LAM 2003;13(6):419.

A SZERKESZTŐ LEVELE

Kedves Olvasóink!

 

A szerkesztő egy lap belső ügyeivel csupán ritkán, kivételes alkalmakkor hozakodik elő. Ilyenek a LAM életében is voltak már, különösen az elmúlt években, amikor folyóiratunk jelentős átalakuláson ment át. Ezek a sarokkövek azt jelzik, hogy a LAM, kiadója, szerkesztősége és alapítói a változó környezethez alkalmazkodva kívánnak minél jobban megfelelni az olvasók igényeinek és a folyóirat alapításkori hitvallásának.

Ebbe a folyamatba illeszkedik az a legutóbbi fejlemény is, hogy a szerkesztőség munkájának és a szerkesztőbizottság működésének hatékonyabbá tétele, valamint a LAM színvonalának további emelése érdekében, a kiadó, a szerkesztőség és az érintettek legteljesebb egyetértésével új társfőszerkesztő került a folyóirat élére: 2003. július 1-jétől a társfőszerkesztői tiszt ellátására dr. Nemesánszky Elemér professzort kértük fel, aki nagy örömünkre elfogadta e megbízatást.

Olvasóink többségének nem kell őt bemutatnunk, hiszen sokak által ismert és szeretett, közmegbecsülésnek örvendő személyiség, aki jelentős szakmai múlttal büszkélkedhet. 2003 augusztusáig a Budai Irgalmasrendi Kórház Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztályát vezette, amely korábban, 1988–2000 között az ORFI Belgyógyászati Osztályaként működött. Pályáját 1967-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Kórélettani Intézetében kezdte, majd 1971-től az Orvostovábbképző Intézet (a későbbi Haynal Imre Tudományegyetem, ma Országos Gyógyintézeti Központ) I. Belgyógyászati Klinikáján folytatta, ahol 1988-ig dolgozott. Laboratóriumi, belgyógyász és gasztroenterológus szakorvos. Kandidátusi értekezését az experimentális májkárosodások patomechanizmusa, illetve a májbetegségek enzimdiagnosztikája témakörből készítette 1977-ben. A gasztroenterológián belül fő érdeklődési területe a hepatológia. Ez ideig több mint száznyolcvan publikációja, egy könyve jelent meg és nyolc könyvrészlet fűződik nevéhez.

Frenkl Róbert Kapócs Gábor Nemesánszky Elemér

1995-ben habilitált a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 1995-ben a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen címzetes egyetemi tanári kinevezésben részesült, és 1996-ban a Semmelweis Egyetemen egyetemi magántanári diplomát kapott.

1992 óta tagja a Belgyógyászati, valamint a Gaszt- roenterológiai Szakmai Kollégiumnak és 1995 óta a Magyar Gasztroenterológiai Társaság elnökségének. A Magyar Belgyógyász Társaság főtitkárhelyetteseként tevékenykedett 1990–1994 között, majd 2002 novemberéig a Magyar Belgyógyász Társaság alelnöke volt.

Nemesánszky professzor évtizedes kapcsolatban áll a LAM-mal, lényegében az alapítás óta figyelemmel kíséri munkánkat, és szerkesztőbizottságunk egyik legaktívabb tagja volt. Az utóbbi időben még szorosabb kötelékek alakultak ki, amikor kezdeményező szerepet vállalt a LAM Tudományos Tanácsadó Testületének létrehozásában is.

Nemesánszky professzor bekapcsolódása a belső szerkesztőségi munkába felpezsdítette szellemi műhelyünket: friss gondolatokat, gyakorlatorientált szemléletet, olvasóbarát kezdeményezéseket hoz a LAM életébe, amelyeknek eredményeként folyóiratunk egyre szélesedő olvasótábora a korábbiak méltó folytatásaképpen, hasznos és nívós lapszámokkal gazdagodik.

dr. Kapócs Gábor
társfőszerkesztő
      dr. Frenkl Róbert
a szerkesztőbizottság elnöke