TARTALOM

Hypertonia és nephrologia - 2011;15(2. klsz.)

Nincs kép
A dialízisellátás fejlõdése a B. Braun Avitum Dialízishálózatban (1991-2010)
| |

A B. Braun Avitum Hungary Zrt. (a továbbiakban B. Braun Avitum Dialízishálózat) a B. Braun Melsungen AG leányvállalata. A több mint 170 éve fennálló vállalkozás tevékenységének középpontjában a betegek magas szintű ellátása, a beteg emberek életminőségének javítása áll. A B. Braun Melsungen AG 41 666 alkalmazottat foglalkoztat a világ 50 országában, a munkatársak 50%-a Európában dolgozik.

Szegedi János, Kulcsár Imre, Fabók József, Horn Péter, Kállai Tamás,
Kiss István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A végállapotú veseelégtelenségben szenvedõ dializált betegek epidemiológiája a B. Braun Avitum Dialízishálózat ellátási területén, 2006-2010
| |

A B. Braun Avitum Dialízishálózat Magyarország 3,71 milliós populációja számára biztosít dialízisellátást: Budapesten és az ország 11 megyéjében összesen 18 dialízisközpontban kezelünk vesebetegeket. A Dialízishálózat 3 régióra oszlik, egyenként 6-6 dialízisközponttal. Az egyes régiók lakosainak száma: budapesti régió 1,42 millió, nyíregyházi régió 1,19 millió és szombathelyi régió 1,1 millió fő.

Kulcsár Imre, Szegedi János, Barta Zoltán, Benke Attila, Borbás Béla, Ferenczi Sándor, Hengsperger Mária, Nagy Lajos, Németh József, Rozinka Antal, Szabó Tamás, Szelestei Tamás, Tóth Eszter, Varga Gábor, Wágner

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A peritonealis dialíziskezelés kialakulása és fejlődése Magyarországon és a B. Braun Avitum Dialízishálózatban
| |

A hazai első peritonealis dialízis (PD) -kezeléseket az 1950-es és 1960-as években heveny veseelégtelenségben végezték [Botár, Kubinyi 1954 (1), Polyák 1964 (2), Rényi-Vámos, Pintér 1964 (3)]. Krónikus veseelégtelenség kezeléseként a PD-t Pintér és Hronszki (4), valamint Karátson és mtsai (1975, Pécs) (5) alkalmazták elsőként

Ferenczi Sándor, Zakar Gábor, Rákossy Wanda, Remport Ádám, Szigeti Zsuzsa, Balku István, Mácsai Emilia, Szabó Barna, Kovács László, Kulcsár Katalin, Harnos Margit, Ménes István, Schneider Károly, Rozinka Antal,

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A hemodialíziskezelés hatékonysága a B. Braun Avitum Dialízishálózatban
| |

A hemodialízis hatékonyságát világszerte a kezelés dózisával fejezik ki (a valóságban a hatékonyság ennél tágabb fogalom, de e nélkül elképzelhetetlen). Az általánosan elterjedt módszer a dózis meghatározására az ureaeltávolítás mérése egy-egy kezelés során. Az urea kinetikus modell segítségével 30 éve alkották meg a Kt/V képletét és fogalmát, amely a dialízis dózisának mai kifejezője (K: állandó, t: kezelési idő, V: eltávolított volumen). Megkülönböztetik a tervezett és a kivitelezett Kt/V-t. Az előbbire szoftvert fejlesztettek ki, amelynek segítségével - bizonyos paraméterek betáplálását követően - az alkalmazók támpontot kapnak a dialízisidő, az alkalmazandó dializátor vagy a pumpafordulat megválasztását illetően. A kivitelezett Kt/V becslése képletek segítségével történik, amelyekben a vérkezelés előtti és utáni ureaszintnek szerepelnie kell.

Kulcsár Imre, Szegedi János, Kiss István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A vérnyerési helyek aktuális angiológiai, érsebészeti és nefrológiai problémái
| |

A konvencionális hemodialízis és speciális formái (hemofiltráció, hemodiafiltráció, hemoperfúzió) hatékony kivitelezéséhez, akut és krónikus esetekben, elegendő vérhozamot biztosító vérnyerési forrás kialakítására van szükség. Optimális a vérnyerési hely, ha az elegendő vérátfolyást a szükséges ideig biztosítja, minimalizálva a lehetséges szövődményeket rövid és hosszú távon. Az egyre idősebb, vesepótló kezelést igénylő betegeknél a vérnyerési hely kialakítása sokszor problémás. Ezen nehézségek indokolják a hemodialízisben kezelteknél 17−25%-ban a kórházi felvételi igényt, és a kezelésükkel kapcsolatba hozható költségek 17%-át.

Borbás Béla, Gergely László, Angyal Sándor, Ambrus Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A dializált betegek infekciókontrolljának aktuális kérdései
| |

A krónikus veseelégtelenségben szenvedő dializált betegek kezelése során az infekciók diagnosztikája, hatékony terápiája, és megelőzése jelenti az egyik legnagyobb kihívást. A dializált betegek 20−30%-ában alakul ki infekció, és a kialakult infekciók 20-30%-ban a betegek halálához vezetnek. A dializált betegek mortalitásában a cardiovascularis okok után, az infekciók következnek. Az infekciók következtében kialakult halálokok 70%-a a septicaemia. A szepsis miatt kialakult halálozás a dializált betegek körében ötvenszerese az egészséges populációénak.

Ferenczi Sándor, Ónody Zsolt, Sebestyén Lajos, Gergely László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A transzplantáció aktuális kérdései
| |

A különböző dialízismodalitások elérhetősége az arra rászoruló betegek megfelelő vesepótló kezelését biztosítja, de nagy tanulmányok által igazoltan a legjobb túlélést és az optimális életminőséget a transzplantáció nyújtja. A művesekezelés természetesen nem gyógyítja meg a betegeket - hiszen ez egy szervpótló, az életet meghosszabbító eljárás -, hanem a méreganyagok szintjét egy viszonylag magasabb, elfogadható értéken stabilizálja, nem engedi kritikus mértékű emelkedésüket. Ha időben nem tájékoztatjuk a betegeket, akkor a dialíziskezelés elkezdése után csalódással látják, hogy az addig izgatottan figyelt kreatinin- és karbamidszintjük nem normalizálódik: urémiások maradnak.

Szelestei Tamás, Remport Ádám, Gergely László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Speciális ápolói kompetenciák és nővér-orvos munkacsoportok szerepe és jelentősége a hatékonyabb betegellátásban
| |

Dialízishálózatunk létrehozása óta folyamatosan erőfeszítéseket teszünk dolgozói képzéséért és továbbképzéséért. Az alapképzettséget a nővérek számára minden centrumban helyben biztosítjuk központilag írt, egységes, rendszeresen frissített bázistananyag segítségével. A kezdő ápoló három hónapos elméleti és gyakorlati képzésben részesül, majd sikeres vizsga után felhatalmazást kap, hogy orvosi irányítás mellett jórészt önállóan, saját felelősséggel végezzen hemodialízis (HD) -kezelést.

Kulcsár Imre, Gergely László, Sebestyén Lajos, Szakács Gyuláné

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Beteg-elégedettség és adherencia dializált betegek esetében − tapasztalatok a B. Braun Avitum Dialízishálózatban
| |

A XXI. század fejlett ipari országaiban nagy kihívást jelent a krónikus veseelégtelenség kezelése az egészségügyi ellátó szervezetek számára. Az előző században végbemenő rendkívüli technikai és tudományos fejlődés vívmányai lehetővé tették a korábban élettel össze nem egyeztethető állapotot jelentő, végstádiumú veseelégtelenség hosszú távú kezelését. Felmerül azonban a kérdés, hogy a várható élettartam megnövekedése a megmaradó alapbetegség, és annak, valamint magának a kezelésnek szövődményei, milyen minőségű életet tesznek lehetővé az uraemiás betegek számára.

Tóth Eszter, Barta Zoltán, Benke Attila, Varga Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A betegedukáció jelentősége és szerepe a minőségi dialízisellátásban
| |

A krónikus dialízisprogramban lévő betegek ellátása, a kezelés sikere, számos sajátos szempont mellett, döntően a beteg megfelelő együttműködésén múlik. Dializált betegeink életminősége, produktivitása attól függ, hogy milyen módon tudnak együtt élni a betegségükkel, mennyire képesek új életmódjukat, a dialízist, a gyógyszeres és a diétás kezelést elfogadni évekig, életük végéig.

Kulcsár Imre, Kántorné Tóth J., Szakács Gyuláné, Gergely László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
Képzés, továbbképzés és tudományos tevékenység a B. Braun Avitum Dialízishálózatban
| |

A hálózat a magas színvonalú dialízisszolgáltatás biztosítása és a dolgozók szakmai képzettségének folyamatos javítása mellett fennállása óta teret biztosít a tudományos tevékenység számára, és a különböző ez irányú szándékokat nemcsak támogatja, hanem kezdettől fogva ambicionálja is. Ez a cégszintű tudományos programok mellett több egyéni kutatási téma támogatását is jelenti.

Gergely László, Kiss István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A minőségirányítás rendszerének gyakorlati megvalósítása a B. Braun Avitum Dialízishálózatban − orvosszakmai tevékenység: folyamatok, indikátorok, fejlesztés
| |

A betegellátásban vitathatatlan alapelv ma is, hogy a szakmai szempontok, és az etikai elvárások kell, hogy vezéreljék az orvos tevékenységét, ugyanakkor az eredményesség és a humánum mellett a hatékonyság, a gazdaságosság kívánalmai is fontossá váltak. Napjainkban ez utóbbi, gazdasági nézőpont mind fontosabbá válik, mivel a tudományos haladás egyre újabb és eredményesebb eljárásokat kínál a gyógyítás számára, ugyanakkor az egészségügyre fordítani szánt források ehhez képest mind szűkösebbnek bizonyulnak.

Gergely László, Kállai Tamás, Tirk Ágnes, Kiss István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nincs kép
A B. Braun Avitum Dialízishálózat és a nefrológiai járóbeteg-szakellátás kapcsolata
| |

Az idült vesebetegség a betegek jelentős részénél hosszú évtizedekig semmilyen specifikus panaszt nem okoz, többnyire véletlenül derül ki, általában más panaszok, betegség, esetleg szűrővizsgálat kapcsán végzett laboratóriumi vizsgálatok során - sok esetben csak a kórházba kerüléskor észlelik, hogy azonnali dialíziskezelés szükséges. Azon betegek életkilátása lényegesen jobb, akik a dialízisbe legalább 4−6 hónapos gondozás után kerülnek, lelkileg felkészülnek a várható kezelésekre, továbbá érett fisztulával indulhat a művesekezelésük.

Németh József, Gergely László, Kerkovits Lóránt, Nagy Lajos, Valikovics Ferenc, Wágner Gyula

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Hypertonia és nephrologia

Hypertonia és nephrologia

Impresszum
A Magyar Hypertonai Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság hivatalos lapja

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr. Alföldi Sándor

ISSN 1418-477X (Nyomtatott)
ISSN 2498-6259 (Online)

Tartalomjegyzék: