Tisztelt Kolléganők és Kollégák, kedves Olvasók! 
Dr. Szekanecz Zoltán
 
 
 

Magy Immunol/Hun Immunol 2002;1 (2):2.

Nagy örömmel indítottuk útjára a Magyar Immunológia című folyóiratot. Az első szám ez év február végén csaknem 2500 példányban jelent meg; a számos visszajelzésből, gratulációból arra következtettünk, hogy a lap tartalma és formája megnyerte az olvasótábor tetszését. Március 11-én a Pallas Páholyban tartottuk a folyóirat hivatalos bemutatását, ahol sok kolléga mellett a sajtó és a szerkesztőség képviselői is tiszteletüket tették. Sajnos, a meghívók postázásakor keletkezett technikai hiba következtében több címzett csak egy-két nappal az esemény előtt vehette kézbe a meghívót - emiatt a szerkesztőség az érintettek elnézését kéri.

Egy újonnan induló újság csak néhány szám megjelenése után - vagy még akkor sem - nyerheti el végső formáját. Igyekszünk tartani az elméleti és klinikai immunológia, a reumatológia egyensúlyát a lapban, valamint arra törekszünk, hogy összefoglaló és eredeti közlemény egyaránt szerepeljen az egyes számokban. Az első számhoz képest változtatást jelent, hogy Nékám Kristóf tanár úr elfogadta meghívásunkat a szerkesztőbizottságba; a külső szerkesztők között pedig - mivel Lakos Gabriella átmenetileg külföldre távozott - Szűcs Gabriellát üdvözölhetjük.

Egyelőre még nem sikerült javítani a publikációs kedvet. Nyilvánvaló, hogy minden potenciális szerzőnek át kell gondolnia, milyen közleményt kíván ebben a lapban megjelentetni. Számunkra a minőség elsődleges, tehát a lap "feltöltése" érdekében nem csökkentjük a színvonalat; minden dolgozatot továbbra is két független bíráló és a szerkesztők is véleményeznek. Sajnálatos módon a szerzők között a második számban is a debreceni túlsúly figyelhető meg. Márpedig - amint azt Szegedi professzor úr és a főszerkesztő is hangsúlyozta a bemutatón - szeretnénk a lap hasábjain minden hazai műhely bemutatkozását elérni, és törekszünk a geográfiai homogenitásra. Ezért ismételten kérjük a klinikumban és a kutatóműhelyekben dolgozó kollégákat, hogy tiszteljék meg lapunkat publikációikkal. Ennek érdekében a közelmúltban és a jövőben is számos konkrét felkérést juttatunk el az egyes munkacsoportokhoz, és a szerkesztők, rovatvezetők is e cél érdekében tevékenykednek.

Mindezek előrebocsátása után indítjuk útjára a második számot. Boldizsár Ferenc és munkatársai eredeti közleményükben a T-sejtek jelátviteli funkcióit elemzik a diabetes mellitussal összefüggésben. Bíró Edit és munkatársai egy érdekes társulásról, a Hodgkin-kór és a thyreoiditis összefüggéseiről írnak. A címlapot is az ő hisztológiai ábrájuk díszíti. Ponyi Andrea és munkatársai az antiszintetáz-szindrómáról írt közleménye részben összefoglaló, emellett saját eredményeket is közölnek. Az esetismertetés ezúttal a szemizomra lokalizált myositisről szól, Kiss Emese és munkatársai tollából. Lakos Gabriella egy izgalmas yorki kongresszusról számol be. A cikkreferátumok is változatosságot hoznak a lapba, a szerzőknek ezúton is köszönetet mondunk. Az Útmutató szerzőinknek rövidített változata ezúttal angol nyelven is megjelenik, bízva a felkért külföldi szerzők közreműködésében.

Forgassák továbbra is érdeklődéssel folyóiratunkat!
 

Prof. dr. Szegedi Gyula, a szerkesztőbizottság elnöke

Dr. Szekanecz Zoltán, főszerkesztő