KIGYÓGYÍT
DAAF (Digitalis in Acute Atrial Fibrillation)
Matos Lajosdr. Matos Lajos, Fővárosi Szent János Kórház

LAM 2001;11 (8-9): 564


Kezelés: Intravénásan 0,25 mg digoxin (50 ttkg alatt), illetve 0,50 mg (50 ttkg felett), majd két óra, illetve hat óra múlva ismét intravénás digoxin (0,25 mg 40-75 ttkg esetén, illetve 0,50 mg 75 ttkg felett). Ha a kezelőorvos szükségesnek látta, a vizsgálati időszak alatt még 0,25-0,50 mg digoxint bármikor adhatott.

Kezelt személyek: Hét napnál rövidebb ideje fennálló pitvari fibrilláció miatt vizsgált, összesen 239 beteg (110 nő és 129 férfi); átlagéletkor: 66,2 év.

A vizsgálat célja annak tanulmányozása, hogy heveny pitvari fibrillációban az intravénásan adott digoxin elősegíti-e a szinuszritmus visszaállását, és hogyan alakul ilyenkor a szívfrekvencia.

Vizsgálati terv: Prospektív, randomizált, placebokontrollált, kettős vak.

Vizsgálati időszak: 16 óra.

Eredmények: A 16 órás megfigyelési időszak alatt a szinuszritmus helyreállásában nem mutatkozott szignifikáns különbség az aktív szerrel, illetve a placebóval kezelt csoport között (digoxin: 51%, placebo: 46%, p=0,37). A szívfrekvencia viszont szignifikánsan csökkent a digoxinnal kezelt betegeknél (kiindulási szívfrekvencia 120,5±22,5/min, 16 óra múlva 91,2±20,0), míg a placebocsoportban a szívfrekvencia 123,3±23,3/min, illetve a vizsgálat végén 116,2±25,1/min volt. A két csoport közötti különbség igen szignifikáns (p=0,0001).

Közlemény: The Digitalis in Acute Atrial Fibrillation (DAAF) Trial Group: Intravenous digoxin in acute atrial fibrillation. Results of a randomised, placebo-controlled multicentre trial in 239 patients. Eur Heart J 1997;18:649-54.

(Kardiológiai Internacionális GYÓgyszervizsgálatok Gyűjteményes Ismeret Tára)