LAM 2004;14(3):229.

KÖNYVISMERTETŐ

Tisztelgés a beszédgyógyítók előtt

Hirschberg Jenő: A foniátria és a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság története.
A kommunikáció, a hangképzés és a beszéd zavarainak kezelése
Budapest, 2003.
241 oldal, 193 ábra.
ISBN 963 430 549 0.
Ára: 4000 Ft.

 

Az emberi kommunikáció jelentős szerepet tölt be mindennapi életünkben. Ugyanakkor napjainkban az élet minden területén mindinkább nő a kommunikációs zavarok aránya, teret hódít a tartalmilag és formailag is hibás beszéd. Ezért jelentős Hirschberg Jenő e témával foglalkozó, igen szép kivitelű, közel 200 ábrával illusztrált könyve.

A foniátria a kommunikáció patofiziológiájával foglalkozó orvosi szakma; a hangképzés, a beszéd, a hallás, a nyelv és a nyelés ép és kóros formáit tanulmányozza. A szerző könyvének első felében ismerteti az orvosi szakág kialakulását, fejlődését, kompetenciáját, hazai eredményeit, bemutatja a beszédkutatás és a beszédorvoslás területén dolgozó különböző szakmájú orvosokat, logopédusokat és nyelvészeket tömörítő és ezek munkáját koordináló Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság történetét, céljait, tevékenységét és nemzetközi szereplését. A kötet második fele gyakorlati tanácsokat foglal össze, a kommunikációs zavarok diagnosztizálásának, gyógyításának, a hangképzési, a beszéd-, illetve a nyelési zavarokban szenvedő beteg (re)habilitációjának legfontosabb kérdéseit taglaló dolgozatok közreadásával.

A könyv élvezetes olvasmány: a képek és fotók az egyetemes foniátria és beszédpatológia (logopédia) számos kiemelkedő személyiségét, sok érdekes mozzanatát és eseményét mutatják be az olvasónak, és a kezelés egyes módszereit is szemléletesen ábrázolják.

Hirschberg Jenő hiteles és kompetens szerző; tanúja és részese volt az elmúlt négy és fél évtized szinte minden magyar és nemzetközi foniátriai-logopédiai-fonokirurgiai eseményének. A szerző ugyanis a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaságnak 30 éven át főtitkára, majd elnöke volt, jelenleg örökös tiszteletbeli elnöke. Ugyanebben az időszakban az Európai Foniáterek Uniójának (UEP), a Nemzetközi Logopédiai és Foniátriai Társaságnak (IALP), a Nemzetközi Fonokirurgiai Társaságnak (IAP) és a Fül-Orr-Gége Egyesületek Nemzetközi Szövetségének (IFOS) is elnöke, vezetőségi tagja, illetve tisztségviselője volt. 274 (jelentős részben foniátriai tárgyú) dolgozata 11 nyelven jelent meg, a világ 30 országában tartott előadásokat, referátumot, vezetett instructional sessionokat, moderált kerekasztal-konferenciát, panelt és szimpóziumokat. Számos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja; munkásságát hat külföldi és nemzetközi társaság tiszteletbeli tagsággal honorálta.

Hirschberg Jenő tisztségei révén nemcsak a magyar, hanem az egyetemes tudomány eseményeinek is objektív dokumentálója, ezt hűen bizonyítják gyűjteményének – könyvében közreadott – tárgyi emlékei. Ezt a véleményt igazolják Jürgen Wendler professzornak, a magyar társaság tiszteletbeli tagjának a kötet előszavában írt elismerő szavai is, de ezt a vélekedést támasztják alá a könyv megjelenése óta a nemzetközi társaságok elnökeitől érkező méltatások is, akik a könyv angol nyelvű összefoglalása és a közölt dokumentumok alapján – a magyar szöveg korlátai ellenére – a kiadványt mérföldkőnek tartják az egyetemes foniátria történetében.

A szerző a magyar és a külföldi eseményeket 1960 óta évenkénti bontásban, kronologikus sorrendben tárgyalja, közreadja a magyar foniáterek, a minősítettek, a társaság által alapított Kempelen-éremmel kitüntetettek nevét, a magyar szakemberek nemzetközi tisztségeit és a társaság által megválasztott tiszteletbeli tagok névsorát. Nagy érdeme a kötetnek, hogy az IALP és az UEP minden kongresszusának időpontját, helyét, témáit és a referensek listáját is – a kezdetektől fogva – felsorolja.

A kiadvány méltó tisztelgés azok előtt, akik munkásságukkal a hazai és a nemzetközi beszédgyógyítás ügyének előmozdításához hozzájárultak, egyben ösztönzést nyújt a fiatal nemzedéknek, a jövő generációnak, hogy továbbfejlesszék az elődök által eddig elért eredményeket.

A könyv nemcsak történeti adatokat tartalmaz: szakmai összefoglalást is ad a foniátriai vizsgálatokról, az egyes foniátriai kórképekről, azok diagnosztikájáról és a kezelési módszerekről. Ezért nem csupán élvezetes olvasmány, hanem mindazok számára hasznos gyakorlati útmutató is, akik a beszédkutatás, a hang- és beszédgyógyítás, valamint az oktatás és a képzés-nevelés bármely területén tevékenykednek.

A kiadvány a Krasznár és Fiai Könyvesboltokban (1071 Budapest, Damjanich u. 39. és 1098 Budapest, Dési Huber u. 7. szám alatt) kapható, illetve itt megrendelhető.

dr. Mészáros Krisztina