KIGYÓGYÍT
RaMI (Ravenna Myocardial Infarction trial)
Matos Lajos
 
 
 

dr. Matos Lajos: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

LAM 2000;10 (7-8): 565. 


Kezelés: Anistrepláz 30 E iv. bolus injekció formájában, négy perc alatt.

Kísérő kezelés: Szükség szerint fájdalomcsillapító (morfiumszulfát), lidocain, atropin, diuretikumok.

Kezelt személyek: Akut infarctus myocardii gyanúja miatt obszervált koszorúér-betegek (211 férfi, 69 nő, átlagéletkor 63 év). A  vizsgálatba azokat az egymást követő betegeket sorolták be, akiket a fájdalom kezdetétől hat órán belül vizsgáltak, és akiknél a fibrinolysist nem kontraindikálták. Két csoportot alakítottak ki: Az 1. csoportba 102 beteg került, akiknél a thrombolyticus kezelést olyan vidéki gyógyintézet coronariaőrző nélküli sürgősségi részlegében végezték, ahol a személyzetet megfelelően kiképezték erre az ellátásra. A 2. csoportba 178 beteg tartozott, ők közvetlenül a ravennai coronariaőrzőbe kerültek thrombolysis céljából. Az 1. csoport betegeinek EKG-ját rádiótelefon útján szintén átküldték véleményezésre a ravennai coronariaőrzőbe, majd a thrombolysist követően a betegeket átszállították Ravennába (17-50 km, középérték: 35 km).

A vizsgálat célja annak tanulmányozása, hogy mennyire alkalmas, biztonságos és hatékony a thrombolysis olyan vidéki kórházak sürgősségi részlegén, ahol nincsen coronariaőrző, és ahonnan a beteget a thrombolyticus kezelés után szállítják át a városi gyógyintézet őrzőszobájába.

Vizsgálati terv: Nyitott, prospektív, multicentrikus, két párhuzamos csoport összehasonlítására.

Vizsgálati időszak: öt hét.

Eredmények: A fájdalom-tű idő az 1. csoportban 90 perc, a 2. csoportban 165 perc volt (p<0,001). Az infarctus diagnosztikus pontossága az 1. csoport betegeinél 91%-nak, a 2. csoportba tartozóknál 100%-nak bizonyult. Szállítás közben szövődmény nem fordult elő. Az 1. csoport tagjainál alacsonyabb CPK-értékeket kaptak, valamint az echokardiográfiás falmozgászavar is kisebbnek látszott, mint a 2. csoport esetén. A 35 nap múlva mért halálozási arány az 1. csoportban 7,5%, a 2. csoportban 10,7% volt (-30%, nem szignifikáns).

Közlemény: Coccolini S, Berti G, Bosi S és munkatársai. Prehospital thrombolysis in rural emergency room and subsequent transport to a coronary care unit: Ravenna myocardial infarction (RaMI) trial. Internat J Cardiol 1995;49(Suppl):S47-S58.

Megjegyzés: A vizsgálat tanúsága szerint a vidéki kórház sürgősségi részlegében végzett thrombolysis jelentősen csökkentette a fájdalom-tű időt, javította a balkamra-működést és csökkentette a halálozást.