók csökkenése, amely magában foglalja a kivitelező működés, valamint a döntéshozatali funkciók érintettségét is. Számos agyi terület mellett a prefrontális cortex (PFC) dorsolateralis, ventromedialis és orbitofrontális régióira is kiterjedő, azaz globális működészavara kiemelkedő szerepet játszhat a kognitív tünetek

Must Anita, Horváth Szatmár, Janka Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dr. Csanda Endre professzor 85 éves
Dr. Csanda Endre professzor 85 éves
| | |

Csanda Endre 1923. március 14-én, Nagyváradon született, ahol édesapja köztiszteletben álló gyógyszerész volt. Budapesten végezte orvosi tanulmányait, s 1947-ben kapta meg a diplomáját. Tehetségét, szorgalmát, célirányos törekvéseit már medikusként kifejezésre juttatta az anatómiai és a neurológiai tanszéken Szentágothai, illetve Benedek és Angyal professzorok mellett. A II. világháború után - az ostromot a neurológiai klinikán vészelte át - Horányi Béla professzor, a klinika megbízott vezetője rábízta a neuropatológiai laboratórium helyreállítását, majd vezetését.

Várady Géza, Vécsei László, Komoly Sámuel

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az aszimmetrikus dimetil-arginin (ADMA) mint kapocs az inzulinrezisztencia és az atherosclerosis között
Az aszimmetrikus dimetil-arginin (ADMA) mint kapocs az inzulinrezisztencia és az atherosclerosis között
| | |

Idősödő társadalmunkban egyre növekszik az atherosclerosisnak és az inzulinrezisztenciának, valamint ezek szövődményeinek a jelentősége. A két jelenséget részleteiben vizsgálva látható, hogy kockázati tényezőik egymással jelentős mértékben átfednek, a két betegség evolúciójában szerepet játszó patomechanizmusok pedig több ponton találkoznak. Az egyik ilyen jelentős csomópontot az endothelium által termelt nitrogén-monoxid (NO) képezi.

Zsuga Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Neuronális protoonkogén-expresszió a patkányhippocampus szinaptikus mechanizmusainak farmakológiai értékelésében (angol nyelven)
Neuronális protoonkogén-expresszió a patkányhippocampus szinaptikus mechanizmusainak farmakológiai értékelésében (angol nyelven)
| | |

Neuronal proto-oncogenes represent genetic elements that mediate both short- and long term changes in neuronal function. They are expressed in neural tissues and are subject to acute and longterm changes in expression and activity during signaling and cellular differentiation.

Szakács Réka

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

(Poszt)modern és pszichiátria
(Poszt)modern és pszichiátria
| | |

Írásom, az előadás számára megadott témának megfelelően, négy részre tagolódik: 1. Rövid vázlat a Modernről; 2. Vázlat a Posztmodernről; 3. A pszichiátria Modernje és Posztmodernje történetének felvázolása; 4. Poszt-posztmodern pszichiátria, vagyis napjaink pszichiátriájának helyzete. Előrebocsátom, hogy az első három témával korábban több könyvemben és számos rövidebb írásomban foglalkoztam.

Pethő Bertalan

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A natalizumab alkalmazása sclerosis multiplexben
A natalizumab alkalmazása sclerosis multiplexben
| | |

Anatalizumab szelektív adhéziós molekula (SAM) inhibitor, humanizált, α-4 integrinhez kötődő monoklonális antitest. α-4-integrin-antagonista, amely csökkenti annak immunogenitását és növeli a molekula fél életidejét.

Rajda Cecília, Bencsik Krisztina, Vécsei László és a Magyarországi Sclerosis Multiplex Centrumok Orvosi Tanácsadó Testület tagjai

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Emlékezés Donáth Gyulára (1849-1944)
Emlékezés Donáth Gyulára (1849-1944)
| | |

Donáth Gyula rendkívüli tehetségével és sokoldalú munkásságával különleges helyet foglal el a magyar orvostörténelemben. Tanulmányai idején először a kémia iránt érdeklődött, és negyedéves orvostanhallgató korában már fizetéses asszisztensi állást kapott az innsbrucki egyetemen, majd mint orvos, Grazban az általános fizika és kémia magántanári címét szerezte meg. Az 1877-78-as orosz-török háborúban katonaorvosként működött, s végül külföldön ideggyógyásszá képezte ki magát; 1902-től a Szent István Kórház idegosztályának főorvosává nevezték ki.

Emed Alexander

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Schaffer Károly-díj átadása, 2008
A Schaffer Károly-díj átadása, 2008
| | |

Adr. Schaffer Károly ideg- és elmegyógyász professzor emlékének megőrzésére 2006-ban létrehozott alapítvány célja a fiatal, tehetséges neurológus és pszichiáter szakorvosok szakmai továbbfejlődésének elősegítése. Az erkölcsi és anyagi elismerés hozzájárul ahhoz, hogy tovább erősítse szakmai motivációjukat, és a megszerzett tudásukat Magyarországon kamatoztassák. Az alapítók dr. Schaffer Károly leszármazottai, unokája: dr. Bogsch Attila és dédunokája: Bogsch Erik.

Constantinovits Györgyi

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Neuroophthalmologia
Neuroophthalmologia
| | |

Adr. Somlai Judit által szerkesztett Neuroophthalmologia című könyv 220 oldalban tartalmaz ebből a határterületből mindent, amire egy neurológusnak szüksége lehet a szakmája gyakorlásához, az oktatáshoz. Pontos leírást ad a vizsgált rendszerekről, megérteti a vizsgálatok technikáját és célját, értelmezi az eredményeit, diagnosztikai hasznát.

Engelhardt József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Ideggyógyászati Szemle

Ideggyógyászati Szemle

Impresszum

A Magyar Neurológiai Társaság,
a Magyar Idegsebészeti Társaság,
a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,
a Magyar Gyermekneurológiai Társaság,
a Magyar Neuradiológiai Társaság,
a Magyar Epilepszia Liga,
a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság,
a Magyar Stroke Társaság
és a Magyar Idegtudományi Társaság
hivatalos lapja.

Havonta megjelenő idegtudományi folyóirat.

Főszerkesztő:
Dr. Tajti János

Felelős szerkesztő:
Dr. Kovács Tibor


ISSN 0019-1442 (Nyomtatott)
ISSN 2498-6208 (Online)

Impakt faktor: 0,252 (2017)


Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Kézirat-benyújtás
A kéziratok benyújtásának módja emailban, kísérlőlevél küldésével dr. Kovács Tibor felelős szerkesztőnek: kovacs.tibor (kukac) med.semmelweis-univ.hu vagy a clinical.neuroscience (kukac) med.semmelweis-univ.hu email címre.Tartalomjegyzék: