Beköszöntő 
Dr. Szegedi Gyula
 
 
 

Dr. Szegedi Gyula akadémikus, egyetemi tanár
 
Magy Immunol/Hun Immunol 2002;1 (1):4.

Kedves Olvasó! Ön a Magyar Immunológia című folyóirat első számát tartja a kezében. Újságunk elindítása alkalmából engedje meg, hogy néhány szót szóljunk a lappal kapcsolatos elképzeléseinkről. Ezzel a magyar nyelvű, immunológiai (elméleti és klinikai) lappal teret szeretnénk biztosítani a magyar szerzők és a külföldön kutató magyar kollégák munkáinak bemutatására. Úgy tapasztaljuk, hogy egyre bővül azoknak a tábora, akik az immunológiai kutatások eredményei felől érdeklődnek. Az allergológia és a klinikai immunológia szakvizsgát letett kollégák száma is egyre növekszik, mind többen dolgoznak ezen a szakterületen; így a szakorvosok képzését is fontos szempontnak és feladatunknak érezzük.

Az immunológia azt a szakterületet öleli fel, ahol az elméleti kutatások megismerése a gyakorló orvosok számára is elengedhetetlen, hiszen ami ma még elmélet, holnap már a gyakorlat részévé válik. Az elméleti kutatások eredményei segítenek a betegségek értelmezésében, a diagnózisok pontosításában és az újabb gyógyszeres kezelések bevezetésében.

Az immunológia interdiszciplináris jellege miatt úgy gondoljuk, hogy az orvosok népes táborából számos kolléga tudja majd haszonnal forgatni a Magyar Immunológia lapjait. A folyóirat "küldetése" az egy-egy szakterületet kiemelkedően művelő kollégák munkáinak bemutatása mellett a folyamatos továbbképzés biztosítása. Amennyiben a közölt cikkek érdeklődést váltanak ki, reméljük, emelkedni fog a hazai szerzők közleményeit citálók száma is. A továbbképzést szolgálhatja azoknak a szakmai ajánlásoknak a közlése is, amelyek már a nemzetközi szakirodalomban kikristályosodott és elfogadott álláspontokat tartalmazzák. Természetesen nem zárkózunk el a kazuisztikák bemutatásától, egy-egy érdekes eset megoldásának ismertetésétől, amely életszerűbbé teheti a lapot. Buzdítjuk a PhD-hallgatókat munkáik megírására, támogatjuk szárnypróbálgatásaikat.

A szerkesztőbizottság szeretné a lapot arra is felhasználni, hogy az egyes tudományos társaságok (Magyar Immunológus Társaság, MAKIT, Szakmai Kollégium) állásfoglalásait közzé tegye, a közérdekű információkat közvetítse.

A szerkesztőbizottság tisztában van azzal, hogy mennyire fontos a publikálás a nemzetközileg elismert folyóiratokban. Ezek a folyóiratok a megmérettetés és elismerés fontos eszközei, nélkülözhetetlenek szakmai fejlődésünkben, ugyanakkor kiemelkedően fontosnak tartjuk a tudományos munkák hazai közlését.

Kedves Olvasó! Rövid bevezetőmet jókívánságainkkal szeretnénk befejezni.

Reméljük, megelégedéssel olvassák a publikációkat, hasznosnak, figyelemre méltónak tartják azokat. Igazi célunkat talán majd akkor érjük el, ha mind több kolléga tartja érdemesnek lapunkat arra, hogy rendszeresen forgassa, illetve az olvasóból a lap "írója" váljék.

A szerkesztőbizottság sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván!

Dr. Szegedi Gyula
akadémikus, egyetemi tanár

Debrecen, 2002. január