LAM 2006;16(1):90-1.

BESZÁMOLÓ

LAM-díj – 2005

 

A 2005. évi LAM-díj elbírálására és odaítélésére szerkesztőségünk Boda Domokos, Frenkl Róbert, Szende Béla professzorokat kérte föl. A háromtagú bírálóbizottság – a LAM-díj alapszabálya értelmében – több szempontot mérlegelt: az adott téma jelentőségét, a feldolgozás nemzetközi mércéhez igazodó színvonalát, a közlemény közérthetőségét, valamint azt, hogy a közlemények anyaga a klinikai és statisztikai tervezéssel kapcsolatosan megfelelnek-e a bizonyítékokon alapuló orvoslás korszerű követelményeinek. Ebben az évben eggyel több kategóriában jutalmazták a legjobbnak minősített cikkek szerzőit.

A szerkesztőbizottsági tagok javaslatai és a közlemények áttanulmányozása után a bizottság – Boda Domokos elnökletével – az itt felsorolt közleményeket ítélte 2005-ben az egyes kategóriákban a legjobbnak.

A bizottság és szerkesztőségünk meggyőződése, hogy a LAM-díjak odaítélésével folyóiratunk hozzájárul a magyar nyelvű orvosi irodalom presztízsének emeléséhez.

Balról jobbra: Kolin Péter, dr. Kapócs Gábor, dr. Romics László, dr. Nemesánszky Elemér, Cserni Tímea, dr. Frenkl Róbert és dr. Németh Éva

Balról jobbra: Kolin Péter, dr. Kapócs Gábor, dr. Romics László, dr. Nemesánszky Elemér, Cserni Tímea, dr. Frenkl Róbert és dr. Németh Éva

 

I. Eredeti közlemények

Ebben a kategóriában a bírálóbizottság idén nem adott ki díjat.

A kategória szponzora a díjat – a magas színvonalú összefoglaló közlemények nagy számára tekintettel – további összefoglalók jutalmazására ajánlotta fel.

 

II. Összefoglaló közlemények

Egyedüli díjazott:

Dr. Kerpel-Fronius Sándor: A statinok biztonságos alkalmazásának klinikai farmakológiai alapjai (2005. június)

Indoklás: A szerző tartalmi, formai, nyelvi szempontból egyaránt kivételesen magas szinten foglalta össze a statinok növekvő jelentőségű – ugyanakkor az újabb és újabb készítmények megjelenésével nehezen áttekinthető – témakörét. A közlemény fő értékei: a megállapítások teljes körű elméleti megalapozottsága, a téma bonyolultsága ellenére a szövegezés érthetősége, egyben a gyakorlati vonatkozások folyamatos és világos bemutatása.

Megosztott díjban részesültek:

Dr. Speer Gábor, dr. Lakatos Péter: Csont az érben – zsír a csontban. A vascularis kalcifikáció elmélete és klinikuma (2005. szeptember)

Indoklás: Közismert tény, hogy az atherosclerosis számos súlyos következménnyel jár. A klinikus szerzők kiváló farmakológiai, hisztológiai, molekuláris biológiai alapismeretekben való jártasságról tettek tanúságot. Az értékes közleményben ismertetett adatok, illetve elmélet alapján új megvilágításba kerül az atherosclerosis diagnosztikája, gyógyítása, és nem utolsósorban, remélhető a prevenciója is.

Dr. Frenkl Róbert, dr. Lévay Sándor, a Schering Plough Central East AG képviselője és dr. Speer Gábor

Dr. Frenkl Róbert, dr. Lévay Sándor, a Schering Plough Central East AG képviselője és dr. Speer Gábor

Dr. Rajna Péter: Generikumok alkalmazása az epilepszia gyógyszeres kezelésében (2005. július)

Indoklás: A generikumok gyakorlati alkalmazásának kérdése – kereskedelmi és anyagi szempontok révén – egészen kivételes jelentőségűvé vált. A szerző a változatos kórképekben szenvedő betegek különböző egyéni sajátságait figyelembe vevő kezelésekben nagy gyakorlattal rendelkezik, a témát farmakológiai, farmakokinetikai, bioekvivalenciai, orvosetikai és gazdasági részleteiben is magas színvonalon dolgozta föl.

 

III. Patológusok és klinikusok párbeszéde

Dr. Hidvégi Judit, dr. Szeleczky Márton, dr. Schnabel Róbert, dr. Kaszás Ilona, dr. Bajtai Attila: A vékonybél nekrotizáló vasculitise és granulomatosus gyulladása. Önálló entitás vagy a Crohn-betegség sajátos esete? (2005. június)

Indoklás: A vasculitisek diagnózisa nehéz. A szerzők e ritka és nehezen felismerhető kórképnek a Crohn-betegséggel való kapcsolatát – illetve annak lehetőségét – is felderítették, új szempontokkal gyarapítva ismereteinket az alapbetegségről. Az eredményeket a színvonalas kiegészítő vizsgálatok és a mintaszerű dokumentáció tették hitelessé.

Balról jobbra: dr. Frenkl Róbert, dr. Lugosi Éva, a Roche Magyarország Kft. képviselője, dr. Hidvégi Judit, dr. Schnabel Róbert, dr. Szeleczky Márton és dr.Bajtai Attila

Balról jobbra: dr. Frenkl Róbert, dr. Lugosi Éva, a Roche Magyarország Kft. képviselője, dr. Hidvégi Judit, dr. Schnabel Róbert, dr. Szeleczky Márton, és dr.Bajtai Attila

 

IV. Rezidensek fóruma

Dr. Mekkel Gabriella, dr. Barta Zsolt, dr. Kovács Judit, dr. Tóth László, dr. Buris László, dr. Ress Zsuzsa, dr. Gergely Lajos dr. Zeher Margit: Coeliakia és splenopulpoma együttes előfordulása anaemia hátterében (2005. március)

Indoklás: A közleményben leírt esetismertetés önmagában orvosi diagnosztikai bravúr. Az alapprobléma által okozott kórfolyamatot tovább vizsgálva még egy másik betegséget is felismertek, ez egyben a beteg számára teljes gyógyulást hozott. Mindezt igényes kémiai és hisztológiai vizsgálatok igazolták, és tették a közleményt mintaszerűen szépen dokumentálttá.

Dr. Zeher Margit, dr. Frenkl Róbert és dr. Siminszky Zita, a Janssen-Cilag division of Johnson and Johnson Kft. képviselője

Dr. Zeher Margit, dr. Frenkl Róbert és dr. Siminszky Zita, a Janssen-Cilag division of Johnson and Johnson Kft. képviselője

 

V. Orvoslás és társadalom

Dr. Bánfalvi Attila: A gyengébb nem erős nemje (2005. május)

Indoklás: A szerző rendkívüli erudícióval olyan világot mutat be, amelyben minden, ami a kívánatosra fazonírozott átlagtól eltér, kórosnak minősíthető, és gyógyítani kell. E glóbusz másik felén, aki nem „fiatal, fehér, angolul beszélő, középosztálybeli férfi”, az deviáns. Így tehát a „fiatal, fehér, angolul beszélő, középosztálybeli " is. Ám nincs okunk megnyugodni nekünk se, például Közép-Európában élő férfiaknak – a medikalizáció tendenciái nálunk is érezhetőek: a szerzőnek ebben az évben megjelent további négy, igen magas szintű általános műveltséget tükröző, ezen belül orvostörténelmi, kultúrtörténeti, filozófiai, etikai ismereteket mozgósító cikke ezt bizonyítja.

Dr. Frenkl Róbert, dr. Bánfalvi Attila és Cserni Tímea, a Literatura Medica Kiadó ügyvezető igazgatója

Dr. Frenkl Róbert, dr. Bánfalvi Attila és Cserni Tímea, a Literatura Medica Kiadó ügyvezető igazgatója

Nagy Zsuzsa