hirdetés

TARTALOM

 VISSZA

 


A LAM-DÍJ 2008


A LAM-DÍJ 2008

| |
 

A Lege Artis Medicinae alapításától fogva a magas színvonalú szakmai továbbképzés fóruma. A LAM szerkesztősége ennek az elkötelezettségnek a jegyében 1995-ben díjat alapított azzal a céllal, hogy példaadó közlések jutalmazásával növelje a hazai publikációs kedvet és színvonalat.

A díjat 2004-ben megújította a szerkesztőség, s így ma már öt kategóriában hirdetnek pályázatot. A díj mindegyik kategóriában egy Aszklépioszt ábrázoló bronzplakett, valamint négyszer 300 000 Ft keretösszegű pénzjutalom, amelyet szponzorok támogatnak.

A közleményeket bíráló bizottság ítéli meg.
Az idei bizottság tagjai voltak:
Dr. Banai János, dr. Bély Miklós és dr. Buda Béla

A Művészetek Palotája Üvegtermében (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.) 2009. május 21-én adják át ünnepélyes keretek között a díjat a sajtó, az orvostudomány vezető képviselői és a támogatók jelenlétében a díjazottaknak.

Az öt kategóriában a következő dolgozatok nyerték el a 2008-as LAM díjat:

I. Klinikai tanulmányok

Vokó Zoltán, dr. Széles György, dr. Kardos László, dr. Németh Renáta, dr. Ádány Róza: Az agyérbetegségek epidemiológiája Magyarországon az ezredfordulót követően
LAM 2008;18(1): 31–38. A teljes közlemény


A kategória díjazását a Schering Plough Central East AG támogatta.

Indoklás: A stroke-betegség és ennek következményei jelentős egyéni és társadalmi terhet jelentenek Magyarországon. A dolgozat szerzői rendkívül alapos munkát végeztek epidemiológiájára vonatkozóan. Sokan talán kevéssé értékelik a statisztikai feldolgozásokat és inkább csak adatok összegzésének tekintik, mint eredeti munkának.
A cikk szerzői bizonyítják, hogy az ilyen szélesen merítő országos felmérésből olyan következtetések vonhatók le, melyek megalapozzák a céltudatos egészségügyi tervezést és fejlesztést.
Bár a dolgozatból az derül ki, hogy a magyarországi mortalitás tartós és az incidencia kezdeti csökkenése jellemző, mégis megszívelendő a végkövetkeztetés: „...a stroke-megelőzés, az akut ellátás és a rehabilitáció az egészségpolitikai prioritások között kell/ene/, hogy szerepeljen.”


II. Összefoglaló közlemények – megosztott díj

Lukács Géza: A pajzsmirigyrákok korszerű komplex kezelése
LAM 2008;18(2):111–118. A teljes közlemény

Indoklás: A dolgozat érthető, lényegretörő, rövid, de minden olyan információt tartalmaz, ami a pajzsmirigyrákok kezelésben fontos. Gyakorlati útmutatónak tekinthető az ilyen betegekkel foglalkozó szakemberek számára.
Általános érvényű megállapítás, hogy a jó eredmények ott érhetők el, ahol tapasztalt specialisták multidiszciplináris munkacsoportokban dolgoznak. Tartalmilag és formailag is kiemelkedő munka.

Nyolczas Noémi, dr. Gyöngyösi Mariann: Őssejtkezelés akut myocardialis infarctust követően
LAM 2008;18(4):271–279. A teljes közlemény


Indoklás: A dolgozat szerzői rendkívül mértéktartóan és világosan foglalják össze egyik népbetegségünk, az akut myocardiális infarctus őssejtkezelésének lehetőségeit, módszereit és a felmerülő kétségeket is.
Az őssejtkezelés reményeink szerint alapvetően megváltoztathatja egyes betegségek terápiáját, ezért a cikk nemcsak a kardiológusok számára hasznos olvasmány. A széleskörű irodalmi, módszertani ismertetés példaértékű, mert megmutatja, hogy hogyan lehet megfelelő tudással rendkívül bonyolult folyamatok lényegét megragadni és a klinikusok számára is érthetővé tenni.
A díjat szponzorálja: AstraZeneca Kft.


III. Klinikopatológia – megosztott díj

Cserni Gábor: Emlőrákos betegek hónalji őrszemnyirokcsomóbiopsziája és a hónalj sebészi kezelése
– Evidenciák és nyitott kérdések
LAM 2008;18(10):687–693. A teljes közlemény

Indoklás: Cserni Gábor munkája szép példája a szakmai ismeretek átadásán túl az igazi orvosi gondolkodás bemutatásának. A dolgozat felépítése formabontó, hiszen „megbeszélés” helyett „zárszó” zárja. Nagyszerű az orvos dilemmájáról való gondolkodás az evidenciákon alapuló ajánlások korában. Jól érzékelteti kétségeinket, nehézségeinket a döntések meghozatalában. Az utolsó bekezdés elmélkedése igazi élményt jelent az olvasó számára.

Tam Beatrix, Salamon Ágnes, Bajtai Attila, Németh Annamária, Kiss János, Simon László: A juvenilis polyposis syndroma igazi arca.
LAM 2008;18(5):373–378. A teljes közlemény

Indoklás: Tam Beatrix és munkatársai dolgozata a juvenilis polyposis szindrómáról az esetismertetés rovatban jelent meg. Véleményünk szerint ez figyelemre méltó klinikopatológiai munka. Szép példája a napi rutint messze meghaladó elemző, komplex diagnosztikának, szakmák közötti együttműködésnek. A dolgozat világos, határozott irányvonalat mutat. Mintául szolgálhat egyéb betegségekre vonatkozóan is az átgondolt diagnosztikához, szűréshez, gondozáshoz.

A díjat szponzorálja: Roche (Magyarország) Kft.


IV. Rezidensek fóruma

Griger Zoltán, dr. Szántó Antónia, dr. Szabó Nóra Anna, dr. Soltész Pál, dr. Zeher Margit: Súlyos nekrotizáló primer vasculitis
LAM 2008;18(10):697–701. A teljes közlemény

Indoklás: Szépen dokumentált esetismertetés, alaposan átgondolt munka. A dolgozat fő erénye, hogy az eset kapcsán általános áttekintést ad a betegség klinikumáról, lehetséges manifesztációiról, a klasszifikációról, diagnosztikáról és a kezelésről.
Az ismeretek megszerzésére, vagy felfrissítésére szolgáló hasznos olvasmány.

A díjat szponzorálja: JANSSEN-CILAG division of Johnson&Johnson Kft.

V. Orvoslás és társadalom – megosztott díj

Hegedűs Katalin: Újabb viták az eutanáziáról és a palliatív terápiáról
LAM 2008;18(10):732–735. A teljes közlemény

Indoklás: A szerző munkája minden elismerést megérdemel. Fontos napi problémákra hívta fel a figyelmet és ehhez gyűjtött más véleményeket, vagy maga fejtett ki egy témát. Kiváló elmélkedés az életvégi dilemmáról. „…egyre többen élnek együtt krónikus betegségeikkel, és a halál sokszor magányosan, szenvedések közepette, kórházi körülmények között következik be.” – írja a szerző. Sokszor ezek a betegek nem tájékozottak és magányosak. Nap, mint nap tapasztalható az élet méltatlan befejezése és az orvos tanácstalansága is. Olyan dolgozat ez, melyet érdemes többször is elolvasni. Ha dilemmáinkra nem is ad egyértelmű megoldást, számos gondolaton kell eltöprengenünk. Feladatunk, hogy biztosítsuk betegeinknek az elviselhető, méltó távozást az életből, tegyünk különbséget a palliatív kezelés és az eutanázia között.

Ferenczi Andrea: Halál és a lányka – A másiknak adott válasz
LAM 2008;18(4):329–333. A teljes közlemény


Indoklás: A szerző Polanski a „Halál és lányka” című filmjének elemzése kapcsán írja le gondolatait olyan örökérvényű problémákról, mint a bűn, a bűnhődés, a bosszú, az igazságtétel. A mai Magyarországon is rendkívül aktuális kérdések ezek. „Ám a jogállam eszközei szükségképpen elégtelenek egy jogtipró rendszer bűnöseinek méltó megbüntetésére.” – írja Ferenczi Andrea esszéjében. A film elemzése kapcsán nemcsak az egyén, hanem a diktatúrák bűneit is megismerjük, s a bosszú értelmetlenségéről, az emlékezés és megbeszélés szükségességéről kapunk értékes és mélységesen humánus gondolati vezetést.
A cikk olvasójában remélhetően nemcsak az az igény merül fel, hogy megnézze a filmet, hanem, hogy az irodalomjegyzékben szereplő könyvek közül elolvasson néhányat, Schubert zenéjét hallgassa, és főként, hogy saját magába tekintsen. Mindnyájunknak van vélt, vagy valós sérelme, melyek megértésében, feloldásában ez a kiváló munka is segíthet.

A díjat szponzorálja: a Literatura Medica Kiadó


Kapcsolódó anyagok

Hogyan éljék túl lelkileg a dolgozók a krízishelyzetet?

Semmilyen orvosi kezelést ne hagyjunk abba!

Hozzászólások:

Nincs jogosultsága ehhez a cikkhez hozzászólni.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

LAM-díj 2010 - Videobeszámoló

Az 1995-ben alapított LAM-díj célja, hogy példaadó közlések jutalmazásával növelje a szerzői kedvet és a tudományos munka, valamint publikálás színvonalát. A LAM-díj maga egy Aszklépioszt ábrázoló bronzplakett, amely - a magyar orvostudományi folyóiratok között egyedülálló módon - pénzjutalommal is kiegészül. A 2010. január-december között a LAM-ban megjelent legjobb közlemények díjának ünnepélyes átadására 2011. október 17-én, a Barabás-villában került sor.

Tovább


LAM-díj

2011. október 17-én átadtuk a LAM-díjakat.

Tovább


Lam díj felhívás

A LAM szerkesztősége nevében szeretettel meghívjuk a LAM-díj átadó ünnepségére, amelyet 2009. május 21-én, 14 h-tól rendezünk meg a Művészetek Palotája Üvegtermében (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.).

Tovább


LAM-díj - 2005

A 2005. évi LAM-díj elbírálására és odaítélésére szerkesztőségünk Boda Domokos, Frenkl Róbert, Szende Béla professzorokat kérte föl. A háromtagú bírálóbizottság - a LAMdíj alapszabálya értelmében - több szempontot mérlegelt: az adott téma jelentőségét, a feldolgozás nemzetközi mércéhez igazodó színvonalát, a közlemény közérthetőségét, valamint azt, hogy a közlemények anyaga a klinikai és statisztikai tervezéssel kapcsolatosan megfelelnek-e a bizonyítékokon alapuló orvoslás korszerű követelményeinek.

Tovább


A LAM-DÍJ 2008