TARTALOM

 VISSZA

 


Dekonstruált ritmika


Dekonstruált ritmika

| |
 

A könyv G. István László doktori disszertációjának nyomtatásos változata. Az író a Károli Gáspár Református egyetem adjunktusa; oktatott angol-amerikai irodalmat és világirodalmat is. A disszertációt 2010-ben védte meg. A munka első fele leíró verstani elméleti mű, amely a vers ritmusa egy funkciójának, a határjelzésnek és annak nyomatékozhatóságának az újradefiniálásra tesz kíséretet Szuromi és Kecskés által meghatározott gyakorlati módszer támogatásával (SZILSZ). A disszertáció második részében a gyakorlati munkának és a kapott eredményeknek az értelmezésére tesz kísérletet a szerző; e részben Weöres Sándor Magyar etűdök-verseinek 1. sorozatát vizsgálja meg az író.

A disszertáció alapvetései és elméletikeret-bemutatása széleskörű tudást kínál nemcsak az érdeklődő laikusnak, a versleírás mai koncepciói iránt érdeklődő hallgatójának, hanem a szakembernek is. A könyv részletesen tárgyalja a leíró verstan módszertani-vizsgálati kérdéseit is; megfelelő szakmaisággal és tudatos kíváncsisággal boncolja a problémák összetett rendszerét. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szerző nagymértékben támaszkodik Amittai F. Amiram 1994-es könyvére, a Telling Rhythm: Body and Meaning in Poetry-ra, de természetesen tetten érhetőek az irodalomelmélet nagy klasszikusai, így Jakobson és Ricœur gondolatai is.

A disszertáció részletesen bemutatja a szerző által létrehozott vizsgálati módszert, összeveti többek között a modern, számítógépes verselemzéssel és fraktálanalízissel is. A szerző párbeszédet folytat nemcsak korunk versleírással foglalkozó elméivel, hanem évtizedekkel ezelőtt felvetett gondolatokkal is: gondoljunk például a Weöres Sándorhoz kapcsolódó szubjektív kitérőre, azon belül is A vers születésére.

A kutató téma és anyagválasztása kiváló: már Kenyeres-féle Tündérsíp monográfiában is találkozhatunk a gondolattal, hogy a Magyar etűdök formai, ritmikai példatárnak is tekinthetők. Egy ritmikai vizsgálati módszer „tesztelésének” céljához a legmegfelelőbb és legkézenfekvőbb választás egy olyan anyag, amely a magyar nyelvhez kapcsolódó formai és ritmikai spektrum közel teljességét kihasználja. A Magyar etűdök történetéhez hozzá tartozik, hogy – kevés kivételtől eltekintve – Weöres Kodály felkérésére, kész ritmus írta meg azokat.

A munka végén igényes és széleskörű irodalomjegyzék található, amely megfelelő kiindulási alapként szolgálhat az érdeklődő és a jövőbeli kutató számára is. Kiemelendő, hogy a kötet végén található kitekintő és továbbvezető kérdések izgalmas és érdekes dimenziókat nyitnak a bemutatott módszerek továbbgondolására, így téve mozgalmassá a gyakran szárazra sikerülő, ámbár egy disszertációban megkerülhetetlen fejezetet.

A könyv az érdeklődők számára szakmailag megfelelő és részletes bevezetést nyújt a tudományterület elméleti és gyakorlati kérdéseibe is: haszonnal forgathatja az irodalomhoz vonzódó laikus, a leendő irodalomtudós hallgató és a professzor is.

A munka fontos a tudományos közeg számára is, hiszen bekapcsolódik a versleírás, a ritmikai kutatások párbeszédébe és egy nagyon érdekes és hasznos vizsgálati módszert mutat be, annak újszerűségéről nem is beszélve. Az elemzési eredmények érdekesek: a könyvben található ábrák kielégítik a témához tudományos igényességgel közelítők igényeit is. Sajnos a könyv formai követelményei miatt el kellett a szerzőnek tekintenie az összes etűd ábráinak függelékben való megjelenésétől; ezek azonban az eredeti disszertációs anyagban megtalálhatóak.

A könyv bátran ajánlható laikusok és műértők számára is: a fejezetek elején található részletes elméleti bemutatások és gyakorlati példák – kiegészülve az igényes illusztrációkkal – befogadhatóvá teszik a disszertációt a nem szakemberek részére is.

A könyv a Nemzeti Kulturális alap és a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány közös támogatásával jelent meg.

A kötet biblográfiaia adatai:
Géher István László: Dekonstruált ritmika. A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendje Weöres Sándor Magyar etűdök-verseinek 1. sorozatában. 2014. Ráció Kiadó. Budapest, 215 old. Ára: 2500 forint

Hyperlink: http://www.racio.hu/geher-istvan-laszlo-dekonstrualt-ritmika-a-vers-szotagidotartamluktetesenek-szimmetriarendje-weores-sandor-magyar-etudokverseinek-1-sorozataban


Varjasi Gergely
2015. május 14.
eLitMed.hu


Kulcsszavak

versleírás, ritmika, adatbányászat, verselemzés, recenzió

Kapcsolódó anyagok

Evolúciós folyamatok a mindennapokban

A kifutó veszélyei

What the Future?

Az élő város

Holnaplányok

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás ehhez a cikkhez.

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Történelmi kaméleon

A szerző nagyon jó technikával egy időcsúszkát alkalmaz. Nemcsak részletesen idézi a történetben szereplők múltját, meghökkentően robbantja elénk a cselekményből már kieső jövő motívumait is.

Tovább


Cinege szökdécsel a földön, mint egy sárga tollú egér

Az író célja a rontott állapotok ábrázolása az őstermészetben és a modern társadalmakat képviselő feudumokban is. Eszköze a lépten-nyomon jelen levő keserű szatíra, leghatásosabbak a modern ipari társadalmakból származó anakronizmusok és hirtelen becsengő abszurd meghökkentések.

Tovább


Fesztiváljelenség

Szabó János Zoltán "A fesztiváljelenség" című könyve hiánypótló hazai munka. Az első fejezet a fesztiválok különböző szakirodalmának érthető, lényegre törő feldolgozása, míg a második a hazai fesztiválok társadalmi funkcióit és az NKA rejtett szempontrendszerét vizsgáló kutatás ismertetése

Tovább


Spiritualitás és a pszichiátria

A pszichiátria mentális betegekkel foglalkozik, akiknek életéből az értelemmel telítettség és a cél elveszett. E betegek felépülése úgy is értelmezhető, hogy új célokat és értelmet kell, hogy találjanak, leginkább a barátok és a család támogatásával, akik osztoznak ezen értékekben. Az érték- és hiedelemrendszerbeli osztozás biztosítja az egyén számára az élet egyensúlyát, és azt a hajlandóságot, hogy ezen támogatásokkal adaptív módon küzdjön az élet során. Alapvető jelentőségű tehát, hogy az egyén megszerezze és használja azokat a készségeket, melyekkel saját jólétüket elősegítő spiritualitásukat felszínre tudják hozni.

Tovább


Dekonstruált ritmika