DIABETOLÓGIAI BESZÁMOLÓ
Minősített diabetológusok továbbképzése
2001. március 1-3.
Gyimesi András
 
 
 

dr. Gyimesi András

LAM 2001;11 (4): 303-304.


A Magyar Diabetes Társaság Diabetológusa minősítést eddig mintegy kétszáz kolléga szerezte meg. A kidolgozott feltételrendszer teljesítése, az eredményes vizsga nemcsak a diabetológia iránt elkötelezett szakembergárda létszámát növeli, hanem tevékenységének színvonalát is előnyösen befolyásolja. Indokolt azonban a képzés és továbbképzés hatékonyságát, a gyakorlati hasznosítást minél jobban szolgáló posztgraduális képzési formák keresése.

Évek óta e célt szolgálja a kisebb létszámú csoportok többnapos bentlakásos képzése, a résztvevők csoportosításánál - úgynevezett kezdő és haladó csoportok, ráépített továbbképzés - egyre inkább érvényesül a homogén csoportok kialakításának szándéka.

1998 októberében a Diabétesz Gondozási Nemzeti Központ visegrádi, majd 2000-ben a "ráépített" gyulai, továbbá egy háziorvoscsoportot is foglalkoztató csongrádi továbbképzésen már előzetes tesztvizsga eredménye alapján sorolták be a résztvevőket. A gyakorlati programokat előtérbe helyező továbbképzések sikere vetette fel a gondolatot, hogy a már minőősített diabetológusok számára továbblépést jelenthetne egy - hasonló struktúrában és előadói gárdával megvalósított, hivatalos továbbképzésként akkreditált - tudásszintemelő diabetológustréning. Az elképzelés létjogosultságát a nagy érdeklődés is igazolta: a jelentkezők magas száma miatt egy őszi program meghirdetése is szükségessé vált (2001. november 15-18.).

A nemzeti központ az új ismeretek közlését, a diabetológia legújabb trendjeit, a gyakorló szakembereket foglalkoztató kérdések tárgyalását szem előtt tartva állította össze a szakmai programot és kérte fel az előadókat. 2001. március 15-től 18-ig a minden igényt kielégítő Hotel Silvanus adott otthont Visegrádon a 45 minősített diabetológus továbbképzésének, ezúttal a Merck Kft. és a Novartis Hungária Kft. támogatásával. Néhány kolléga különböző, részben családi okok miatt nem tudott eljönni, így az eredetileg 50 főre tervezett létszám valamelyest csökkent.

A tudásszintemelés koncepciójának megfelelően úgy a délelőtti plenáris előadások, mint a délutáni gyakorlatok témái felölelték a diabetológia fontos területeinek legújabb fejleményeit, a korszerű diagnosztika és kezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásait.

A referátumok sorában dr. Winkler Gábor a zsírszövet endokrin szerepéről, az adipocytokinekről, az inzulinrezisztencia mechanizmusáról tartott színvonalas előadást. Ugyanő beszélt az antihyperglykaemisaló szerekről, a metforminról és a glitazonokról. dr. Gyimesi András a glinidek csoportját, klinikai alkalmazásuk lehetőségeit elemezte. Dr. Kerényi Zsuzsa az inzulinanalógok elméleti és gyakorlati vonatkozásait tárgyalta, számos új ismeretet és megfontolást közölve. Másik előadásában - Lakatos Péter szerzőtársával - a hormonpótló kezelés diabetológiai összefüggéseit foglalta össze. Az involúciós osteoporosis elemzésekor a hormonpótló kezelés számos előnyére felhívta a figyelmet, azonban a HERS tanulmány kapcsán (randomizált, kettős vak, placebokontrollált vizsgálat, 2763, posztmenopauzában lévő nő négyéves követésével) a kétségeket is kiemelte: a mai napig rendelkezésre álló adatok alapján nincs egyértelmű bizonyíték a hormonpótló kezelés számottevő cardiovascularis előnyeire. Ezért alkalmazása komoly megfontolást igényel, amíg több információ gyűlik össze. Nagy érdeklődést váltott ki dr. Tamás Gyula professzor referátuma a XXI. század elejének inzulinkezeléséről. Kérdésfelvetésére - "Van-e új a nap alatt?" - lényegében nemleges választ adott, jóllehet az inzulinkezelési stratégiáktól az új klinikai kutatási irányokon át a pumpakezelés, az inhalációs inzulin problémaköréig számos igen friss információt nyújtott a résztvevőknek. Hasonlóan irányadó összefoglalást tartott a diabetológusok számára a cukorbetegek erektilis diszfunkciójáról. Dr. Baranyi Éva az adolescens korú cukorbeteg speciális problémáit, a gyermek- és felnőttdiabetológusok együttműködésének fontosságát tárgyalta. Számos, mindenki számára izgalmas kérdést érintett: a diabeteses betegek párválasztását, fogamzásgátlását, a sport, az alkohol és drogok problémakörét. Plenáris előadás szólt a diabetes mellitus "kiegészítő" kezeléséről (dr. Gyimesi András), valamint a minőségbiztosítás kérdésköréről (dr. Tabák Gy. Ádám) és a D-vitamin, a kalcium és receptorainak szerepéről a diabetes mellitus patomechanizmusában (dr. Speer Gábor).

Délutánonként öt témában 2×90 perces gyakorlatok folytak. Kiemelten sikeresen zajlott az interaktív módszerrel tartott, komputerszimulációval kiegészített képzés az inzulinkezelés gyakorlatáról (dr. Tamás Gyula). A gyakorlatok témái között szerepelt még az inzulinanalógok alkalmazása (dr. Kerényi Zsuzsa), az adolescens és fiatal felnőtt cukorbetegek gondozása (dr. Baranyi Éva), a 2-es típusú diabetes mellitus kezelése, az új szerek helye (dr. Winkler Gábor, dr. Gyimesi András).

A 45 regisztrált résztvevő az egész szakmai program során igen aktív volt, az előadások és gyakorlatok is vitákat, diszkussziót indukáltak. Természetes izgalom előzte meg a záróteszt 30 kérdésének kitöltését, amelyre egy órát kaptak a résztvevők.

A négyválasztásos kérdéssort az előadók állították össze, az alapvető ismeretek és a továbbképzés során elhangzott, kiemelt témakörökben. A 100%-os teljesítményt 30 helyes válasz jelentette (maximálisan megszerezhető pontszám: 30), ezt senki nem érte el. Ugyanakkor minden résztvevő eredményes tesztet írt, átlagosan 25,5 pontos teljesítménnyel.

Egyöntetű vélemény szerint a kérdések a vártnál könnyebbnek bizonyultak, hiszen elsősorban az elhangzottak visszakérdezésére irányultak. Ugyanakkor a számokkal kapcsolatos kérdésekben (a kitűzött vérnyomáscélok, lipidparaméterek stb.), valamint a minőségbiztosítás témakörében adódott a legtöbb elhibázott válasz. Összegezve elmondható, s a tesztek jó eredményei is igazolták, hogy a háromnapos intenzív munka eredményeként sok új és megerősített ismerettel gyarapodtak a résztvevők.

Ezt a záró beszélgetés elégedettséget tükröző megnyilatkozásai is alátámasztották. A résztvevők jónak, hatékonynak ítélték a kezdeményezést, hogy minősített diabetológusok számára is szerveztek többnapos, sok elméleti és gyakorlati hasznot hozó továbbképzést.

Az, hogy a feszes munkával eltöltött március 15-i hosszú hétvége szakmai hozadékán túl is emlékezetesen kellemes emlék marad minden résztvevő számára, mindenekelőtt a tökéletes és kellemes feltételeket biztosító támogatóknak, a Merck és Novartis cégeknek és munkatársaiknak köszönhető.