LAM 2004;14(3):190.

KIGYÓGYÍT

COMET (Carvedilol Or Metoprolol European Trial)


Kezelés: Carvedilol (2×3,125 mg, amit az adag megkétszerezésével növeltek a 2×25 mg-os céldózisig), illetve metoprolol (2×12,5 mg – céldózis: 2×50 mg). Ha a beteg nem tolerálta az adagot, a vizsgáló csökkenthette.

Kísérő kezelés: A bevonási kritériumoknak is része volt, hogy a beteg valamilyen ACE-gátlót és napi legalább 40 mg furosemidet vagy azzal ekvivalens vizelethajtót szedjen. A vizsgálat során az orvost bátorították arra, hogy a kísérő kezelés adagját csökkentse, abból a célból, hogy a b-receptor-blokkoló céldózisa elérhető legyen.

Kezelt személyek: NYHA II–IV. stádiumban lévő, keringési elégtelenségben szenvedő betegek, akik a vizsgálatba bevonás előtti két évben állapotuk romlása miatt legalább egyszer kórházba kerültek, de keringésük ACE-gátló és napi minimum 40 mg furosemid szedésével két hete stabil. A vizsgálatba sorolás feltétele volt az is, hogy az ejekciós frakció echokardiográfiával mérve 0,35 vagy alacsonyabb, illetve ennek hiányában a végdiasztolés átmérő 6,0 cm vagy nagyobb, a frakcionális rövidülés pedig 20%-nál kisebb legyen.

Európa 15 országában 341 vizsgálati központ vett részt a munkában és 3029 beteget randomizáltak, ezek közül carvedilolt 1511, metoprololt 1518 szedett. A betegek átlagéletkora 62 év volt, 80% férfi.

A vizsgálat célja annak tanulmányozása, hogy a kerin-gési elégtelenségben szenvedő betegek morbiditása és mortalitása miképpen alakul carvedilol- vagy metoprololkezelés hatására.

Vizsgálati terv: Randomizált, kettős vak, multicentrikus, két párhuzamos csoport összehasonlítására.

Vizsgálati időszak: Középértékben 58±6 hónap.

Eredmények: A carvedilolcsoportban 1511 betegből 512 halt meg (34%), a metoprolollal kezeltek közül 1518-ból 600 (40%). Ez azt jelenti, hogy a carvedilol javára az esélyhányados 0,83 (95%-os megbízhatósági intervallum: 0,74–0,93; p=0,0017). A carvedilol kedvezőbb mortalitási adatai féléves kezelés után lettek nyilvánvalóak.

A mortalitás-kórházi felvétel kombinált végpont carvedilolkezelés mellett 1116 esetben fordult elő (74%), metoprolol adása esetén 1160-ban (76%), ami 0,94-os esélyhányadost jelent (0,86–1,02; p=0,122). A mellékhatások előfordulásának gyakorisága vagy a gyógyszerszedés abbahagyása a két csoportban egymástól értékelhetően nem különbözött.

Közlemény: Poole-Wilson, PA, Swedberg K, Cleland JGF, Di Lenarda A, Hanrath P, Komajda M, Lubsen J, Lutiger B, Metra M, Remme WM, Torp-Pedersen C, Scherhag A, Skene A for the COMET Investigators. Comparison of carvedilol and metoprolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Metoprolol European Trial (COMET): randomised controlled trial. Lancet 2003;362:7-13.

Megjegyzés: Pangásos keringési elégtelenségben szenvedő betegeken eddig nem történt közvetlen össze- hasonlítás különböző b-receptor-blokkolókkal. A COMET eredményei azt mutatják, hogy ebben a betegcsoportban a metoprololhoz képest a carvedilol javítja a túlélést.

dr. Matos Lajos
Fővárosi Szent János Kórház,
Kardiológiai Járóbeteg-rendelés