TARTALOM

Ideggyógyászati Szemle - 2005;58(1-2)

A perisylvian agyi hálózat (angol nyelven)
A perisylvian agyi hálózat (angol nyelven)
| |

Ebben a munkában adatokat szolgáltatunk a gyermekkori benignus fokális epilepsziák, a Landau-Kleffner-szindróma és az alváskori elektromos status epilepticus szindrómák egységes szemléletéhez, úgy tekintve õket, mint ismeretlen eredetű, átmeneti, életkorfüggõ, nem laesiós, genetikailag meghatározott epileptogén rendellenességek spektrumát. E szindrómák elektroklinikai tünetei a perisylvian kognitív hálózat és a thalamocorticalis asszociatív rendszer különbözõ mértékű bevontságát tükrözik.

Halász Péter, Kelemen Anna, Clemens Béla, Saracz Judit, Rosdy Beáta, Rásonyi György, Szűcs Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vécsei László (szerk.): Frontiers in Clinical Neuroscience
Vécsei László (szerk.): Frontiers in Clinical Neuroscience
| |

A 195 oldalas kötet a Kluwer Academic/Plenum Publishers által gondozott „Advances in Experimental Medicine and Biology” sorozat 541. köteteként jelent meg. A kötet Lajtha Ábel profeszszor 80. születésnapjának tiszteletére Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia székházában tartott tudományos ülésen elhangzott referátumok könyvfejezetekké fejlesztett anyagát tartalmazza.

Komoly Sámuel

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Természetes antikoaguláns fehérjék aktivitásának vizsgálata akut ischaemiás stroke-ban
Természetes antikoaguláns fehérjék aktivitásának vizsgálata akut ischaemiás stroke-ban
| |

A természetes antikoaguláns rendszer (antitrombin-III, protein C, protein S) működészavara ritkán mutatható ki az ischaemiás stroke hátterében, annál gyakrabban észlelhetõ azonban a stroke kialakulását követõen a betegség akut fázisában. A szerzõk azt vizsgálták, hogy az akut fázisban megnyilvánuló természetes antikoaguláns fehérjék aktivitásának csökkenése szerepet játszhat-e a progresszív stroke kialakulásában.

Oláh László, Csépány Tünde, Bereczky Zsuzsanna, Kerényi Adrienne, Misz Mária, Kappelmayer János, Csiba László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Primer oligodendrocyta-károsítással létrehozott kísérletes demyelinisatio (angol nyelven) 
A demyelinisatio regionális eloszlása egéragyban
Primer oligodendrocyta-károsítással létrehozott kísérletes demyelinisatio (angol nyelven)
A demyelinisatio regionális eloszlása egéragyban
| |

Neuropatológiai vizsgálatokkal a közelmúltban a sclerosis multiplex heterogenitását mutatták ki: a T-sejt mediálta, valamint a T-sejt- és antitestmediált autoimmun mechanizmus mellett (I-II. típus) még további két típust írtak le; a III-IV. típusra elsõdleges oligodendrocyta-károsodás a jellemzõ. Az utóbbi típusok jobban emlékeztetnek a vírusokkal vagy toxinokkal kiváltható demyelinisatiókra, mint az autoimmun mechanizmussal magyarázhatókra. Több mint 30 éve ismerjük, hogy egy rézkelátornak, a cuprizonnak diétában történõ alkalmazása elsõdlegesen oligodendrocyta-károsodást okozva vezet demyelinisatióhoz. A jelenlegi tanulmány célja a cuprizon okozta oligodendrocyta-károsodás és -demyelinisatio idegrendszeri eloszlásának vizsgálata volt egérben.

Komoly Sámuel

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A corticobasalis degeneráció diagnózisának ismérvei
A corticobasalis degeneráció diagnózisának ismérvei
| |

A corticobasalis degenerációt 1968-ban Rebeiz, Kolodny és Richardson írta le mint aszimmetrikus akinesissel-rigorral, dystoniával, apraxiával, myoclonussal és dementiával járó klinikai szindrómát. Patológiailag jellemzõ a frontális és parietalis atrophia, az idegsejtpusztulás, a gliosis és az „achromasiás” idegsejtek (valamint újabban az úgynevezett „astrocytaplakkok”).

Farsang Marianna, Takáts Annamária, Szirmai Imre, Kovács Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szédülés - vertigo  
Alarmírozó tünet a vertebrobasilaris rendszer keringési zavaraiban - II. rész
Szédülés - vertigo
Alarmírozó tünet a vertebrobasilaris rendszer keringési zavaraiban - II. rész
| |

A szédülés/vertigo a klinikai orvoslásban - hasonlóan a fejfájáshoz - az egyik leggyakoribb panasz és tünet, amellyel a beteg orvoshoz fordul. A neurológiában - ellentétben a fejfájással, ahol önálló fejfájáskórképek (például a migrén) mellett a fejfájás különbözõ kórfolyamatok tüneteként is jelentkezik - a szédülés/vertigo nem önálló betegség, hanem egy tünet, amely számos kórképben fordulhat elõ.

Fazekas András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Végtagövi izomdisztrófiát okozó kalpaindefektus egy magyar családban
Végtagövi izomdisztrófiát okozó kalpaindefektus egy magyar családban
| |

A végtagövi izomdisztrófiák (limb girdle, LGMD) csoportja klinikai és genetikai szempontból igen heterogén. A betegség fõ tünete a proximális végtagizmok progresszív gyengesége és atrophiája.

Horváth Rita, Maggie C. Walter, Hanns Lochmüller, Angela Hübner, Karcagi Veronika, Pikó Henriett, Tímár László, Komoly Sámuel

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Moussong-Kovács Erzsébet 
1921-2004
Moussong-Kovács Erzsébet
1921-2004
| |

Megemlékezni valakirõl, aki évtizedeken keresztül a szakma élvonalában tevékenykedett, akit tisztelet övezett munkásságáért és szeretet vett körül emberségéért, rendkívül nehéz. Fokozza ezt a nehézséget emberi és szakmai érdeklõdésének sokszínűsége is, amely az oktatás, a kutatás, a mindennapi orvosi tevékenység területén egyaránt jellemzõ volt rá, és kiterjedt hazai és nemzetközi szakmapolitikai, társadalmi munkásságára is.

Huszár Ilona

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fejfájás mint fõtéma a magyar orvosi szakirodalomban
A fejfájás mint fõtéma a magyar orvosi szakirodalomban
| |

A fejfájás az egyik leggyakoribb panasz a neurológushoz fordulók között. Ennek ellenére a Clinical Neuroscience/Ideggyógyászati Szemle elsõ 50 évfolyamában a közlemények alig több mint egy százalékának volt témája a fejfájás. A jelenlegi vizsgálat célja annak felmérése volt, hogy a magyar orvosi szakirodalomban milyen súllyal szerepel a fejfájás mint fõtéma.

Gesztelyi Gyöngyi, Bereczki Dániel

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

III. Nemzetközi Tudományos Parkinson-kór-szimpózium
III. Nemzetközi Tudományos Parkinson-kór-szimpózium
| |

A Boehringer Ingelheim évenként szervez tudományos ülést a Parkinson-kórról. A III. Nemzetközi Tudományos Szimpóziumra 2004. október 14-15-én került sor Cannes-ban, témája a Parkinson-kór és a nyugtalan láb (restless legs) szindróma volt. Az ülésen 400 európai és amerikai szakember vett részt. A tudományos program szervezõi Rascol és Montplaisir professzorok voltak.

Takáts Annamária

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Krónikus gyulladásos polyneuropathiák
Krónikus gyulladásos polyneuropathiák
| |

A környéki idegek, valamint a spinalis ganglionok károsodását okozó immun-, illetve gyulladásos mechanizmust egyre több kórkép hátterében lehet kimutatni. Ezeknek a betegségeknek a pontos diagnosztizálása igen fontos, hiszen a betegek többsége a megfelelõ immunmoduláns- terápiára jól reagál.

Beniczky Sándor, Vécsei László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Ideggyógyászati Szemle

Ideggyógyászati Szemle

Impresszum

A Magyar Neurológiai Társaság,
a Magyar Idegsebészeti Társaság,
a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,
a Magyar Gyermekneurológiai Társaság,
a Magyar Neuradiológiai Társaság,
a Magyar Epilepszia Liga,
a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság,
a Magyar Stroke Társaság
és a Magyar Idegtudományi Társaság
hivatalos lapja.

Havonta megjelenő idegtudományi folyóirat.

Főszerkesztő:
Dr. Tajti János

Felelős szerkesztő:
Dr. Kovács Tibor


ISSN 0019-1442 (Nyomtatott)
ISSN 2498-6208 (Online)

Impakt faktor: 0,252 (2017)


Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Kézirat-benyújtás
A kéziratok benyújtásának módja emailban, kísérlőlevél küldésével dr. Kovács Tibor felelős szerkesztőnek: kovacs.tibor (kukac) med.semmelweis-univ.hu vagy a clinical.neuroscience (kukac) med.semmelweis-univ.hu email címre.Tartalomjegyzék: