Tisztelt Kolléganők és Kollégák, kedves Olvasóink! 
Dr. Szekanecz Zoltán
 
 
 

Magy Immunol/Hun Immunol 2002;1 (3):2.

Továbbra is többnyire pozitív visszajelzések érkeztek új lapunk első két számának megjelente után. Már a tervezéskor, a folyóirat indításakor felmerült, hogy - mivel a Magyar Immunológiai Társaságnak nincsen saját lapja - megtiszteltetésnek vennénk, ha hasábjainkon teret adhatnánk a Társaság híreinek, cikkeinek. Vállaltuk, hogy minden évben egy külön lapszámot szentelünk a Magyar Immunológiai Társaság éves vándorgyűlésére beküldött absztraktoknak.

Ennek megfelelően az ez évi harmadik számban kizárólag a Magyar Immunológiai Társaság XXXII., szeptember 30/október 2. között Kaposvárott megrendezendő Vándorgyűlésére beküldött absztraktokat olvashatják. Már a kivonatok alapján látható, hogy több hazai műhelyben színvonalas, helyenként világszínvonalú kutatómunka folyik. A témák széles skáláját látva színvonalas kongresszusnak nézünk elébe.

Kötelességemnek tartom, hogy a szerkesztőbizottság nevében tudósítsam Önöket egy örömteli eseményről. Augusztus 20-a alkalmából Szegedi Gyula egyetemi tanár, akadémikus magas kormánykitüntetésben - a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjében - részesült. Profeszszor úr kitüntetése részben a hazai immunológiai betegellátás és kutatás elismerése is. Azt hiszem, mindnyájunk nevében gratulálhatunk a megérdemelt kitüntetéshez, és Professzor Úrnak további sikeres munkát és jó egészséget kívánunk.

Egy másik nagyszerű hír, hogy Pécsett a korábban Czirják László professzor vezetésével megalakult Immunológiai és Reumatológiai Klinika végre elfoglalhatta méltó helyét. A klinika igazgatója részletes beszámolót küldött lapunknak a klinika felépítéséről, munkáiról, terveiről; ezt - terjedelmi okok miatt - a következő számban közöljük. Az intézmény összes dolgozójának aktív, eredményes munkát kívánunk.

Továbbra is várjuk közleményeiket, híreiket. Kérem, fogadják szeretettel és forgassák haszonnal ezt a speciális számot is.