LAM 2006;16(6):583-4.

BESZÁMOLÓ

Jelentés a 2005. évi, magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről

 

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója felkérésére és megbízásából évente regisztráljuk és a LAM hasábjain rendszeresen közzétesszük a hazai endoszkópos tevékenység főbb statisztikai számadatait. A 2005-ös kérdőívünkre, a megelőző évi felmérésünkhöz hasonlóan, most is 130 endoszkópos laboratóriumból (116 klinikai, kórházi osztály, 12 ambuláns ellátást végző rendelőintézeti egység és két magánrendelés) kaptunk választ. A beérkezett válaszokat a demográfiai arányok feltüntetésével, regionálisan csoportosítva, egy működési feltételrendszert megjelenítő és egy vizsgálati teljesítményt bemutató táblázatba összesítettük. A számszerű adatokat néhány rövid megjegyzéssel kommentáljuk.

A személyi feltételek vonatkozásában lényegében szinttartás állapítható meg, míg az eszközállomány terén mérsékelt technikai korszerűsítés mutatkozik (1. táblázat).

A felső panendoszkópia és társműveletei, valamint az ERCP és csatlakozó operatív beavatkozásai tekintetében minimális bővülés konstatálható (2. táblázat).

A 2004 januárjától bevezetett teljesítményvolumen-korlát és degressziós finanszírozás ellenére az endoszkópos vizsgálatok száma összességében 2005-ben is növekedett, mintegy 13 000-rel. A növekedés döntően a kolonoszkópiák számának szaporodásából (közel tízezres emelkedés) adódott, amely eljárás bevezetése és elterjedése óta éves szinten első ízben haladta meg a 100 000-es vizsgálati mennyiséget.

Az obscurus emésztőszervi vérzések, illetve egyéb vékonybélbetegségek diagnosztikájában növekvő jelentőséggel bíró, a meghonosodás időszakát élő videokapszulás endoszkópia – a megoldatlan finanszírozási helyzet ellenére is – szembetűnő fejlődést, 25%-os vizsgálatiszám-emelkedést produkált.

A szövődményeket illetően a major és minor komplikációk kritikus megítélése, azok regisztrációja, retrospektív feldolgozása, az adatszolgáltatók fenyegetettségi érzése, illetve kötelezettségi magatartása végeredményeként ezúttal is a korábbi évek átlagának megfelelő szövődményi arányokat (119 vérzést, 111 cholangiopancreatitist, 64 perforációt, kilenc egyéb szövődményt) találtunk.

A májbiopsziák száma a megelőző másfél évtizedben felméréseink szerint évről évre csökkent. E szakmailag nem kellően indokolható tendencia magyarázatát abban véltük fellelni, hogy a specializálódás mentén elkülönülő hepatológiai, infektológiai egységek vizsgálati anyaga egyre nagyobb arányban esett ki az endoszkópos munkahelyek jelentéseiből. A LAM főszerkesztője kérésére kérdőívünkkel ezúttal a krónikushepatitis-centrumokat is megkerestük és ily módon jelen összegzésünkben a májbiopsziák számának duplázódását tudtuk regisztrálni.

dr. Nagy György, dr. Orosz Péter
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház
II. Belgyógyászati Osztály, Miskolc

1. TÁBLÁZAT. Személyi és eszközállomány 2005-ben

Dunántúl Budapest és Pest megye Dunán innen Összes


Lakosság (millió) 3,1 2,8 4,2 10,1
GASZTROENTEROLÓGIAI ENDOSZKÓPOS MUNKAHELY 39 41 50 130
Videóval rendelkezik 34 35 44 113
24 órás készenlét megoldott 26 24 34 84
SZAKEMBER-ELLÁTOTTSÁGGasztroenterológus szakorvosok száma 114 151 142 407
Endoszkópos vizsgálatokat végző orvosok száma 144 199 190 533
Endoszkópos asszisztensek száma 112 120 146 378
ÜZEMKÉPES ESZKÖZÁLLOMÁNYA) HAGYOMÁNYOS FIBEROSZKÓPOKFelső panendoszkóp 49 59 70 178
Duodenoszkóp 17 17 20 54
Laparoszkóp 5 2 1 8
Kolonoszkóp 26 26 29 81
Szigmoidoszkóp 7 5 9 21
B) VIDEOENDOSZKÓPOKPanendoszkóp 81 92 102 275
Duodenoszkóp 42 40 53 135
Enteroszkóp 1 4 1 6
Kolonoszkóp 71 80 97 248

2. TÁBLÁZAT. Gasztroenterológiai endoszkópos és egyéb eszközös vizsgálatok, beavatkozások és szövodményeik száma 2005-ben


Dunántúl Budapest és Pest megye Dunán innen Összes Szövődmény


FELSŐ PANENDOSZKÓPIA 69 613
63182
99663
232458
3 1†
Oesophagusvarix szklerotizálása 917

836
939
2692 17
Oesophagusvarix ligatiója 184

121
114
419
Nyelőcsőtágítás 312

337
361
1010 3
Protézisbehelyezés 39

56
6
101 1
Idegentest-eltávolítás 248

145
181
574
Polypectomia 537

396
499
1432 5
Percutan endoszkópos gastrostomia 418

266
357
1041 1
Jejunalis tápszonda 371

864
318
1553
Sürgősségi vizsgálat 4139

4653
4832
13624
Endoszkópos vérzéscsillapítás 1239

566
999
2804
ERCP 4047
4672
4816
13535
36 5†
EST
2126
2050
2637
6813 151 3†
Kőextrakció
1077
834
895
2806 3
Mechanikus kőzúzás
105
69
79
253 2
Biliaris endoprotézis
523
1226
381
2130 3
Nasobiliaris drenázs
20
395
53
468
Epeútitágítás
109
114
59
282
Ductuspancreaticus endoprotézise
7
78

85
Cystogastroduodenostomia

28

28
ENDOSZKÓPOS ULTRAHANG 212
296
81
589

ENTEROSZKÓPIA 21
105
69
195

KAPSZULÁS ENTEROSZKÓPIA 76
4
27
107

LAPAROSZKÓPIA 41
18
52
111

MÁJBIOPSZIA
913
776
558
2247
KOLONOSZKÓPIA 28750
31449
43515
103714
33 2†
Polypectomia
3592
4503
3236
11331 41
SZIGMOSZKÓPIA 3427
2703
6123
12253
3
Polypectomia
393
289
615
1297 1
REKTOSZKÓPIA 2283
8961
3368
14612

Polypectomia
46
204
115
365
ÖSSZESEN 108470
111390
157714
377574
303 11†