LAM 2001;12(2):129-30.

SZELLEM ÉS KULTÚRA

UltraSzonográfia

 

Minerva Kiadó, 2001
Kézikönyv
373 oldal, színes melléklet + CD-ROM
dr. Harkányi Zoltán, dr. Morvay Zita (szerk.)
ISBN: 963 85826 8 5

Nagy örömmel vettem kézbe az orvosi szakirodalom egy újabb, szép, magyar nyelvű kiadványát. A szerkesztők a képalkotó diagnosztikában jól ismertek: Harkányi Zoltán és Morvay Zita eddigi munkásságukkal sokat tettek az ultrahang-diagnosztika hazai oktatásáért, fejlesztéséért. A szerkesztőkön kívül, akik a munka oroszlánrészét vállalták, még 13 szerző vett részt az egyes fejezetek megírásában.

A Minerva Kiadó, a RAGteam Stúdió és a Grafika Typopress nyomda igényes közreműködésével jól áttekinthető, gondosan tagolt szövegrészeket, döntő többségükben jó minőségű ultrahangképeket, sematikus magyarázó ábrákat, vázlatrajzokat, táblázatokat tartalmazó munka született.

A technikai alapok, az anatómia, a has és a kismedence, a lágy részek és ízületek, a duplex vizsgálatok, egyéb vizsgálatok, valamint a CD-n az állatorvosi ultrahang-diagnosztika alkotják a hét fő fejezetet, amelyet a szerkesztők további 58, kisebb fejezetre bontottak a könnyebb tájékozódás érdekében. A fejezetek csaknem 1000 fekete-fehér képet tartalmaznak, a könyv végén található mellékletben pedig mintegy 100 színes ultrahangkép gazdagítja az illusztrációt.

A könyv legfőbb értéke, hogy logikai vonalvezetésével a gyakorló radiológus orvosok számára a mindennapi munkához nyújt segítséget; a klinikusi kérdésfeltevésre próbálja megadni a lehetséges válaszokat. Például a 3.1. fejezet címe: „Jobb bordaív alatti fájdalom: epekő?”; a 3.2. fejezeté: „Epigastrialis fájdalom: pancreatitis?”. Ezekben az alfejezetekben azután a típusos képeket, a diagnosztikai, differenciáldiagnosztikai problémákat tárgyalják.

Az 1. fejezet, a fizikai-technikai alapok, a könyv egyik legjobban sikerült része; a különböző képzettségi fokon álló olvasó – a rezidenstől a szakorvosig – jól érthető nyelven találja meg a számára szükséges ismereteket.

A 2. fejezet, a szonoanatómia, a recenzens tetszését nem mindenben nyerte el. Az egyes anatómiai vázlatrajzokat nem kísérik következetesen az odatartozó ultrahangképek, a sematikus ábrák helyenként túlsúlyban vannak az ultrahangképekkel szemben. Több helyen hiányoznak a magyarázó jelölések. Megjegyzendő azonban, hogy a CD-n ezt a hiányosságot részben korrigálták.

A hasi és kismedencei ultrahangvizsgálatokat tárgyaló 3. fejezet logikusan, a klinikai kérdésfeltevés szerint épül fel, és számos alfejezet részletezi a különböző hasi kórképeket. Külön részt szentelnek a csecsemő- és gyermekkori tapintható teriméknek is (3.9.), amelyben összefoglalják a gyermekkori hasi daganatok többségét. Egyes jellegzetes gyermekkori máj- és vesedaganatok képeivel azonban más-más alfejezetekben is találkozunk. Viszonylag szűkre szabott a vesetraumák elemzése, noha két helyen is (3.10. és 3.15.) érintik. Lehet, hogy előnyösebb lett volna a jellegzetes vese-hólyag sérülési típusokat egy helyen, kissé részletesebben tárgyalni, s ha szükséges, a többi fejezetben utalni rájuk.

Itt érdemes megemlíteni, hogy az ábrákat célszerű lett volna úgy számozni, hogy az első szám megegyezzen a fő fejezet számával, és ez után feltüntetni a folyamatos ábraszámozást. Nagyobb terjedelmű könyveknél jól bevált ez a szerkesztési mód, mivel megkönnyíti az előre- és visszautalást.

Értékes, hiánypótló része a könyvnek a 4. és 5. fejezet, amelyben a lágy részek, ízületek, illetve az erek duplex ultrahangvizsgálatát foglalták össze a szerzők. Mindkét fejezet jól szerkesztett, gyakorlatorientált, tartalmazza a vizsgálómódszerek leírását és a legfontosabb kórképeket.

A 6. fejezetnek az Egyéb ultrahangvizsgálatok címet adták; itt találjuk azokat az alfejezeteket, amelyek részben a határterületi diagnosztikához tartoznak (kardiológia, szemészet), részben pedig nem illeszthetők az előző fejezetekhez. Ilyen a 6.1. alfejezet: Csecsemőagy: hydrocephalus? vérzés? Ez a rész kissé bővebbre sikerült (25 oldal). A szövegben helyenként részletes patológiai, patofiziológiai leírásokat is találunk, ami önmagában nem hiba, viszont a könyv általános szerkesztési módjától (tömörítés) így eltér. Több olyan sematikus ábrát is találunk, amelyet nem követ ultrahangkép. Előnyösebb lett volna azokat a fejlődési rendellenességeket (például a hiányzó corpus callosum agenesiát is) és vérzéseket tárgyalni, amelyeknek az ultrahangképe egyértelmű, és nem igényelnek feltétlenül egyéb vizsgálóeljárást az újszülöttkorban. Azok a kórképek pedig, amelyek csak CT- vagy MR-vizsgálattal igazolhatók, elmaradhattak volna.

Felmerül a recenzensben, hogy az olvasó számára talán hasznosabb lett volna, ha az összes gyermekgyógyászati kórképet (a koponyával, csípővel együtt) egy külön fejezetben találja meg.

Az ultrahangvezérelt beavatkozásokat a 6.4., a helyszíni, intraoperatív és endoszkópos ultrahangvizsgálatokat pedig a 6.5. alfejezetben tömören, világosan írják le a szerzők; ezeknek a módszereknek a bemutatása eddig hiányzott a magyar nyelvű könyvirodalomból.

A könyv végén elhelyezett irodalomjegyzék főként új, alig néhány éve megjelent kézikönyveket ajánl, és örvendetes, hogy ezek fele már magyar nyelvű.

A jobb, gyorsabb tájékozódást segítette volna egy tárgymutató, ez azonban, sajnos, elmaradt.

Végezetül meg kell említeni a könyvvel együtt kapható CD-ROM-ot, amelynek használata igen egyszerű: gyors előre- és hátralapozást tesz lehetővé, és a diaképeket teljes képernyőn lehet megjeleníteni. Képanyaga gazdagabb a könyvénél, és rövid szöveges magyarázatokat is tartalmaz.

Az UltraSzonográfia kézikönyv és CD-ROM ajánlható mindazoknak a rezidenseknek, szakvizsga előtt és után álló klinikusoknak, radiológusoknak, akik ultrahangdiagnosztikával foglalkoznak. Az említett kritikai megjegyzések a munka értékét érdemben nem kisebbítik. A szerkesztők által a könyv bevezetőjében idézett bölcsesség – „Nem mindenki citerás, akinek citerája van” (Varro) – talán a következőképpen adaptálható: nem mindenki egyformán jó citerás, de az összhangzást ez végül is nem befolyásolja.

dr. Lombay Béla