A MAGYAR IMMUNOLÓGIAI TÁRSASÁG XXXII. VÁNDORGYŰLÉSE 
Kaposvár, 2002. szeptember 30 - október 2.
 
Kongresszusi program
 
 
 

Magy Immunol/Hun Immunol 2002;1 (3):4-7.

2002. szeptember 30.

8.00 Regisztráció (Kapos Hotel)

10.00 A kongresszus megnyitása


10.15-12.30   Referátumok

Immunopathogenesis of hepatitis C infection: Rationales and strategies for the development of therapeutic vaccines
Wedemeyer Heiner
Medizinische Hochschule Hannover, Department of Gastroenterology, Hepatology, and Endocrinology, Hannover, Németország

Recent advances in the management of hepatitis C virus infection
Pár Alajos
Pécsi Tudományegyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Immune mediated mucosal injury in Helicobacter pylori infection
Crabtree Jean
St. James's University Hospital, Molecular Medicine Unit, Leeds, Nagy-Britannia

A Helicobacter pylori-ellenes ellenanyagok szérumszintjei autoimmun és malignus kórképekben
Sipka Sándor, Kovács Ildikó, Gyimesi Edit, Lakos Gabriella, Csiky Zoltán, Bodolay Edit, Illés Árpád, Bakó Gyula, Szegedi Gyula
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

Immunological basis of resistance to candidal infections
Maródi László
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika, Debrecen


12.30-14.00 ebéd (Kapos Hotel)


14.00-15.45   Infekciós immunológia

A hepatitis C-vírus és a lymphoma: csökkent perifériás CD19+ B-sejt-apoptosis, a nukleáris faktor-kappa B aktivációja és az immunglobulin-nehézlánc gén átrendeződése HCV-infekcióban
Gasztonyi Beáta, Szereday László, Kiss Katalin, Kereskai László, Pár Alajos, Szomor Árpád, Pár Gabriella, Szeberényi József, Pajor László, Szekeres-Barthó Júlia, Hegedűs Géza, Mózsik Gyula
Pécsi Tudományegyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs

Csökkent CD3-CD8dim+ és Vgamma9/Vdelta2 TCR+ lymphocytaszám, alacsony perforinexpresszió és IL-18-termelés krónikus C-hepatitisben
Pár Gabriella, Pár Alajos, Szekeres-Barthó Júlia, Hegedűs Géza, Paál Mária, Horányi Margit, Szereday László, Mózsik Gyula
Pécsi Tudományegyetem, I. Sz. Belgyógyászati Klinika; Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs

Az IL-7Ralfa csökkent expressziója HIV-fertőzött betegek T-sejtjein
Réthi Bence, Grützmeier Sven, De Milito Angelo, Rajnavölgyi Éva, Chiodi Francesca
Microbiology and Tumor Biology Center, Karolinska Institute, Stockholm, Svédország; Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Immunológia Intézet, Debrecen; Gay Men's Health Clinic, The Soder Hospital, Stockholm, Svédország

Autoszomális recesszív hyper-IgM-szindróma halmozott családi előfordulása
Erdős Melinda, Durandy Anne, Maródi László
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika, Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék, Debrecen; Hospital Necker, Enfants Malades, INSERM U429, Párizs, Franciaország

CD40-ligand-deficientia
Aleksza Magdolna, Erdős Melinda, Notarangelo Luigi, Maródi László
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika, Infektológiai és Gyermekimmunológiai Tanszék; III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen; University of Brescia, Institute of Molecular Medicine "Angelo Nocivelli", Department of Pediatrics, Brescia, Olaszország

A szerzett C1-észteráz-inhibitor-hiányról, egy eset kapcsán
Farkas Henriette, Ozsváth Lilla, Varga Lilian, Nébenführer László, Visy Beáta, Karádi István
Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Budapest

Hereditaer angioneuroticus oedema és coeliakia együttes előfordulása
Visy Beáta, Farkas Henriette, Kovács István, B. Kovács Judit, Kalmár Lajos, Tordai Attila, Varga Lilian, Fekete Béla, Karádi István
Madarász utcai Gyermekkórház, Budapest

CD3+CD56+ NK T cells are significantly decreased in the peripheral blood of patients with psoriasis
Koreck Andrea, Farkas Árpád, Bata-Csörgő Zsuzsanna, Kemény Lajos, Dobozy Attila
Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged


15.45-16.00 kávészünet


16.00-17.00   Immunreguláció I.

A B-sejtek Fc-gamma-receptor Ilb-től függő szabályozása: a receptor-heteroaggregátumok és a szerinfoszforiláció szerepe
Sármay Gabriella, Koncz Gábor, Iványi-Nagy Roland, Sárközi Rita
ELTE, Immunológiai Tanszék, Budapest

Az egér follicularis dendritikus sejtjeinek funkcionális érése, avagy egy statikus stromakomponens dinamikája
Balogh Péter, Aydar Yüksel, Tew John G., Szakal K. András
Virginia Commonwealth University, Departments of Anatomy and Neurobiology; Microbiology and Immunology, Richmond VA, USA; Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, Pécs

Emelkedett in vitro antigénprezentáció hisztaminhiányos egereknél
László Valéria, Jelinek Ivett, Hangya Balázs
Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest

A glükokortikoid hormon hatása a T-sejtek jelátvitelére
Bartis Domonkos, Boldizsár Ferenc, Berki Tímea, Németh Péter
Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Immunológiai és Biotechnológiai Intézet, Pécs

Fokozott rezisztencia az UV B-sugárzás által kiváltott immunszuppresszióra HDC-gén-kiütött egerekben
Pós Zoltán, Hegyesi Hargita, Falus András
Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest


17.00 MIT-közgyűlés

18.30 Bankett a Dorottya-ház Tükörtermében
Pezsgős köszöntő: Szita Károly, Kaposvár megyei jogú város polgármestere köszönti a konferencia résztvevőit.
A Déryné Színtársulat sanzonestje.
Svédasztalos vacsora.
Bankett.


2002. október 1.

9.00-10.30   Immunreguláció II.
A hősokkfehérjék elleni immunválasz
Üléselnök: Füst György, Rajnavölgyi Éva

Az antigén indukálta sejtes immunválasz folyamata Drosophilában
Kurucz Éva, Laurinyecz Barbara, Nagy István, Rus Florentina, Andó István
Szegedi Tudományegyetem; MTA-Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet, Szeged

MHCII-specifikus, humanizált IgGl és IgG2 izotípusú ellenanyagok összehasonlítása: a szerkezet és a funkció összefüggése
Kertész Ákos, Koncz Gábor, Jefferis Roy, Matkó János, Sármay Gabriella
ELTE, Immunológiai Tanszék, Budapest

A progeszteron indukálta blokkolófaktor mint kettős ügynök: tumor és terhesség
Polgár Beáta, Koch, Eszter Margit, Nagy, Szekeres-Barthó Júlia
Pécsi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet, Pécs; INTERCELL, Bécs, Ausztria

Egészséges felnőttek 60 kDa-os hősokkfehérjével reagáló antitestjeinek epitóptérképezése
Prohászka Zoltán, Füst György, Uray Katalin, Hudecz Ferenc
Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika; MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest

A humán és a mycobacterialis hsp60 endothelsejtekre kifejtett hatásának összehasonlító vizsgálata
Herczenik Eszter, Cervenak László, Oroszlán Melinda, Füst György
Semmelweis Egyetem, ÁOK, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

HIV-pozitív szérumok hősokkfehérje-specifikus ellenanyagválasza
Uray Katalin, Prohászka Zoltán, Hudecz Ferenc
MTA-ELTE, Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest


10.30-11.00 kávészünet


11.00-12.30   A citokinek

A citokinszintek eltérései szerepet játszanak a hisztidin-dekarboxiláz génkiütött egér anyagcsere-változásaiban?
Fülöp A. Kristóf, Kovács J. Krisztina, Falus András
Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet;  Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézet, Molekuláris Neuroendokrinológiai Laboratórium, Budapest

Módosult citokinexpressziós mintázat hisztaminhiányos hízósejtekben
Wiener Zoltán, Pós Zoltán, Tóth Sára, Falus András
Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest

Immunstimuláló oligonukleotidok hatása a kísérletes autoimmun encephalomyelitis kialakulására
Fazekas György, Takashi Yamamura, Takeshi Tabira
National Institute of Neuroscience, Kodaira, Tokió, Japán

Az azonnali típusú túlérzékenységi reakció gátlása UV-fénnyel
Csoma Zsanett, Kemény Lajos, Dobozy Attila
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged

A galektin-1 (gyulladáscsökkentő endogén lektin) apoptoticus hatásának molekuláris mechanizmusa
Fajka-Boja Roberta, Ion Gabriela, Légrádi Ádám, Caron Michel, Demydenko Dmytro, Monostori Éva
Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet, Szeged

Az IgG-Fc peptidek által kiváltott gyulladásicitokin-termelés vizsgálata
Medgyesi Dávid, Sallai Krisztina, Koncz Gábor, Uray Katalin, Hudecz Ferenc, Gergely János, Sármay Gabriella
ELTE, TTK, ImmunológiaTanszék; Szerves Kémia Tanszék, Budapest


12.30-14.00 ebéd

14.00-14.15 BioScience előadás és díjátadás


14.15-15.15   A komplement

A komplementreceptorhoz irányított antigén kis affinitású IgM-választ indukál, memória kialakulása nélkül
Prechl József, Molnár Eszter, Isaák Andrea, Papp Krisztián, Csömör Eszter, Erdei Anna
ELTE, Immunológiai Tanszék; MTA-TKI, Budapest

Natural substrates and inhibitors of MASP-1 and MASP-2
Závodszky Péter, Gál Péter, Ambrus Géza
MTA, Enzimológiai Intézet, Budapest

Mucosa típusú hízósejtek IgE-mediált aktivációjának gátlása C3a eredetű peptidekkel
Andrásfalvy Márton, Tóth Gábor, Péterffy Hajna, Csomor Eszter, Vámosi György, Matkó János, Pecht Israel, Erdei Anna
ELTE, TTK, Immunológiai Tanszék, Budapest

A mannózkötő, lektinasszociált szerin-proteáz-l és a B-sejt-felszíni tripszinszerű szerin-proteáz összehasonlítása
Barad Zsuzsa, Gál Péter, Ambrus Géza, Koncz Gábor, Závodszky Péter, Sármay Gabriella
ELTE, Immunológiai Tanszék, Budapest

A 70 kDa-os hősokkfehérje komplementaktiváló képességének jellemzése
Kocsis Judit, Prohászka Zoltán, Füst György
Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest


15.15-15.30 kávészünet


15.30-16.30   Klinikai előadások

alfa-fodrin-ellenes autoantitestek kimutatása primer és szekunder Sjögren-szindrómában
Tumpek Judit, Kiss Emese, Szekanecz Zoltán, Sipka Sándor, Zeher Margit
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

Cryofibrinogenaemiával járó vasculitis
Jakab László, Kristóf Vera, Fekete Béla
Semmelweis Egyetem, ÁOK, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

A rheumatoid arthritis a biomolekuláris medicina célkeresztjében - citokinterápia
Bencsáth Márta, Blaskovits Aladár, Borvendég János
Országos Gyógyszerészeti Intézet, Budapest

A komplementrendszerhez tartozó két akutfázis-fehérje, a C3- és a C1-inhibitor magas szérumszintje gyakoribb Crohn-betegségben, mint colitis ulcerosában
Varga Lilian, Bene László, Kovács Ágota, Prohászka Zoltán, Miklós Kata, Farkas Henriette, Fekete Béla, Horváth Pál, Füst György
Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

A leukoplakia súlyosságával nő a genom instabilitása
Kövesi György, Szende Béla
Semmelweis Egyetem, Parodontológiai Klinika, Budapest


16.30-17.30
Hazay Istvánné köszöntése
Sigmapályázat, az absztraktpályázatok díjátadása
Megismételt MIT-közgyűlés

18.30 Gulyásparti a Pannon Lovasakadémián (fakultatív program)
Indulás autóbuszokkal 18.30-kor a Kapos Hoteltől.
Pálinkaköszöntő.
Csikós bemutató.
Gulyásparti.
Zenés-táncos mulatság, amelyhez a Joy zenekar szolgáltatja a zenét.2002. október 2.

9.00-11.00 Poszterszekció


11.00-11.15 kávészünet


11.15-12.45   A gyulladásos mediátorok és a klinikum

Módosított CRP hatása az endothelsejtekre
Oroszlán Melinda, Cervenak László, Herczenik Eszter, Rugonfalvi-Kiss Szabolcs, Prohászka Zoltán
Semmelweis Egyetem, ÁOK, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Gyulladást jelző szérummarkerek carotisműtétet követő restenosisban
Rugonfalvi Kiss Szabolcs, Dósa Edit, Bíró Adrienn, Veres Amarilla, Szabó Attila, Prohászka Zoltán, Selmeci László, Füst György
Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Kutatólaboratórium, Budapest

A TNF-alfa-gén-polimorfizmus és az in vitro TNF-alfa-termelés vizsgálata rheumatoid arthritises betegeknél
Balog Attila, Gál János, Gyulai Zsófia, Mándi Yvette
Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Orvosi Mikrobiológiai Intézet, Szeged

A szteroidkezelés rövid távú hatása polymyalgia rheumaticában szenvedő betegekre
Aleksza Magdolna, Tisza Andrea, Sipka Sándor, Zeher Margit, Szegedi Gyula
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debrecen

A gyulladásos bélbetegségek és a TNF-alfa promóterrégiójának polimorfizmusa közötti összefüggések
Vatay Ágnes, Szalai Csaba, Kovács Ágota, Prohászka Zoltán, Bene László
Semmelweis Egyetem, III. Sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

Rage in inflammatory bowel disease
Laki Judit, Elk E., van Kamp G, Visser J. J., Crusius J. B. A., Pena A. S.
Pécsi Tudományegyetem, Pécs; University Medical Center, Department of Clinical Chemistry, Laboratory of Immunogenetics VU, Amszterdam, Hollandia


12.45 A Bakhaus-díj átadása, a kongresszus zárása