LAM 2001;12(2):137.

EGÉSZSÉGÜGY ÉS INFORMATIKA

A Magyar Egészségügyi Informatikai Társaság munkaterve

 

A Magyar Egészségügyi Informatikai Társaság 2001. november végén, IX. vándorgyűlésén tartott közgyűlésén megújult vezetősége nevében szeretettel üdvözöljük a kedves olvasókat! A tisztújítás – az értékek megőrzése és továbbvitele mellett – mindig alkalmat ad arra, hogy egy tudományos társaság áttekintse, honnan merre tart, milyen módon tud és akar működni a jövőben.


Társaságunk célja az informatikai kultúra támogatása és terjesztése a hazai egészségügyben, a tudomány módszereivel és a civil szféra eszközeinek alkalmazásával.

Társaságunk célja az informatikai kultúra támogatása és terjesztése a hazai egészségügyben, a tudomány módszereivel és a civil szféra eszközeinek alkalmazásával. Az informatika divatja a Kempelen Farkas óta létező hagyományok szerint korán megfertőzte egészségügyünket. Sok informatikai társaság van, közülük néhány felvállalja az egészségügy területének kérdéseit is. Éppen ezért társaságunk, a Magyar Egészségügyi Informatikai Társaság (MEIT) fontosnak tartja, hogy meghatározza helyét a hazai egészségügyi informatikai életben. Alapvető célkitűzésünk, hogy az egészségügy napi gyakorlatában megjelenő informatikai kérdésekben szolgáljuk az egészségügy irányítóit és napszámosait. E munka során támogatni kívánjuk a jogalkotásban és adatfelhasználásban érdekelt kormányzati és hatósági oldal, és az egészségügyi informatika felhasználóit jelentő intézmények informatikusainak és vezetőinek munkáját, kapcsolatépítését, párbeszédét. Alkalmazott tudományi tevékenységünk során szoros kapcsolatban szeretnénk lenni az alap- és határterületi kutatásokat végző más egészségügyi és informatikai társaságokkal.

A munkaterv főbb pontjai

1. Az egészségügy napi gyakorlatában részt vevő informatikusok érdekeinek megjelenítésére alkalmas fórumok szervezése és támogatása.

A korábbiaknál aktívabban számítunk a gyakorló egészségügyi informatikusok bekapcsolódására a társasági életbe.

2. A kórházi/egészségügyi intézményi informatika alapelveinek érvényesítése, az alapelvek érvényesülésének támogatása.

Az információrendszerek ma már kivétel nélkül minden egészségügyi intézmény stratégiai tényezői. Hatékonyságukat, hatásosságukat támogatná megfelelő alapelvek konzekvens érvényesülése.

3. A társasági élet szervezése, ideértve kongresszusok és workshopok szervezését.

Hagyományaink szerint az alkalmi, egy-egy téma köré szerveződő szakmai találkozók mellett fő fórumunk a kétévente rendezett vándorgyűlés, amely legközelebb 2003 végén esedékes.

4. Forrásteremtési lehetőségek keresése, különösen a tudományos közéletben való részvétel támogatása érdekében.

Az informatikai cégvilág egyre több lehetőséget lát az egészségügyi szektorban. A szokásos forrásszegénységben szenvedő tudományos közéletnek csatornát szeretnénk adni, hogy az üzleti szféra a kutatás-fejlesztés világával együttműködjön, támogassa azt.

5. Kapcsolatok az egészségügy és az informatika területén működő társaságokkal a közös szakmai célok megfogalmazása, támogatása és érvényesítése érdekében.

Társaságunk részben MOTESZ-tagsága, részben a saját tagságának multidiszciplinaritása miatt élő kapcsolatokkal rendelkezik. E kapcsolatok formalizálásával, a közös célok, értékek deklarásával nagyobb súlyt kívánunk adni a tagság által képviselt szakmai érdekeknek. Szeretnénk nyitni a nemzetközi szakmai közélet felé is, aktívan támogatjuk a Magyar Telematikai Egyesület megalapítását.

6. Folyamatos kapcsolattartás társszervezetünkkel, az NJSZT Orvosbiológiai Szakosztályával általában, és különösen a MIE 2002 közös megrendezése alkalmából.

Nagy öröm és egyben felelősség, hogy 2002 nyarán Budapesten lesz az európai orvosi informatikai konferencia, a MIE 2002. Társaságunk továbbra is segíteni kívánja a NJSZT OB Szakosztályát a rendezés munkájában.


Alapvető célkitűzésünk, hogy az egészségügy napi gyakorlatában megjelenő informatikai kérdésekben szolgáljuk az egészségügy irányítóit és napszámosait.

7. Az informatikai kultúra terjesztése, elsősorban az egészségügyi intézményekben.

8. Kiemelt kapcsolattartás az MTA, az Egészségügyi Informatikai Szakmai Kollégium és a MOTESZ fórumaival.

Nagy örömünkre szolgálna és megtiszteltetésnek tekintenénk, ha a LAM nagyra becsült olvasótábora tevékenységünket támogatná.

Weltner János elnök,
Puskás Zsolt Péter titkár