LAM 2004;14(3):167.

A SZERKESZTŐ LEVELE

A megújuló szerkesztőbizottságról

 

A rendszerváltozás jelentős változást idézett elő az orvosi szakfolyóiratok piacán is. Nem szentségtörés e téren sem a piac fogalom használata. Nem valahol „fent” döntik el, hogy indítható-e egy szaklap, hanem maguk a szakmai szervezetek, tudományos társaságok vagy éppenséggel egészségügyi vállalkozók elhatározását követheti egy-egy szakmai orgánum színre lépése. Természetesen ebből az is következik, hogy az új folyóirat nem számíthat állami támogatásra (legfeljebb pályázati úton juthat némi forráshoz), hanem valóban el kell adnia magát a szakmai piacon.

Az elmondottakra jó példa a LAM is, hiszen – szinte hihetetlen – folyóiratunk idén immár a tizennegyedik évfolyamát jegyezheti. Ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag egyidősek vagyunk a demokratikus Magyarországgal, végigéltük, -örültük, -harcoltuk, -szenvedtük a társadalmi és egészségügyi változások különböző időszakait.

Ebben a folyamatban az olvasók rokonszenve, a szerkesztőség tagjainak tehervállalása és természetesen a szerzők színvonalas írásai mellett meghatározó szerepe volt a szerkesztőbizottságnak. Ez a testület egyfelől a lapot képviseli az olvasók, a szakmák számára, másfelől viszont az olvasókat is megjeleníti a lap számára. Hidat épít a legjobb értelemben, gondoskodik arról, hogy „ne beszéljünk el egymás mellett”. Ezen általános megfogalmazáson belül elvárható a szerkesztőbizottsági tagoktól az, hogy saját szakmájukból eredeti közlemények szervezésével, összefoglalók ajánlásával, lektori tevékenységgel járuljanak hozzá a lap színvonalához.

A szerkesztőbizottság időről időre megújul, a közelmúltban is bekövetkezett egy ilyen változás. Az élet természetes rendje, a nemzedékváltás magában is indokolja ezt a mozzanatot, de ez csak egy a különböző tényezők közül. Hűséges olvasóink végigkísérték velünk a lap korszakait, a koncepció módosulásait, amelyek többek között a szerkesztőbizottság tagjainak listáját is meghatározzák.

A szerkesztőbizottság összetételét alapvetően a lap filozófiája dönti el. A LAM, annak megfelelően, hogy mindig az orvostudomány teljes spektrumát – ha ez egyáltalán lehetséges – igyekszik közvetíteni az orvostársadalom számára, tehát nagy létszámú grémiummal dolgozik. A LAM célja ugyanis az – ezt fejezi ki a továbbképző jelleg –, hogy információi az adott szakmát meghaladóan is értékesek, hasznosíthatók legyenek. Nem kell hangsúlyozni, hogy a medicina bármennyire specializálódik is, mennyire fontos, hogy minden orvos bizonyos szinten tájékozott legyen a társszakmák fejlődésében is.

A mi esetünkben ehhez járul hozzá az a kezdettől fogva markáns törekvésünk, hogy az orvosi szakfolyóirat hagyományos tartalmán túl az egészségpolitika, a társadalomtudományok, bizonyos művészeti jelenségek, az egészségkultúra aktuális vonatkozásait közvetítsük az orvostársadalom számára. Igen kedvezőek a visszajelzések e téren.

Régi olvasóink, ha kedvelik a nevek tanulmányozását, megállapíthatták, hogy vannak a szerkesztőbizottságban olyan tagok, akik kezdettől fogva vállalták ezt a feladatot és vannak, akik most léptek be munkatársaink közé. Voltak, akiknek meg kellett köszönjük az eddigi munkát, mert egyéb jelentős elfoglaltságuk miatt nem tudták jó lelkiismerettel tovább vállalni a tagságot, és voltak – szerencsére igen kevesen –, akik több év alatt semmit sem tudtak tenni a lapért.

A régi-új szerkesztőbizottság továbbra is lefedi az orvostudomány még mindig differenciálódó területeit. Természetesen a nagy létszámú testületeknél is létezik számbeli korlát, ezért több további felkéréstől el kellett tekintenünk. Mindazonáltal a teljes képhez tartozik, hogy minden ciklusban támogatnak bennünket olyan kollégák, akik bár nem bizottsági tagok, teljesítményük vetekszik a legaktívabbakéval.

Ha már az újdonságoknál tartunk, örvendetesen népszerűvé vált kvízjátékunk. Feltehetőleg ez a folyamat tovább tart, miután kreditpontokat – évente tízet – is lehet szerezni. A könyvjutalom is megbecsülést fejezett ki; feltehetőleg további motivációt jelent majd a játékra, hogy a jövőben az egyetlen kisorsolt nyertes az eddiginél nagyobb értékű juttatásban részesül.

Öröm számunkra, hogy ez év decemberében a LAM-díjak ünnepélyes átadása gyógyszercégek támogatásával valósulhat meg.

Nem érdem, kötelesség weboldalunk – www.lam.hu – működtetése, amelyen közvetlenül a megjelenés után olvasható cikkeink teljes szövege. Itt megtalálhatók a cikkek benyújtásának formai követelményei is, valamint letölthető a kvíz, amelynek beküldése azonban a hagyományos úton történik.

A megújult szerkesztőbizottság, a tanácsadó testület, a klinikus főszerkesztő tevékenysége egyöntetűen ugyanazt az elgondolást képviseli: magyar nyelven közvetíteni az orvostudomány eredményeit, s a hazai orvostársadalom számára, a XXI. századhoz méltó színvonalon biztosítani a magyar nyelvű publikációkat.

dr. Frenkl Róbert