LAM 2005;15(10):783.

KÖNYVISMERTETŐ

Kislexikon a gyakorló orvos számára

 

Klinikai farmakológiai kislexikon – biostatisztikai fogalomtárral
Szerkesztette: Lakner Géza, Gachályi Béla, Singer Júlia
Springer Kiadó, 2005.
ISBN 963 9456 67 5
424 oldal,
ára: 4950 forint

Lakner Géza, Gachályi Béla, Singer Júlia szerkesztők kislexikonja a klinikai farmakológiai szakterület teljes keresztmetszetét öleli fel. Hiánypótló alapműnek tekinthető, mert a klinikofarmakológia alapfogalmait egyértelműen, tömören határozza meg és magyarázza. A könyv szerzői és szakmai tanácsadói a már említett jeles szerkesztők mellett a klinikai farmakológia legnevesebb szakemberei, mégpedig: Antal János, Boda Krisztina, Hajtman Béla, Lang Zsolt, Reiczigel Jenő, Vargha Péter és Vereczkey László. Ma már a gyakorló orvosok mindennapi munkájának része lett az általános klinikai farmakológia és gyógyszerkutatás, így számukra is ajánljuk ezt az újszerű, hasznos könyvet. Az angolszász szakirodalom magyar értelmezése sokszor azért okozhat problémát, mert a fordítás nem egységes. A könyv legterjedelmesebb kislexikon része 800 szócikket tartalmazó értelmező szótárként is használható, amely úttörő vállalkozás a szerzőktől. Emellett szemelvényeket olvashatunk a klinikai farmakológia történetéből, angol–magyar kifejezésjegyzék, rövidítések, jelölések és témakör szerinti index fejezeteket tartalmaz még a mű.


Az első prospektív, párhuzamos elrendezésű vizsgálat leírását a Bibliában, Dániel könyvének I. részében találjuk.

Számomra a könyv legizgalmasabb része az első fejezet, amely a klinikai farmakológia történetét írja le. Gachályi Béla felidézi tanítómestere, Káldor Antal professzor szellemes észrevételét, miszerint az első prospektív, párhuzamos elrendezésű vizsgálat leírását a Bibliában, Dániel könyvének I. részében találjuk (Dan 1,12). A modern klinikai farmakológia története James Linddel kezdődött, aki a skorbut hatásos kezelésének igazolására prospektív, nyílt, párhuzamos, kontrollcsoportos pilotvizsgálatot végzett el a La Manche csatornán, a Salisbury hajó fedélzetén. A következő állomást az orvosok önkísérleteinek sorozata jelenti, mégpedig az ópiumkészítmények, a kéjgáz, az éter, kloroform hatásának igazolása, amelyek szerint amennyiben a szakmai bemutató meggyőző volt, út nyílhatott a készítmény széles körű bevezetésére. Mindenki jól ismeri Semmelweis Ignác munkásságát: a gyermekágyi láz kiváltó okának igazolása az első hisztorikus kontrollvizsgálatnak tekinthető. Az első vakcinák előállítói, Pasteur és Koch még nem tudták, hogyan hat a kezelés, de bizonyították hatásosságukat, és ezért követőkre találtak. Az első antibiotikum, a penicillin hatásosságát néhány emberen igazolták, amelyet a szer robbanásszerű, széles körű alkalmazása követett. A streptomycin hatásosságának igazolása volt az első sikeres kettős vak, randomizált klinikai farmakológiai vizsgálat. A klinikai farmakológia fejlődését nyomon követő híres klinikai farmakológiai vizsgálatok részletes ismertetése izgalmas, tanulságos, érdekfeszítő olvasmány.


Pasteur és Koch még nem tudták, hogyan hat a kezelés, de bizonyították hatásosságát, és ezért követőkre találtak.

A könyv legterjedelmesebb kislexikon része angol és magyar nyelven összesen 800 fogalmat, kifejezést, szinonimát definiál. Az ábécé sorrendjében megadott magyar fogalmak mellett az angol fordítás is megtalálható, ezért értelmező szótárként úgyszintén használható. A kislexikon felöleli a klinikai farmakológia széles területét, nevezetesen az általános klinikai farmakológia, klinikai kutatás, módszertan és jog, a bizonyítékokon alapuló orvostudomány, a farmakokinetika-farmakodinámia, farmakoökonómia, farmakogenetika, kronofarmakológia, valamint a hazai és nemzetközi gyógyszer kutatás-fejlesztés szempontjából jelentős szervezetek nevezéktanát is tartalmazza. A kislexikont részletes magyarázatokkal ellátott biostatisztikai fogalomtár teszi teljessé.

Ezt követi az angol–magyar kifejezésjegyzék, amely egy kétnyelvű szótárnak felel meg. A matematikai-biostatisztikai, biokémiai, gyógyszertani jelölések, rövidítések angol és magyar nyelvű kifejezését adja meg a Rövidítések, jelölések rész. Ezt azért tartom roppant hasznosnak, mert megalapozza és lehetővé teszi, hogy az elméleti és gyakorlati szakemberek egységes nyelvet beszéljenek. Végezetül: az irodalomjegyzék a szakirodalom mellett a jelenleg hatályos jogszabályokat is tartalmazza.

A Klinikai farmakológiai kislexikon magyar és angol nyelvű kereshetősége, kiterjedt kereszthivatkozásai révén eligazodást nyújt a hazai és angolszász szakirodalomban, vezérfonalat kínál a szakfordítói tevékenységhez. A kiadványt haszonnal forgathatják a gyakorló orvosok, klinikai gyógyszerészek, a klinikai kutatással foglalkozó különféle végzettségű munkatársak: orvosok, gyógyszerészek, vegyészek, biológusok, matematikusok, biostatisztikusok, továbbá a klinikai farmakológiai szakvizsgára készülő orvosok is.

dr. Rojkovich Bernadette
Budai Irgalmasrendi Kózház
III. Reumatológiai Osztály