KÖNYVEKRŐL
Dr. Gaál Csaba:Ambuláns sebészet
(2. kiadás) Medicina, Budapest 2000.
dr. Széll Kálmán
 
 
 


LAM 2000;10 (5): 463. 

A könyv egy mostohán kezelt, a közvéleményben részben talán lebecsült sebészeti területet dolgoz fel érdekes és korszerű felfogásban. A téma nagyon időszerű. Ezt az is ékesen bizonyítja, hogy a Németországban élő, de a magyar orvosi irodalomért sokat fáradozó, szakkönyveket író, illetve szerkesztő sikeres szerző "Ambuláns sebészet" című könyvének első kiadása teljesen elfogyott. A Medicina gondozásában most a könyv javított, korszerűsített és bővített változata jelent meg. Ma, amikor az egészségügyi kiadások világszerte - szinte az elviselhetetlenség határáig - növekedtek, a költségkímélő ambuláns ellátás minden szakterületen az érdeklődés homlokterébe került; a legtöbb beteg is szívesebben vállalja, mint a kórházi felvételt. Az előszót író dr. Gógl Árpád egészségügyi miniszter nem ok nélkül hivatkozik a híres amerikai sebészre, Mayó-ra, aki joggal állapította meg, hogy a beteg gyógyulása annál gyorsabb, minél hamarabb kivonható a kórház deprimáló hatása alól. Nyilván akkor érhetők el a legjobb eredmények, ha a beteg járó betegként el is kerüli a kórházi kezelést.

Az orvostudomány fejlődésének, az egészségügyi ellátás mai szervezettségének, a jó közlekedési és hírközlési viszonyoknak köszönhetően egyre nagyobb teret nyer az ambuláns ellátás; ez a sebészetnek korántsem magától értetődő, egyfajta redulált része, hanem egy speciális területe, amelynek sajátos javallatai, módszerei vannak, és a kórházitól eltérő szemléletet követel. A könyv mindezt módszeresen és didaktikusan taglalja, az egész kérdéskör hű keresztmetszetét adja, gyakorlati megközelítéssel. Tárgyalja az egyes sebészi műszereket, azok használatát, foglalkozik a szövetegyesítési módszerekkel, varratokkal, csomózással, az erek és járatok punctiójával, feltárásával, a különböző járatok tágításával, helyreállításával stb. Külön fejezetet szentel a bőrrel, a bőrpótlás módjaival kapcsolatos technikai kérdéseknek, a lágy részek szemiinvazív megközelítésének (biopsziák), a műtéti terület feltárásának, a preparálás módjainak, a vérzéscsillapításnak, a testüregek és a seb drenázsának, a fertőzés megakadályozásának. Említi a sebben hagyott idegentestek problémakörét, a sebészeti endoszkópos beavatkozásokat, a minimálisan invazív sebészi módszereket. Igen sok gyakorlati tanáccsal látja el az olvasót a képzés, továbbképzés lehetőségeiről is. A műtéti repertoár bővülése óhatatlanul az aneszteziológus közreműködését is szükségessé tette. Erre vonatkozóan lényegre törő eligazítást kap az olvasó dr. Darvas Katalin és dr. Janecskó Mária segítségével. A munka kiemelkedő erőssége a strukturáltság. Könnyen áttekinthető: a könyv elején tartalomjegyzék található, majd a lapszéleken is szürke jelzéssel kereshetők ki az egyes fejezetek; ezek elején további, részletes tartalomjegyzék foglal helyet. A bőséges tárgymutató tovább könnyíti a keresés műveletét.

Természetesen az ambuláns sebészet sem válhat túlértékelt eszmévé, nem lehet öncélú, erőszakos takarékossági eszköz vagy elsődlegesen az orvos jövedelempótléka. Éppen ezért dicsérendő, hogy a könyv elején feltűnő helyen és kiemelten olvashatók az alapfeltételei. Ezek: 1. Az ambuláns sebészeti eljárás nem jelenthet a beteg számára nagyobb kockázatot a kórházi beavatkozásnál. 2. A legkitűnőbb kórházi sebész szakorvos sem feltétlenül jártas az ambuláns sebészetben; ehhez külön kiképzés, gyakorlat szükséges. 3. Az operatőr (vagy helyettesének) elérhetőségét biztosítani kell. Ha ezeket a feltételeket megteremtik, akkor a könyv szerzője azt tanácsolja, hogy amit lehet, operáljunk ambulanter.

A szöveg magyaros, szabatos, nincsenek tér- és szövegkitöltő közhelyek. A címek, alcímek nyomdatechnikailag jól elkülönülnek, a könyvnek mintegy csontvázát alkotják. A 189 ábra és 37 áttekinthető táblázat nagyfokban megkönnyíti a szöveg megértését. Az ábrák kerülik a komplikáló részleteket, egyszerűsítőek, de anatómiailag korrektek. A különösen fontos tanácsok, figyelmeztetések raszteres mezőben, külön keretben kapnak hangsúlyt; ez növeli a könyv gyakorlati értékét, egyben a tanulást is könnyíti. Az ízléses megjelenés a könyv tervezőjét dicséri; a papír minősége szintén kifogástalan.

Az "Ambuláns sebészet"-et nem csak valamennyi sebész szakorvos és szakorvosjelölt figyelmébe ajánlom, de haszonnal forgathatják az aneszteziológusok, sőt valamennyi háziorvos is, hiszen (nyugati példák alapján, kellő finanszírozás esetén) várhatóan az ambuláns sebészet egyre nagyobb szeletét fogják a jövőben a sebészektől átvenni. Végül meggyőződésem, hogy a könyv az orvostanhallgatóknak a sebészeti szigorlathoz és a gyakorló orvosi felkészülésben egyaránt értékes segítséget nyújthat.