Melyik a helyes válasz?
\"\"
50. Melyik aorta ágat töltötték fel kontrasztanyaggal az alábbi képen?
Art. renalis.

Truncus coeliacus.

Art. iliaca.

Art. mesenterica sup.