Tisztelt Kolléganők és Kollégák, kedves Olvasók! 
Dr. Szekanecz Zoltán
 
 
 

Magy Immunol/Hun Immunol 2002;1 (4):2.

Eltelt egy év, lassan már mindenki a karácsony közeledtét várja. Lapunk, a Magyar Immunológia is egyéves születésnapját ünnepli. Ebből az alkalomból, az év lezártával, a 4. szám megjelenésekor röviden tekintsük át a 2002-es esztendőt. Az év elején nagy fába vágtuk a fejszénket, hiszen - régi tervünket megvalósítva - elindítottuk a lapot, mint a magyar elméleti és klinikai immunológusok, reumatológusok és a határterületeken dolgozó kollégák rendelkezésére álló újabb szakmai fórumot, ahol újdonságokról olvashatnak és beszámolhatnak saját eredményeikről. Mint minden újonnan indított lap esetében, most is akadtak kezdeti nehézségek. Nehezen tudtuk felmérni az érdeklődő olvasóközönség körét, a publikációs kedvben dúskáló, közleményeket lapunkban megjelentető írótársak "csapatát", az ideálishoz közelítő, a lap folytonosságát, jövőjét meghatározó struktúrát. Úgy érzem, változatos, színes, mind szakmai, mind formai szempontból színvonalas folyóiratot sikerült összeállítanunk. A szerencsére folyamatosan érkező, építő szándékú kritikákat máris igyekeztünk beépíteni a soron következő lapszámok összeállításánál; a későbbiekben is erre törekszünk.

A 3. számot a Magyar Immunológiai Társaság kongresszusának szenteltük; a jövőben is igyekszünk tevékenységünket a Társaság - csakúgy, mint más immunológiai és reumatológiai társaságok - tagjainak szolgálatába állítani. Büszkék vagyunk rá, hogy a szponzoroknak köszönhetően lapunk 2000-2500 példányban jelenhetett meg; az immunológusok, reumatológusok ingyen kaphatták kézbe a lapszámokat. A folyóirat nem lehetne sikeres a szerkesztőbizottság tagjai, a kiadói szerkesztők és munkatársak áldozatos munkája, valamint a szerzők, írótársak aktivitása nélkül, amit a lap összeállításában részt vevő minden kolléga nevében tisztelettel megköszönök. Az év végén mindnyájunk számára megerősítést nyert a lap létjogosultsága, ezért optimizmussal tekintünk a 2003-as év felé.

Az elmúlt negyedév egyik fontos eseményeként október 11-én, Debrecenben az ország négy fő régiójának meghatározó klinikai immunológusai, reumatológusai részvételével munkaértekezletet tartottunk; áttekintettük a hazai autoimmun betegek diagnosztikai, terápiás és gondozási kérdéseit. Hosszú idő után ez a munkaértekezlet volt az első olyan találkozó, amely a konszenzuskeresés jegyében folyt e kérdéskörökben; arra törekedtünk, hogy letehessük egy szakemberekből álló országos gondozási hálózat alapjait, a szorosabb, hatékonyabb kommunikáció lehetőségeit is megteremtve. Ez a fórum, - amelyről következő számunkban részletesebben referálunk -, lehetőséget nyújthat a klinikai immunológusok, reumatológusok, immunológiai érdeklődésű belgyógyászok szorosabb együttműködésére, az ország minden területén a szakma szabályainak megfelelő betegellátásra. A Magyar Immunológia mint az ugyanezen szakmai körök lapja, mindent megtesz, hogy teret adjon e fórum tevékenységének írásos rögzítésére is.

Az első évfolyam utolsó számában ismét lehetőség nyílik egy külföldön működő, magyar vonatkozású munkacsoport bemutatkozására. John Varga laboratóriuma, amely a University of Illinois at Chicago egyetemen működik, élen jár a fibrosissal járó kórképek, így a szisztémás sclerosis patogenezisének kutatásában. Lakos Gabriella, aki e folyóirat egyik társszerkesztője is, kitűnő összefoglalójában áttekinti a fibrosis kialakulásával kapcsolatos legújabb eredményeket. Az öregedés és az immunológia szintén forrongó kérdéskörét Semsei Imre feszegeti. Beszámolót olvashatunk Czirják László professzortól a pécsi Immunológiai és Reumatológiai Klinika megalakulásáról és terveiről, kongresszusi ismertetést a tavasszal Genfben megtartott 3. Autoimmun Kongresszusról. Folytatjuk a Horus rovatban a hazai immunológia történetének bemutatását. Emellett szomorú szívvel kell búcsút vennünk a közelmúltban elhunyt Hafner Jánostól, aki belgyógyász-hematológus-immunológusként sokat tett a Dunántúlon élő autoimmun betegek magas színvonalú ellátásáért. Nagyon hiányozni fog a hazai immunológiai és reumatológiai rendezvényekről.

Kívánom, hogy a karácsonyi ajándékok bontogatása mellett ezt a lapszámot is vegyék kezükbe, és forgassák érdeklődéssel. A szerkesztők és a kiadók nevében minden szerzőtársnak és olvasónak örömteli, békés karácsonyt és munkahelyi, magánéleti sikerekben gazdag, egészségben eltöltött boldog új esztendőt kívánok.

Dr. Szekanecz Zoltán