A SZERKESZTŐ LEVELE
Metamorfózis
dr. Kapócs Gábordr. Kapócs Gábor,  a LAM alapítói, szerkesztősége és a Literatura Medica Kiadó nevében

LAM 2001;11 (8-9): 596


A LAM-ban a Szerkesztőség ritkán, de legalábbis igen különös alkalmakból szokott önállóan megszólalni. Ha ezt mégis megtette, akkor annak mindig jelentősége volt. Most azért ragadtunk tollat, mert a LAM, az alapítása óta eltelt több mint egy évtized után fordulóponthoz érkezett. Ugyanis most vehetik kezükbe a LAM olvasói az alapítás óta lényegében változatlan formában és szerkezetben megjelenő utolsó számot.

Talán még sokan emlékezünk rá, hogy ez a folyóirat csaknem egyidős a rendszerváltással, így annak a nemzeti felbuzdulásnak egyik gyümölcse, amely a '80-as évek végén egy szabad, demokratikus és korszerű Magyarországot akart megvalósítani - az egészségügyben is. A hazai szaksajtó és ennek révén (is) az egészségügy megújítása volt a LAM, és ezzel a Literatura Medica Kiadó alapítóinak legfőbb célja. Ennek érdekében fogtak össze az akkor még fiatal orvosok kezdeményezésére, különböző generációkat, felfogásokat, szakterületeket képviselve, a szakmai függetlenség és a minőség iránt elkötelezetten. A Nemzeti Egészségvédelmi Intézet részvételével és támogatásával egy kereskedelmi bank nagyvonalúságának köszönhetően, 1990 közepén az akkori Egészségügyi Minisztérium egyik sötét földszinti hátsó szobájában, egy kölcsönkapott villanyírógéppel és üzenetrögzítővel kezdtünk el lapot csinálni. Pontosabban szervezni, mert orvostudományi lapot tervezni, szerkeszteni és kiadni…, nos ez olyan művészet, amelyet paradox módon, nem lehet csak intuitív módon elsajátítani. 1990 őszén azonban Londonban módunk nyílt beleszagolni az igazi lapszerkesztésbe, mégpedig a világ vezető orvostudományi lapjainál.

A British Medical Journal és a The Lancet vezető szerkesztői "gyorstalpaló" tanfolyamon adták át nekünk az orvostudományi lap szerkesztésének csínját-bínját. Hála és köszönet illeti ezért e lapok főszerkesztőit, de ugyanígy a többi akkori szerkesztőségi munkatársat, közöttük a mostani főszerkesztőket, akik azóta is kollégáink, barátaink. Visszatekintve, még ma is szinte hihetetlenül rövid idő alatt jelentettük meg a Beköszöntőt és a próbaszámot 1990 őszén és végén. Az eltelt 11 év alatt a LAM 129 számában 11 248 oldalon 953 közleményt, cikket jelentettünk meg, 8 szuplemetummal és 27 melléklettel. A hazai időnként hektikus egészségpolitikára reagálva a LAM melléklet fokozatosan önálló életet kezdett élni, és kezdeményezésünkre az akkor még egyesületként működő Magyar Orvosi Kamara hivatalos lapjává vált, "Magyar Orvos" címmel. Nem tudjuk, hogy Ön olvasta-e 1990 őszén a Lege Artis Medicinae beköszöntő kiadványát, és megkapta-e az első ingyenes számot, s vajon azóta előfizetőink, rendszeres olvasónk-e? Nos, ha igen, akkor minden bizonnyal össze tudja vetni az alapításkor meghatározott hitvallásunkat és az elmúlt több mint egy évtized gyakorlatát. Azt vállaltuk, hogy a magyar nyelvű orvosok és más egészségügyi szakemberek mindennapi munkájához szükséges, a tudományos élet és a lakosság igényeit egyaránt szolgáló, megbízható és hasznos, szellemileg értékes és tudományosan megalapozott információkat biztosítunk az orvoslásról mint tudományról és művészetről, valamint az egészségügyről, annak társadalmi, gazdasági, jogi és etikai vonatkozásaiban.

Azóta részint az egészségügyben bekövetkezett változásoknak, az olvasói igényeknek, részint a szerkesztők aktivitásának köszönhetően a LAM fokozatosan idomulni igyekezett a környezetéhez, több-kevesebb sikerrel.

Azonban a LAM alapítása óta eltelt évtizedben a magyar egészségügyben nagyon sok minden történt - bár talán még több minden nem történt meg. De egyvalami tagadhatatlan: a hazai sajtópaletta e szegmense is nagyon színessé, sokszereplőssé vált, a régi és az újabb szereplők között egyre vadabb verseny dúl az összességében nem igazán bővülő forrásokért. Ilyen piaci körülmények között természetesen a piac szabályai érvényesülnek: ki kell szolgálni a megrendelőt...

A tudományos publikálás és lapszerkesztés is változóban van. Az elmúlt években az Internet térhódításával hatalmas mértékben megnőtt az információs szabadság, nagyon sok jó információs forrás ingyen hozzáférhető, azonban egyre nehezebb megtalálni a "tűt a szénakazalban", vagyis a pontos, megbízható, releváns információt ebben a lassan áttekinthetetlen adattömegben. Ha valamiben segítségre szorul az orvos, nos, akkor pontosan ez az eligazodás az.

Az elmúlt években a LAM-ban megjelent hirdetések száma fokozatosan jelentős mértékben csökkent. Ezzel a jelenséggel sem hazánkban, sem a világban nem vagyunk egyedül. (Minden fejlett országban azok az általános orvostudományi folyóiratok, amelyek valóban  független, lektorált szerkesztéspolitikát követnek és szigorúan tartják magukat az ún. Vancouver Group, majd a World Association of Medical Editors (amelynek alapító atyái voltunk) által kidolgozott szerkesztési és hirdetési elvekhez és szabályokhoz, nagyon komoly anyagi problémákkal szembesülnek. Közülük csupán némelyik gondját enyhíti az, hogy valamely népes orvostudományi egyesület lapja, így nem csupán állandó olvasótáborra támaszkodhat, hanem keresztfinanszírozás révén az ínséges időszakok is kivédhetőek. Mi - függetlenek lévén - csak magunkra számíthattunk és számíthatunk.

Mivel a LAM kiadása mindig is sokkal inkább misszió, semmint üzlet volt a Literatura Medica Kiadó alapítói, nagyrészt jelenlegi tulajdonosai - közöttük a British Medical Association - számára, ezért immáron évek óta finanszírozzák a LAM kiadásának veszteségeit. Tették ezt azért, mert tudták, hogy hazánkban szükség van egy ilyen lapra is, amely független, magas szakmai/etikai mércével mér, és nem alkuszik meg a pillanatnyi érdekek és anyagi előnyök miatt. Tették ezt azért is, mert az olvasói visszajelzések, a személyes találkozások meggyőzték őket arról, hogy Magyarországon is szükség van egy olyan orvostudományi folyóiratra, amely nem csupán elviekben, hanem a mindennapi gyakorlatában is érvényesíti a nemzetközi standardokat. Tették ezt azért is, mert tudták, hogy nem emelhetik az előfizetési díjat szükséges mértékűre, mert ezzel azokat fosztanák meg a LAM-tól, akikhez szólni kívánnak, akiknek valóban szükségük van a folyóiratra.

Tekintettel a megváltozott környezetre, a változóban levő olvasói és hirdetői igényekre, alapos mérlegelés, piackutatás és olvasói felmérés után a Kiadó és a Szerkesztőség úgy döntött, hogy egy minden részletében megújított, korszerűsített LAM kiadásával felel az új évezred kihívásaira. Az olvasói igényeknek megfelelően megújított LAM hű marad az eredeti célkitűzésekhez, továbbra is ugyanolyan magas színvonalú, független szerkesztés jellemzi majd, de hangsúlyosabbá válik továbbképző jellege, és jobban figyel majd az olvasóira. Az eddig méltóságteljesen hömpölygő LAM a kor szellemének jobban megfelelve mozgalmas, izgalmas, élőbb folyóirat lesz.

A kiadói tevékenység nem öncélú, egy újság az olvasókért van. A LAM Önökért született, és a megújult LAM is csak az olvasókkal együtt érheti el céljait. Köszönjük, hogy eddig megtiszteltek minket figyelmükkel, és reméljük, hogy a következő évtizedben is társak leszünk!