TARTALOM

 VISSZA

 


Csatlakozzál az Egészségünkért Együtt Civil Kezdeményezéshez!


Csatlakozzál az Egészségünkért Együtt Civil Kezdeményezéshez!
Egészségünkért Együtt Civil Kezdeményezés
| |
 

E civil kezdeményezés résztvevői egyetértenek abban, hogy egy országban az ott élők testi, lelki egészsége és szociális jólléte mindennél előbbre való. Úgy vélik, az egészséges élet esélye mindenki számára egyformán jár - függetlenül attól, hogy hol lakik, mit dolgozik és mennyit keres. Felelősséget érezve magunk, családunk és mások, vagyis az egész ország egészségéért, civilként kívánjuk elérni, hogy az egészségesebb élethez szükséges feltételeket mindenki számára biztosítsa a kormányzat - országos és helyi szinten egyaránt. (A problémákról és okaikról az Itt halnod kell? című rövid mellékletben olvashatsz.)

Hova akarunk eljutni?
Mindenki számára legyen valós lehetőség egészséges életet élni!
Jól ismert tény, hogy az emberek egészségét - az öröklött egyéni tényezők mellett - számos társadalmi-gazdasági körülmény befolyásolja. Ezért e civil kezdeményezés résztvevői úgy gondolják, hogy az egyes emberek és az egész lakosság egészsége csakis sok-sok társadalmi szereplő összefogásával javítható. Az egészségügy és sok más szakterületen tevékenykedő olyan állami, magán- és civil szervezetek, illetve egyének együttműködésére van szerintünk szükség, amelyek és akik közvetlenül vagy közvetve egészségesebbé tehetik a természetes és épített, fizikai, valamint társas környezetünket, ösztönözhetik és támogathatják az egyént testi-lelki és szociális jóllétet eredményező élete kialakításában. Ha pedig úgy adódik, segítséget nyújthatnak a megrendült egészség helyreállításához és a szenvedések enyhítéséhez. A kedvező életkörülmények mellett az életmód is döntően befolyásolja az egészséget. E civil kezdeményezés résztvevői szerint ugyancsak összefogásra van szükség ahhoz, hogy az emberek megszerezzék az egészséges életvitelhez szükséges ismereteket, gyakorlatot, és hogy késztetést érezzenek az egészséges magatartásformák választásához.

Mit akarunk tenni?
Az egész magyar társadalmat érintő, átfogó változtatásokat szeretnénk elérni.
Az első lépések között egy hosszú távú, az egészségre és az egészségügyre vonatkozó döntéseknek irányt adó stratégia elkészültét tartjuk lényegesnek. A nemzetközi tapasztalatok hazai alkalmazására épülő stratégiát a kezdeményezésünkhöz csatlakozott szakértői csoport fogja elkészíteni. A tervek egyeztetésében részt vehet majd valamennyi érdekelt fél, mert a kívánt változások csakis széles körű egyetértéssel és támogatással érhetők el. Az elkészült stratégiát eljuttatjuk majd a döntéshozókhoz, valamint a média segítségével megismertetjük a széles közvéleménnyel is. A stratégia mellett az egészséggel kapcsolatos társadalmi véleményformálást, a civil részvétel erősítését célzó tevékenységeket is tervezünk. Igénybe fogunk venni bevált civil nyomásgyakorló eszközöket, hogy a kívánt változtatásokhoz vezető döntéseket elérjük. Figyelemmel fogjuk kísérni a döntések, intézkedések következményeit, és a változtatások eredményeit nyilvánosságra hozzuk. Szándékaink szerint a kezdeményezés nemcsak központilag, hanem helyi szinten, a lakóhelyeken is nyomon követi a lakosság egészségét érintő döntéseket, és erőteljesen fel kíván lépni a helyi közösségek érdekében.

Mit tudsz segíteni? Vegyél részt!
Ha a fentiekkel egyetértve kész vagy részt vállalni e civil kezdeményezésben, választhatsz az aktív, illetve a passzív támogató részvételi formák közül. Rajtad múlik, hogy a kezdeményezés szervezésében, programjának kialakításában vagy annak megvalósításában, esetleg népszerűsítésében vállalsz-e valamilyen szerepet. Dönthetsz úgy is, hogy ezek mellett vagy helyett, esetenként aláírásoddal, békés demonstrációkban való részvétellel vagy adománnyal támogatod a kezdeményezést.

Hogyan csatlakozzál? Regisztrálj!
Amennyiben támogatni kívánod a kezdeményezést, névvel vagy név nélkül regisztrálj az www.egeszsegmonitor.hu/egeszsegunkert.php címen. A regisztráció történhet elektronikus vagy postai úton is. A regisztrációs űrlapon feltüntetheted elérhetőségedet, megadhatod a támogatás módját és szakterületedet, amelyben a kezdeményezés számíthat segítségedre.


Támogatásodra számítva az Egészségünkért Együtt Civil Kezdeményezés képviseletében:

Füzesi Zsuzsanna
orvos, szociológus
Fact Alkalmazott Társadalomtudományi Kutatások Intézete

Kapócs Gábor
orvos, egészségpolitikai szakértő, főszerkesztő
Lege Artis Medicinae (LAM), Literatura Medica Kiadó

Kaposvári Csilla
egészségügyi szakértő
EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.

Rácz József
pszichiáter szakorvos, egyetemi magántanár
MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia

Rácz József
pszichiáter szakorvos, egyetemi magántanár
MTA Pszichológiai Kutatóintézet, Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia

Sinkó Eszter
egészségügyi rendszerek szakértője
Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Menedzserképző Központ

Vitrai József
egészségügyi szakértő
EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft.

Kapcsolódó Fórum
Egészségünkért Együtt


Kapcsolódó anyagok

Veszélyeztetettek-e a magzatok a SARS-COV-2 fertőzéssel szemben?

COVID-19: Az egészségügyi laboratóriumi diagnosztika kritikus szerepe

COVID-19: Gondoljunk a citokinvihar-szindrómára és az immunszupresszióra

COVID-19: intenzív ellátást igénylő, kritikus állapotban levő betegek intenzív terápiás ellátásának lehetőségei

A szűkös egészségügyi erőforrások méltányos elosztása COVID-19 idején

Hozzászólások:

Nincs jogosultsága ehhez a cikkhez hozzászólni.


Extra tartalom:

 
ROVAT TOVÁBBI CIKKEI

Itt halnod kell?

Nemcsak aránytalanul több koporsóra van szükségünk Szlovákiához viszonyítva, hanem más európai polgárokhoz képest jóval kevesebb egészségben eltöltött életévre is számíthatunk: Magyarország a 65 évével a 23. a 27 EU-tagország között...

Tovább


Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció

Az Egészségügyi Fejlesztéspolitikai Koncepció (EFK) sokéves hiányt pótol az egészségpolitikában. A több évre szóló egészségügyi fejlesztések előre látó, követke-zetes, egységes, rendszerszerű megtervezése és végrehajtása nem nélkülözheti tovább egy átfogó, az egészség ügyét összefüggéseiben vizsgáló koncepció megalkotását.

Tovább


Az egészségügy humán erőforrás stratégiája

Az egészségügy humán erőforrásának megfelelő szintű biztosítása az egészségügyi szolgáltatások minőségének és biztonságának az alapfeltétele. Az utóbbi években - a társadalom és az egészségügy átalakulásával szinkronban - jelentősen megváltoztak az egyes egészségügyi foglalkozásokkal szemben támasztott követelmények. Átalakult a betegségek köre, az ellátás eszközparkja, az egészségügyi foglalkozások struktúrája és nem utolsó sorban a betegek egészségügyi ellátással szemben támasztott elvárásai. Egyre inkább teret kapnak az interdiszciplináris együttműködések illetve a határokon átívelő szolgáltatások is.

Tovább