hirdetés

TARTALOM

 VISSZA

 


A mellkassebészetet az európai élvonalban kell tartani – Interjú dr. Lang Györggyel
A mellkassebészetet az európai élvonalban kell tartani – Interjú dr. Lang Györggyel

| | |
 


Magyarországon a tüdőtranszplantáció személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak ugyan, a politikai elhatározás és támogatás azonban mindeddig hiányzott. Évek óta nagy az elvárás mind a mellkassebész, mind a tüdőgyógyász szakma részéről. Szócska Miklós államtitkár Keszthelyen, a Magyar Transzplantációs Társaság Kongresszusa keretében tartott szakmai sajtótájékoztatóján egyértelműen a tüdőtranszplantáció hazahozatala mellett kötelezte el magát. Meggyőződésem, hogy a küszöbön álló Eurotransplant csatlakozás ebben jelentős szerepet fog játszani – mondta dr. Lang György, a szakmai kollégium transzplantáció tagozat vezetője.

- Hogyan látja szakmája helyzetét?

Legnagyobb gondnak azt tartom, hogy veszélyben van a mellkassebészeti szakma utánpótlása. A képzési idő hosszú, a kellő műtéti gyakorlat megszerzése nehéz, mindez nem vonzó a fiatal kollégák számára. Komoly szakemberhiány körvonalazódik – mondta dr. Lang György a bécsi Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie mellkassebésze.

A mellkassebész szakma a szívsebészettől elválasztva fejlődött hazánkban, ez ma sok határterületi eljárás fejlődését akadályozza – itt szorosabb kapcsolódást tartok szükségesnek, elsősorban a jövőbeni képzés területén. Ebben a Szívsebészeti Tagozattal szorosabb együttműködésre szeretnék törekedni.

Az egészségügy nyomasztó forráshiánya miatt félő, hogy a hazai mellkassebészet elveszti kapcsolódását a világ élvonalához. A minimálisan invazív tüdőrezekciók, az extrakorporális keringéstámogatással végezhető műtéti eljárások, a robotsebészet, a lézeres beavatkozások, az endobronchiális stent technikák és különösen a posztoperatív intenzív betegellátás eszközei drágák, a modern mellkassebészet azonban elképzelhetetlen ezek nélkül.

- Melyek a következő évek legfőbb kihívásai?

A tüdőtranszplantáció személyi és tárgyi feltételei Magyarországon ma már rendelkezésre állnak, a politikai elhatározás és támogatás azonban hiányzott. Mind a mellkassebész, mind a tüdőgyógyász szakma részéről évek óta nagy az elvárás. Szócska államtitkár Keszthelyen, a Magyar Transzplantációs Társaság Kongresszusa keretében tartott szakmai sajtótájékoztatóján egyértelműen a tüdőtranszplantáció hazahozatala mellett kötelezte el magát. Meggyőződésem, hogy a küszöbön álló Eurotransplant csatlakozás ebben jelentős szerepet fog játszani. A Transzplantációs Tagozat is teljeskörű támogatásáról biztosított. Bíztató jelnek tartom, hogy a gyermekszívtranszplantációs programot sikerült hazahozni.

- A Semmelweis Terv keretében a szakmai kollégium részéről mit javasol?

A progresszív ellátással kapcsolatosan elsősorban az EACTS/ESTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery, European Society of Thoracic Surgeons) ajánlásait szeretném érvényesíteni. Ez az ajánlás széles körű egyeztetést követően, több hazai mellkassebész bevonásával készült, azzal a céllal, hogy egységes ajánlást tegyen az európai államok egészségügyi döntéshozói számára a mellkassebészeti struktúrák és kapacitások kialakításával kapcsolatosan. Ezek az ajánlások 10 éve várnak arra, hogy Magyarországon is érvényesíthetők legyenek. Megvalósításuk kevés ráfordítással lehetséges, és a hazai mellkassebészeti ellátórendszer teljeskörű európai akkreditációját biztosítanák.


Lang György

A mellkassebészeti ellátás centrumjellegű, és a hazai struktúra is ilyen módon szerveződött. Az EACTS/ESTS ajánlás két ellátószintet definiál: a standard mellkassebészeti centrum (hazai II szint) és kiemelten specializált centrum szintjét (hazai III szint) – utóbbi alapvetően egyetemi környezetben működik, ami biztosítja a szükséges kutatói környezetet, és a társszakmák elérhetősége által a komplex vagy határterületi beavatkozásokhoz szükséges interdisziplináris hátteret. A vidéki nagytérségek ellátórendszere ennek ma is megfelel, ezért lényeges változtatást nem tartok szükségesnek.

Alapvetően más a helyzet a főváros és a kapcsolódó nagytérségek vonatkozásában. A jelenlegi országos központként működő Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet (OKTPI) Mellkassebészeti Osztálya ma már nem alkalmas az országos specializált vagy kiemelt központ feladatának ellátására. Számos kiemelt beavatkozás (komplex mellkasfali deformitások korrekciója, extrakorporális keringéstámogatással végzett kiterjesztett onkológiai műtétek, lézersebészeti beavatkozások, pulmonális endarterektómia, tüdőátültetés stb.) az elmúlt években csak a külföldi gyógykezelés keretei között valósulhatott meg jelenlegi munkahelyemen (Klinische Abteilung für Thoraxchirurgie, MUW / AKH, Wien). Ennek oka az OKTPI Mellkassebészeti Osztályán hiányzó személyi és tárgyi feltételek, elsősorban az elavult infrastruktúrára, illetve a társzakmáktól elválasztott környezetre gondolok.

Ezért az itt realizált nagyvolumenű, de alapvetően standard szintű ellátás lényegesen magasabb szintű infrastrukturális környezetbe történő átszervezését fogom javasolni. A szükséges és jelenleg kihasználatlan kapacitások az Állami Egészségügyi Központban (ÁEK) már most, illetve az Országos Onkológiai Intézetben (OOI) rövidesen rendelkezésre állnak. Mindennek eredményeként ebben a régióban is korszerű, európai körülmények közé kerülhet a mellkassebészeti betegellátás. A javasolt strukturális átalakítás természetesen nem jelenthet ellátó kapacitásváltozást.A kiemelt szint befogadására a Semmelweis Egyetemet tartom alkalmasnak, mert az említett kutatói háttér és a társszakmák itt rendelkezésre állnak, és a tüdőtranszplantáció szakmai háttere is biztosított.

- Milyen tervei vannak a szakmai kollégiumi tagsággal kapcsolatban?

Véleményem szerint a jelenleg definiált II és III ellátási szintek között a beavatkozások, diagnózis csoportok, BNO-tartományok és HBCS-csoportok vonatkozásában határozottabb elkülönítés szükséges. Ezzel, és a mellkassebészet területét érintő további kérdésekkel kapcsolatosan a Tanács megalakulását ill. az alakuló ülésen történő egyeztetést követően lesz módomban állásfoglalást ill. javaslatot tenni.

- Kérem ismertesse szakmai életrajzát és személyes életútját!

1963-ban Mosonmagyaróváron születtem, 1981-ben a Budapesti Piarista Gimnáziumban érettségiztem, majd a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem tanulmányaimat, ahol 1987-ben általános orvosi diplomát szereztem.

1991-ig mentőorvosként, majd 1997-ig sebészként dolgoztam a Mentőkórházban és a Szt. László Kórház Sebészeti Osztályán. Ezt követően 2006-ig az Országos Korányi Intézet Mellkassebészeti Osztályának munkatársa voltam. 1999 és 2001 között ösztöndíjasként a bécsi orvosegyetem Szív- és Mellkassebészeti Osztályán tanulmányoztam a tüdőátültetést, 2001-ben az intézet tüdőtranszplantációs programjának projektvezetőjévé neveztek ki. A következő években elindítottam a magyarországi donortüdő kiemeléseket, létrehoztam a Tüdőtranszplantációs Várólista-bizottságot, és megszerveztem a tervezett programhoz csatlakozó tüdőtranszplantációs munkacsoport sebész, tüdőgyógyász, gyógytornász illetve patológus szakemberek bécsi továbbképzését. 2004-től Bécsben tovább mélyítettem a tüdőátültetésben megszerzett műtéti jártasságom, majd 2006-ban hazatértem. Miután elöljáróim nem támogatták a tüdőtranszplantációs program hazai megindítását, elhagytam az Országos Korányi Intézetet, és Walter Klepetko professzor meghívására a bécsi orvosegyetem munkatársa lettem klinikai főorvosi beosztásban. Részt vettem a 2010-től már önálló, a szívsebészettől elváló Mellkassebészeti Klinika felépítésében, melynek jelenleg is társprofesszora vagyok. A hazai transzplantációs szakemberekkel és szervezetekkel a mai napig megtartottam kapcsolatomat.
Jelenlegi klinikai tevékenységem súlypontjai a tüdőátültetés, az onkológiai mellkassebészet, a komplex mellkasfali rekonstrukciók, az extrakorporális keringéstámogatással végzett kiterjesztett mellkassebészeti műtétek, a lézersebészet és az endobronchiális stent-eljárások.

Klinikai kutatómunkám homlokterében a mellkasi onkológia és a tüdőátültetés áll. A leuveni Katolikus Egyetem Állatkísérletes Laboratóriumában és a bécsi orvosegyetem Orvosbiológiai Kutatóközpontjában végzett kísérleteim az extrakorporális membránoxigenizáció és a donortüdő rekondicionálással kapcsolatosak. Eredményeimet 14 hazai és 42 nemzetközi folyóiratban megjelent közlemény, és több mint 50 javarészt nemzetközi kongresszuson tartott előadás összegzi.

Több mint 20 éves egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkezem, a Semmelweis Egyetemen sürgősségi betegellátást és mellkassebészetet tanítottam, a Bécsi Orvosegyetemen jelenleg is rendszeresen tartok tantermi előadásokat és gyakorlatokat. Nemzetközi szakmai rendezvényeken felkért előadóként 29 posztgraduális továbbképző előadást és mesterkurzust tartottam.

Oxyológus, sebész és mellkassebész szakorvos vagyok, ez utóbbiból 2003-ban európai szakképesítést is szereztem.

2004-ben elnyertem az Európai Szív- és Mellkassebészeti Társaság Francis Fontan – díját és a Magyar Mellkassebészeti Társaság Kulka Frigyes- díját, majd 2008-ban a Magyar Transzplantációs Társaság Ullmann Imre - díját. 2009-ben a budapesti Semmelweis Egyetemen a Pro Universitate kitüntetés ezüst fokozatát kaptam meg.

A Magyar Mellkassebészeti Társaság alapító tagja, a Magyar Transzplantációs Társaság elnökségi tagja, az Európai Mellkassebészeti Társaság és a Nemzetközi Szív- és Tüdőtranszplantációs Társaság tagja vagyok. A közelmúltban neveztek ki az Eurotransplant Mellkasi Bizottságába. A magyarországi Tüdőtranszplantáltak Országos Egyesülete tiszteletbeli tagjává választott.

Feleségem, Dr. Pammer Csilla fogszabályozó szakorvosként praktizál, legidősebb fiam, Patrik a bécsújhelyi Közgazdasági Főiskola hallgatója, Krisztián fiam jövőre érettségizik, ő orvosnak készül. Cili lányom is gimnazista, és életének minden szabad percét a vászolyi Bátor Lovasiskolában tölti. Ez azért praktikus, mert én magam ezidőalatt a szomszédos dörgicsei présházamban borászkodhatok.

2011. 06. 16.


eLitMed


Kapcsolódó anyagok: A HIV-pozitívak transzplantálhatóságát is szabályozni kell! – Interjú dr. Langer Róberttel
Az intézmény - összevonások is nehezítik a szervtranszplantációt
Az elhunyt teste nem a rokonok tulajdona
Két élődonoros szervátültetés egy recipiensen
Koordinált donációKapcsolódó anyagok

Hogyan éljék túl lelkileg a dolgozók a krízishelyzetet?

Semmilyen orvosi kezelést ne hagyjunk abba!

Hozzászólások:

Nincs hozzászólás ehhez a cikkhez.

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Az elmegyógyintézet csak ürügy - Horváth Csaba rendező a Száll a kakukk fészkére című előadásról

A székesfehérvári Vörösmarty Színház az egyik legizgalmasabb vidéki színház mostanában. Kiváló társulata magas művészi igényű, markáns, merész rendezésű, mégis széles közönség számára befogadható előadásokat játszik, számos műfajban. 2016 tavaszán mutatták be a Száll a kakukk fészkére című produkciót. Az előadás rendezőjével, Horváth Csabával beszélgettünk.

Tovább


A transzgenerációs tünetekről - interjú Olga Szuligával

Néha elég csak annyi, hogy megkérdezzük, hogy az ön szülei életében mi volt akkor, amikor olyan idősek voltak, mint amilyen idős volt ön, amikor a tünetei megjelentek. Persze a kliens nem mindig tud tünetekről. Életeseményekről, furcsaságokról, viselkedésről, ismétlődő eseményekről, főleg érzésekről érdemes kérdezni.

Tovább


Őrségváltás a LAM-nál

Prof.Dr.Kiss Istvánt és Dr.Kapócs Gábort főszerkesztőket kérdeztük a 25 éves Lege Artis Medicinae (LAM) folyóirat jövőjéről.

Tovább


A hitvilág és a fogyasztás – videointerjú Antal Z. Lászlóval

Antal Z. László akadémikust a SZVT-n tartott előadását követően az emberi hitvilág és a fogyasztási mintázatok összefüggéséről kérdeztük. A kutató meglátása szerint a fogyasztói társadalom az emberkép és a hitvilág, a halálon túli történésekről alkotott kép erőteljesen összefügg.

Tovább


A mellkassebészetet az európai élvonalban kell tartani – Interjú dr. Lang Györggyel