LAM 2006;16(2)159.

MAGYAR TUDOMÁNY A VILÁGBAN

Mikroszkópos vizsgálatok élő szemeken

Imre László és munkatársai közleményének kivonata

dr. Imre László, dr. Resch Miklós, dr. Nagymihály Attila
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szemészeti Klinika
1083 Budapest, Tömő. u. 25-29. E-mail: ile@szem1.sote.hu


A teljes közlemény: Konfokale In-vivo-Hornhautmikroskopie nach Keratoplastik.Der Ophthalmologie 2005;102:140-7.

 

A szerzők corneatranszplantált betegek szemén konfokális mikroszkóppal végzett vizsgálataik eredményeiről számolnak be. A vizsgálati módszert magyar nyelven Imre László ismertette 1999-ben. Az eljárásban az úgynevezett slit-scanning konfokális módszert alkalmazzák. Az erre szolgáló eszköz a vizsgált cornea sejtjeinek és rétegeinek vizsgálatát különlegesen pontosan fokuszált fényforrás útján teszi lehetővé. A vizsgálat – helyi érzéstelenítés után – speciális immerziós folyadékon keresztül folyik. A kapott képek videoszalagon való rögzítése után utólagosan finoman analizálhatók.

A jelenlegi közlemény hét, különböző indikáció miatt corneatranszplantáción átesett és zavartalanul gyógyult beteg adatairól számol be. A vizsgálatot két szakaszban végezték el: első ízben röviddel a transzplantáció után, majd ugyanazon esetekben 7–24 hónap múlva, átlagosan 15 hónappal később. Az ellenőrzés során jól tudták követni mind az endothelsejtek morfológiai változását, mind a sejtsűrűség számszerűségének pontos alakulását, sőt, a szervben az idegelemek megjelenését is (1., 2. ábra). A szerzők prospektív jellegű vizsgálataik során, új leletként megállapították, hogy a műtét utáni későbbi időszakban, a cornea különböző sejtjeiben a sejtsűrűség számottevően csökken, de a kép a normális viszonyoktól még mindig eltér. Ezenkívül a stromában úgynevezett microdot elemek lerakódását mutatták ki, amit a megváltozott anyagcserének és a degeneratív folyamatok következményének tartottak. Ezek okát a hasonló folytatandó vizsgálatok során remélik kideríteni.

1. ábra. Úgynevezett microdot lerakódások a cornea stromájában (nyilak) keratoplasztika után

Úgynevezett microdot lerakódások a cornea stromájában (nyilak) keratoplasztika után

2. ábra. A cornea endothelsejtjei sűrűségének csökkenése és alaki eltérései keratoplasztika után

A cornea endothelsejtjei sűrűségének csökkenése és alaki eltérései keratoplasztika után