Tisztelt Kolléganők és Kollégák, kedves Olvasók! 
Dr. Szekanecz Zoltán
 
 
 


Magy Immunol/Hun Immunol 2002;1 (1): 2. 


Mivel is köszönthetném Önöket, mint újonnan induló folyóiratunk, a Magyar Immunológia olvasóit, illetve remélhetőleg majdani szerzőit? Régi tervünk és álmunk valósult meg azzal, hogy a kísérleti és klinikai immunológusok, a reumatológusok, a belgyógyászok és minden érdeklődő asztalára tartalmas, színes folyóiratot igyekszünk letenni. Egyesek szerint talán nagyzolónak hat a Magyar Immunológia elnevezés. A cím második szava természetesen a témára utal. Magyar nyelven az immunológia tárgykörében hazai kiadásban még egy újság található, amely azonban döntően az allergológia témakörében közöl cikkeket. Mi, szerkesztők, szerkesztőbizottsági tagok, úgy véltük, hogy van igény olyan, rendszeresen megjelenő, magyar nyelvű folyóiratra, amely elsősorban a kísérletes és klinikai immunológia tárgyköréből merítő közleményeket tartalmaz, s a témában dolgozók, kutatók számára friss információkat nyújt, egyben közlési lehetőséget jelent. Emellett célul tűztük ki azt is, hogy mivel jelenleg a Magyar Immunológus Társaság (MIT) nem rendelkezik önálló fórummal, hasábjainkon helyet adunk kongresszusaik kivonatainak, valamint a társaság írásos anyagainak. A várhatóan magas színvonalra a neves tagokból álló szerkesztőbizottság és a rovatvezetők személye nyújthat garanciát. Reméljük, a lap formai megjelenése sem ad okot panaszra. Bár egyelőre még csak terveinkben szerepel, hamarosan az interneten is meg kívánunk jelenni lapunkkal.

Kiadványunk várhatóan negyedévente jelenik meg, a szponzoroknak köszönhetően ingyenesen jut majd el az érdeklődőkhöz. Minden számban eredeti közlemények, összefoglaló referátumok, rövid közlések, esetismertetések, szakmai ajánlások, kongresszusi beszámolók megjelentetését tervezzük. Irodalomreferáló, könyvajánló rovatainkban néhány érdekesnek tartott publikációra, könyvre hívjuk fel a figyelmet. Kongresszusi figyelőnk az elkövetkező hónapok fontosabb konferenciáit ismerteti. A Horus rovatban a hazai immunológia egy-egy nagy alakjának életrajzát mutatjuk be. A szerkesztőbizottság elnöke, Szegedi Gyula professzor rendszeresen "töpreng" majd külön rovatában a friss tudományos, szervezési, szakmapolitikai kérdésekről. Tehát a hazai immunológia területén végzett kutató és gyógyító munkával kapcsolatos számos érdekességgel kívánjuk megismertetni az olvasót. Ugyancsak reméljük, hogy - csakúgy, mint ebben az első számban - egy-egy külföldi munkacsoport is megtisztel bennünket azzal, hogy hasábjainkon bemutatkozik.

Egy új lap indítása mindig izgalmas feladat, s már kezdettől szeretnénk folyóiratunkat nagyon színvonalasan elkészíteni. Az első számban Petrányi Gyula professzor emlékének adózunk. Szegedi Gyula professzor a bevezetőjében és a Horus rovatban méltatja az iskolaalapító, nevezetes előd munkásságát. Ehhez kapcsolódóan Kiss Emese és munkatársai az SLE diagnosztikájának és osztályozásának szakmai elveit állították össze; a szintén Petrányi Gyula emlékére írt közleményben ugyanez a munkacsoport beszámol a Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DEOEC, korábban DOTE) III. Sz. Belgyógyászati Klinikáján gondozott, SLE-ben szenvedő betegpopuláció tanulmányozása során nyert tapasztalataikról.

Örömmel köszöntjük hasábjainkon a Glant Tibor és Mikecz Katalin vezette chicagói munkacsoportot, akik - jelenlegi munkatársuk, Gál István révén - eredeti közleményben számolnak be az anti-CD44 immunterápia immunológiai vonatkozásairól. Farkas Henriette a herediter angioneuroticus oedema patomechanizmusát foglalta össze; az e témával kapcsolatos, 2001 áprilisában Budapesten rendezett kongresszusról is olvashatnak beszámolót. Ez a szám a "páros közlemények" száma, hiszen Erdős Melinda és Maródi László is két közleménnyel jelentkezik: az interferon-gamma-aktiváció újszülöttkori sajátosságait foglalják össze, valamint egy rövid ismertetésben az ITP nagy dózisú immunglobulin-kezelésével kapcsolatos tapasztalatokat kommentálják. Szabó Zoltán egy, a fibromyalgia és a citokinek témakörében megjelent közleményt referál.

Reméljük, folyóiratunk minden érdeklődőhöz eljut. Aki véletlenül nem került fel címlistánkra, kérjük, jelezze a kiadó felé. Ugyancsak kérjük, hogy közlemények írásával, olvasói levelekkel, megjegyzésekkel, javaslatokkal támogassák az egyelőre csupán újszülöttkorú lapunk sikeres jövőjét.

A szerkesztőség nevében kellemes olvasást és hasznos időtöltést kívánunk!