TARTALOM

 VISSZA

 


Etikai kódex készül a szakképzésről


Etikai kódex készül a szakképzésről

| | |
 


Etikai kódexet alkot a szakképzés etikájáról a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum (DEOEC) szak-és továbbképzési bizottsága.

Mint dr. Ádány Róza professzor, a DEOEC szak-és továbbképzési centrumelnök-helyettese elmondta, a Debreceni Egyetem Etikai Kódexének mellékleteként készül a szak-és továbbképzési etikai kódexe. Szükségességét indokolja, hogy az orvos- és egészségtudományi graduális és posztgraduális képzés egyaránt speciális terület, számos aspektusa nem szabályozható a más képzési területeken tanulmányokat folytatók számára megalkotott etikai szabályozások keretében. Kiemelte, hogy a képzés és szakképzés egyaránt jellemzően orvos-beteg kapcsolatokon keresztül valósítható meg, s rendkívüli felelősséggel járó munkára készíti fel a hallgatókat. A Debreceni Egyetem (DE) jelenlegi etikai kódexe nem terjed ki az orvosképzés, szakorvosképzés és az egészségügyi szakképzés specifikumaira. A Szak- és Továbbképzési Bizottság olyan etikai kódex elkészítésére vállalkozott, mely alkalmazható lesz a szakorvos, szak-fogorvos, szakgyógyszerész és a klinikai szakpszichológus képzés területén. Az előkészítő bizottság tagjai a konzervatív, az operatív és a diagnosztikus medicina szakterületeit képviselik.

- Melyek a kódex fő részei?

Első része az oktatók esetében alkalmazható általános és specifikus etikai elvárásokat tartalmazza. Így a tutorok (a szakorvosképzésben részt vevő, a szakorvosjelölt munkáját közvetlenül felügyelő, irányító, a szó szoros értelmében vett klinikai oktató), a mentorok (néhány tutor munkáját összefogó, ellenőrző, a szakorvosképzésben közvetett módon részt vevő oktató) és a grémium-vezetők (egy szakterületen végzett képzés egészét koordináló vezető oktató) munkájával kapcsolatos etikai elvárásokat fogalmazza meg. Második része a szakorvosképzésben részt vevő jelöltekkel kapcsolatos etikai elvárásokat rögzíti. Harmadik része az oktatásban részt vevő egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos etikai elvárásokat részletezi. .

- Konkrétan milyen területeket szabályoz a kódex?

Megfogalmazzuk azt az általános elvárást, hogy a szakképzésben résztvevők megfelelő területet kapjanak a szükséges ismeretanyag elsajátításához, tevékenységük gyakorlásához és a készségek kifejlesztéséhez. Emellett rögzítjük a szakképzés szereplőinek egymáshoz való viszonyulásának alapjait. Leírjuk az egészségügy szakterületein jelen lévő üzleti szférával kapcsolatos elvárásokat is. Az egészségügyi szolgáltatások jelentős részét nem állami vagy önkormányzati szolgáltatók, hanem magánvállalkozók nyújtják, mint pl. a radiológiai vizsgálatokat, a dialízis kezelést. A szolgáltatóknak a szolgáltatás eladása az érdekük, s az oktatás csak az utánpótlás erejéig fontos nekik. Esetükben különösen lényeges az etikai megfontolások érvényre juttatása, tehát az, hogy alapvető elve legyen az egyetemnek, hogy csak olyan szolgáltatókkal szerződjön, amelyek dolgozói az egyetemi oktatás magas szintű műveléséhez szükséges készséggel és képességgel rendelkeznek.

Összefoglalva, a bizottság azokat az alapvető irányelveket rögzíti, melyek mindezekben a viszonyokban vezérfonalként szolgálnak és érvényesítik a szak-és továbbképzésben részt vevő jelöltek érdekeit (természetesen a betegek érdekének maximális szem előtt tartása mellett) . A munkaanyagon jelenleg dolgozik a bizottság, majd a véglegesített anyagot a DEOEC Tanácsa és a DE Szenátusa elé tárja elfogadásra, s azt követően a társegyetemek rendelkezésére bocsátja, amennyiben azok arra igényt tartanak.

eLitMed.hu; Császi Erzsébet

Kapcsolódó anyagok: LAM (Lege Artis Medicinae) - 2008; 18(5) Az orvosi eskü/a>

Kapcsolódó anyagok

NEJM: COVID-19 – ismeretlen vizeken hajózva

Gyógyszerészek fertőző betegségekkel kapcsolatos attitűdje Magyarországon

Hogyan csökkenthetők a karantén lélektani hatásai

A SARS-CoV2-fertőzés vesére kifejtett hatásai

Légzési elégtelenséggel járó CANOMAD szindróma

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás ehhez a cikkhez.

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Az elmegyógyintézet csak ürügy - Horváth Csaba rendező a Száll a kakukk fészkére című előadásról

A székesfehérvári Vörösmarty Színház az egyik legizgalmasabb vidéki színház mostanában. Kiváló társulata magas művészi igényű, markáns, merész rendezésű, mégis széles közönség számára befogadható előadásokat játszik, számos műfajban. 2016 tavaszán mutatták be a Száll a kakukk fészkére című produkciót. Az előadás rendezőjével, Horváth Csabával beszélgettünk.

Tovább


A transzgenerációs tünetekről - interjú Olga Szuligával

Néha elég csak annyi, hogy megkérdezzük, hogy az ön szülei életében mi volt akkor, amikor olyan idősek voltak, mint amilyen idős volt ön, amikor a tünetei megjelentek. Persze a kliens nem mindig tud tünetekről. Életeseményekről, furcsaságokról, viselkedésről, ismétlődő eseményekről, főleg érzésekről érdemes kérdezni.

Tovább


Őrségváltás a LAM-nál

Prof.Dr.Kiss Istvánt és Dr.Kapócs Gábort főszerkesztőket kérdeztük a 25 éves Lege Artis Medicinae (LAM) folyóirat jövőjéről.

Tovább


A hitvilág és a fogyasztás – videointerjú Antal Z. Lászlóval

Antal Z. László akadémikust a SZVT-n tartott előadását követően az emberi hitvilág és a fogyasztási mintázatok összefüggéséről kérdeztük. A kutató meglátása szerint a fogyasztói társadalom az emberkép és a hitvilág, a halálon túli történésekről alkotott kép erőteljesen összefügg.

Tovább


Etikai kódex készül a szakképzésről