hirdetés

TARTALOM

Ideggyógyászati Szemle - 2005;58(3-4)

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság primer prevenciós programja - I. rész 
A tartásjavító mozgásanyag elméleti alapja
A Magyar Gerincgyógyászati Társaság primer prevenciós programja - I. rész
A tartásjavító mozgásanyag elméleti alapja
| |

A Magyar Gerincgyógyászati Társaság prevenciós programjának tartásjavító mozgásanyaga a gerinc biomechanikailag helyes használatának tudatosítását és automatizálását célozza. A biomechanikailag helyes testtartás dinamikus egyensúlyi állapot, alapja a medence helyes középállása, valamint az izomegyensúly.

Gardi Zsuzsa, Feszthammer Artúrné, Darabosné Tim Irma, Tóthné Steinhausz Viktória, Somhegyi Annamária, Varga Péter Pál

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Térfogatváltozások agydaganatok 125-jódizotópos brachytherapiája után
Térfogatváltozások agydaganatok 125-jódizotópos brachytherapiája után
| |

Az agydaganatok - jelen esetben fõleg szövettanilag jól differenciált gliomák - szövetközi besugárzása után végzett képfúzió lehetõvé teszi a sugárzás következményeinek (a necrosisnak, a reaktív gyűrűnek és az oedema térfogatának), valamint a dozimetriai adatoknak a kvantitatív összehasonlítását.

Julow Jenõ, Viola Árpád, Major Tibor, Mangel László, Bajzik Gábor, Repa Imre, Sági Sarolta, Valálik István, Emri Miklós, Trón Lajos, Németh György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vécsei-Komoly (szerk.): Sclerosis multiplex
Vécsei-Komoly (szerk.): Sclerosis multiplex
| |

E 190, számozott oldalt tartalmazó könyvnek 18 szerzõje van: Barsi Péter, Bencsik Krisztina, Beniczky Sándor, Csépány Tünde, Guseo András, Jakab Gábor, Jófejű Etelka, Kenéz József, Klivényi Péter, Komoly Sámuel, Mátyás Klotild, Oláh Rita, Rajda Cecília, Rózsa Csilla, Seres Erika, Solymosi Diana, Varga Edina, Vécsei László. A tájékozódást decimális beosztású tartalomjegyzék, a rövidítések jegyzéke és tárgymutató segíti. Minden fejezethez külön irodalomjegyzék kapcsolódik. A mondanivaló megértését 15 táblázat és 46 ábra szolgálja. Sajnos, az ábrák nyomdai színvonala sok kívánnivalót hagy maga után. (Vö. a címlapon és a szövegben szereplõ elektroforézisképeket!)

Harcos Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pszichotrauma kognitív feldolgozása és az orvosi pszichoterápia
A pszichotrauma kognitív feldolgozása és az orvosi pszichoterápia
| |

Apszichotraumával foglalkozó pszichopatológiai és -terápiás iskolák vizsgálata a trauma emocionális következményeire és a traumafeldolgozás szabályaira irányul. Legalább három érv szól a pszichotraumával való foglalkozás mellett: 1. a társadalmat érintõ erõszakos cselekmények elõfordulásának növekedése és széles körű publicitása, 2. a trauma fogalmának kiszélesedése és tágabb értelmezése, 3. a trauma felfogása és magyarázata a kognitív tudományok szempontjából. Jelen összefoglaló e két utóbbival foglalkozik részletesebben.

Pogány Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A sclerosis multiplex összetett funkcionális index alkalmazhatóságának vizsgálata Debrecenben
A sclerosis multiplex összetett funkcionális index alkalmazhatóságának vizsgálata Debrecenben
| |

A sclerosis multiplex összetett funkcionális index (Multiple Sclerosis Functional Composite, MSFC) számítása a Nemzetközi Sclerosis Multiplex Társaság által ajánlott új vizsgálati módszer, amely három klinikai dimenzió mérésén alapul: a járás (timed walk test, TWT), a kézügyesség (9 hole peg test, 9HPT) és a kognitív funkció (paced auditory serial addition test, PASAT) vizsgálatán. Az összetevõk számértéke, a Z érték jellemzi a betegek teljesítményét. Az index alkalmazása a rutingyakorlatban még nem terjedt el.

Mezei Zsolt, Bereczki Dániel, Csiba László, Csépány Tünde

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dr. Orthmayr Alajos 
(1917–1971)
Dr. Orthmayr Alajos
(1917–1971)
| |

Amikor az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet „Pro Traditione et Evolutione” alapítványa elnökétõl, dr. Kárpáti Miklóstól azt a megtisztelõ felkérést kaptuk Szilágyi Katalinnal, hogy a még élõ, volt orvos munkatársak közül mi emlékezzünk meg dr. Orthmayr Alajosról intézetünkbe lépésének 50. évfordulóján, megegyeztünk, hogy a tárgyszerű adatok ismertetése az én feladatom lesz. Rájöttem azonban, hogy a szubjektivitástól én sem tudom függetleníteni magam. Hogy miért nem, az majd kiderül az alábbiakból.

Geréby György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Környey Tanítványok Társasága 
Beszámoló
A Környey Tanítványok Társasága
Beszámoló
| |

A Környey Tanítványok Társasága 2004. április 23- án, Pécsett a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) székházában tartotta kilencedik összejövetelét. Az összejövetelen Czopf József bevezetõje után az alábbi elõadások hangzottak el:

Czopf József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Klinikai idegtudományok a hatékony gyógyítás szolgálatában - A Clinical Neuroscience/ Ideggyógyászati Szemle II. Élõ Száma 
Budapest, Rendezvényhajó - 2005. február 26.
Klinikai idegtudományok a hatékony gyógyítás szolgálatában - A Clinical Neuroscience/ Ideggyógyászati Szemle II. Élõ Száma
Budapest, Rendezvényhajó - 2005. február 26.
| |

Elõzmények: lapunk I. Élõ Száma 2002-ben lapunk történetének jelentõs állomásához érkeztünk. Közel 10 éves elõkészítés, fáradságos munka és néhány kudarc után megtörtént a lap nemzetközi regisztrációja. Szerkesztõbizottságunknak ekkor támadt az az ötlete, hogy ezt az örömteli eseményt együtt ünnepeljük meg lektorainkkal, a lap tulajdonos társaságainak, valamint a hazai klinikai idegtudományok legjelesebb képviselõivel és a folyóirat sikerében hirdetéseikkel közreműködõ cégek küldötteivel.

Rajna Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Binswanger-betegség tünettana, kórszövettana és elkülönítése
A Binswanger-betegség tünettana, kórszövettana és elkülönítése
| |

A Binswanger-betegség patológiai szempontból az U rostokat megkímélõ subcorticalis periventricularis leukoencephalopathia. Vezetõ klinikai tünetei az exekutív funkciók zavara, dementia, járászavar, incontinentia, kedélyzavarok és pseudobulbaris paresis. A Binswangerbetegség oka tisztázatlan.

Kovács Tibor, Szirmai Imre, Papp Mátyás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szupplementer szenzomotoros rohamok tünettana, kóreredete és műtéti kezelhetõsége, illusztratív esetismertetésekkel
A szupplementer szenzomotoros rohamok tünettana, kóreredete és műtéti kezelhetõsége, illusztratív esetismertetésekkel
| |

Az utóbbi évtizedben az epilepsziasebészet fejlõdése nyomán egyre több ismeretet szerezhettünk a Penfield és munkatársai által az 1950-es évek elején leírt szupplementer motoros área mozgásszabályozásban játszott szerepérõl és az áreát bevonó epilepsziás rohamok jellegzetességeirõl.

Halász Péter, Juhos Vera, Erõss Loránd, Tóth Szabolcs, Balogh Attila, György Ilona, Barsi Péter, Kelemen Anna, Barcs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Ideggyógyászati Szemle

Ideggyógyászati Szemle

Impresszum

A Magyar Neurológiai Társaság,
a Magyar Idegsebészeti Társaság,
a Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság,
a Magyar Gyermekneurológiai Társaság,
a Magyar Neuradiológiai Társaság,
a Magyar Epilepszia Liga,
a Horányi Béla Klinikai Idegtudományi Társaság,
a Magyar Stroke Társaság
és a Magyar Idegtudományi Társaság
hivatalos lapja.

Havonta megjelenő idegtudományi folyóirat.

Főszerkesztő:
Dr. Tajti János

Felelős szerkesztő:
Dr. Kovács Tibor


ISSN 0019-1442 (Nyomtatott)
ISSN 2498-6208 (Online)

Impakt faktor: 0,252 (2017)


Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Kézirat-benyújtás
A kéziratok benyújtásának módja emailban, kísérlőlevél küldésével dr. Kovács Tibor felelős szerkesztőnek: kovacs.tibor (kukac) med.semmelweis-univ.hu vagy a clinical.neuroscience (kukac) med.semmelweis-univ.hu email címre.Tartalomjegyzék: