LAM 2006;16(1):88-9.

BESZÁMOLÓ

Ünnepeink

 

A BM Duna Palota Széchenyi Termében a LAM-díj ünnepélyes átadása különlegesen fontos rendezvény volt a Literatura Medica Kiadó és Lege Artis Medicinae folyóirat számára, hiszen a lap fennállásának tizenötödik évfordulóját a résztvevők együtt ünnepelték a legjobb közleményeknek járó díjak ünnepélyes átadásával, a 2005. évi LAM-díjak kiosztásával.

Álló sor balról jobbra: dr. Rózsa Emese, Raffinger Réka, Buzás Rita, Sima Gergely, dr. Kapócs Gábor, dr. Nemesánszky Elemér, dr. Frenkl Róbert, Kolin Péter, dr. BulaZoltán, dr. Tamás László, Imre Viktória, Csóra Viktória, dr.Soltész Beáta. Ülő sor: dr. Németh Éva, Cserni Tímea, Radics Katalin, Nagy Zsuzsa, dr. Tóth Beáta

Álló sor balról jobbra: dr. Rózsa Emese, Raffinger Réka, BuzásRita, SimaGergely,  dr. Kapócs Gábor,  dr. Nemesánszky Elemér, dr.FrenklRóbert, KolinPéter, dr.BulaZoltán, dr.Tamás László, ImreViktória, CsóraViktória, dr.Soltész Beáta. Ülősor:  dr.Németh Éva, CserniTímea, RadicsKatalin, NagyZsuzsa,  dr. Tóth Beáta

Cserni Tímea, a Literatura Medica Kiadó ügyvezető igazgatója a kiadó jelenével kapcsolatban örömét fejezte ki, hogy a kezdeti egy kiadvány, a LAM mellett ma már 21 folyóirattal és számos különlenyomattal jelenünk meg a szaklapok piacán. A LAM több mint két éve havi 8500 példányban jelenik meg. Köszönetet mondott folyóiratunk szerzőinek, lektorainak, a Tudományos Tanácsadó Testületnek és a szerkesztőbizottságnak az egész évi színvonalas munkáért és odaadó támogatásáért. Méltatta a lap előállításának minden fázisában közreműködő munkatársak helytállását.

Cserni Tímea

Cserni Tímea

Megköszönte (a kategóriák sorrendjében) a Schering Plough Central East AG, az AstraZeneca, a Roche Magyarország és a Janssen-Cilag cégeknek, hogy a LAM-díj-kezdeményezés mellé álltak. Ebben az évben a Literatura Medica Kiadó vállalta, hogy az orvostudományi szakmai közlemények mellett, az ötödik kategóriában maga díjazza a LAM Mozaik részében megjelenő legjobb közleményt. „Bízunk abban, hogy a 1,5 millió forint összdíjazású LAM-díj mind több szerzőt késztet arra, hogy folyóiratunkban publikáljon, hiszen jelenleg nincs más olyan hazai folyóirat, amely ehhez fogható volumenben támogatná kiemelkedő közlemények szerzőit" – mondta.

Ismertette egy nemrégiben közzétett vizsgálat – közel 1400 háziorvos olvasási szokásai felmérésének – eredményeit. A Lege Artis Medicinae folyóirat előkelő helyet foglal el a legkedveltebb lapok rangsorában; e felmérés szerint a gasztroenterológusok körében a legolvasottabb szakfolyóirat.

Dr. Kapócs Gábor

Dr. Kapócs Gábor

Dr. Kapócs Gábor, lapunk egyik alapítója személyes jellegű beszédében beszámolt arról, milyen ösztönzők hatására jutottak kollégájával és barátjával, dr. Bula Zoltánnal arra a gondolatra, hogy „kellene már egy hiteles tudományt, tudást közvetítő, jól olvasható lap…". Kitért a „megvalósíthatósági tanulmány" létrejöttének kalandos körülményeire, a lapalapítás buktatóira, a külföldi tapasztalatok átplántálásának nehézségeire. Felidézte a tizenöt évvel ezelőtti hősi időszak szűkös körülményeit és alkotói szépségeit, megemlékezett dr. Frenkl Róbert hathatós segítségéről.

Szólt Frenkl professzor legújabb, kiváló könyvéről, a Töprengéseim – Egészségügy: értékek és veszteségek címmel a Literatura Medica Kiadó gondozásában megjelent művéről, amelyben a tizenöt év alatt a LAM Töprengő rovatában megjelenő egészségpolitikai és orvosetikai témákat feldolgozó esszéket gyűjtötte egybe.

Kolin Péter tudományos főmunkatárs kiemelte, hogy a Lege Artis Medicinae volt hazánkban a rendszerváltozás után a magánvállalkozásból született első, tudományos folyóirat. Életben maradását többek közt annak köszönhette, hogy a két alapító fiatal orvos emberi tulajdonságai: egyrészről a lelkesedés és lelkesítés képessége, a jó szociális és csapatalkotó érzék – ő maga is egy, Kapócs Gáborral való személyes találkozás eredményeképpen csatlakozott a szerveződő szerkesztőséghez –, másrészt a Bula Zoltán képviselte szorgalom, odafigyelés, rendszeralkotó racionalitás és az aprólékos műgond szerencsésen kiegészítették egymást. A vállalkozást az emberi tényező vitte sikerre. A folyóirat nagy erénye és különlegessége a Mozaik részben a társtudományok aktuális kérdéseinek magas színvonalú interpretálása.

Kolin Péter

Kolin Péter

Nemesánszky Elemér professzor, folyóiratunk főszerkesztője bejelentette: „Büszkék vagyunk a LAM múltjára, a 15 évre, én a jelenről és egy kicsit a jövő terveiről szeretnék szólni."

Méltatta az ez évben megjelent dolgozatok színvonalát, megköszönte Kapócs Gábornak és Cserni Tímeának a bizalmat. A mindenkori főszerkesztő felelőssége, hogy a lap szellemi élete pezsgő maradjon; addig szeretne ő ezen a poszton maradni, amíg érdemben tenni tud a folyóiratért.

A szerkesztőségi tagoknak, a munkatársaknak Hankiss János Egy orvos töpreng című könyvéből vett sorokkal mondott köszönetet: „Megköszönöm munkatársaimnak, akikkel együtt küzdöttünk, néhányszor gyötrődtünk. Sokat töprengtünk. Nekik, akikben bíztam. Mert van-e nemesebb összetartozás, mint együtt alkotni? Jóban-rosszban összefogni: valamiért. Egy cél érdekében együtt harcolni. Kudarcot elviselni. És sikereknek együtt örülni."

Jókai Anna Breviáriumából is idézett: „Nem véletlen a forma, amibe a tartalom kerül – a külső árulkodik a lényegről, de nem azonos vele."

„A LAM különleges folyóirat, tartalmának mozaikjai az orvosi tevékenységet tükrözik. Lehet tanulni szakmát, emberséget és viselkedést egyaránt. Mi is a betegek érdekében tevékenykedünk. A továbbiakban is törekszünk arra, hogy mindezt olvasóinkkal, a gyógyító orvosokkal együtt végezzük" – mondta Nemesánszky Elemér. Beszámolt a 2005 tavaszán indított, egyértelmű sikert arató Háziorvosi Fórumról.

Megköszönte a LAM-díjat érdemlő közlemény kiválasztásában a bírálóbizottság lelkiismeretes munkáját, különös tekintettel Boda Domokos professzor összegző tevékenységére.

Dr. Németh Éva helyettes főszerkesztő köszönetet mondott Sas Géza professzornak, a korábbi főszerkesztőnek és Fenyvesi Tamás professzornak, a szerkesztőbizottság volt elnökének, értékes segítségükért; mint említette, a szerkesztőség tagjai a hosszú közös munka során igen sokat tanulhattak tőlük.

Dr. Németh Éva, dr. Nemesánszky Elemér és dr. Bánfalvi Attila

Dr. Németh Éva, dr. Nemesánszky Elemér és dr. Bánfalvi Attila

Ezt követte a LAM-díjak átadása.

A díjak különböző kategóriái, a támogatók, a díjazottak neve és a részletes indoklás lapunk következő oldalán található.

A szerkesztőség gratulál a díjazottaknak, és újabb kiváló közlemények megalkotására ösztönzi a szerzőket.

Nagy Zsuzsa