Ca és Csont 2004;7(1):26.

MOOT-HÍREK

 

A Magyar Osteoporosis és Osteoarthrologiai Társaság 2004-ben már az V. Magyar Oszteológiai Kongresszust rendezi Balatonfüreden. Az érdeklődés évről évre növekszik: egyre nagyobb a résztvevők száma és újabb szakmai társaságok csatlakoznak önálló szimpóziummal. A társaságnak mindez megtiszteltetés és öröm, de növekvő felelősség is, amelynek megfelelni csak a teljes tagság aktivitásával és segítségével lehet.

A kongresszuson a MOOT több újdonsággal is előáll; ennek sorában elsőként a társaság legújabb internetes fejlesztései említendők. Az év első felében már jelentős lépés történt, amikor az I. Számú Belgyógyászati Klinika szokásos továbbképző tanfolyamának anyaga videofilm formájában hozzáférhetővé vált a www.osteoporosis.hu honlapon. Az elektronikus szolgáltatások sora azóta számos további elemmel bővült, ezek részletei megtekinthetők a honlapon. A társaság az internetes rendszer használatát mindinkább a napi élet részévé szeretné tenni, ezért az elektronikus rendszert használó tagtársak között a kongresszuson igen értékes ajándékokat – többek között egy hordozható kézi számítógépet és egy digitális fényképezőgépet – fog kisorsolni. A sorsoláson azok vesznek részt, akik a kongresszus internetes kávézójában frissítik internetes tagsági adataikat, és feliratkoznak a MOOT elektronikus hírlevelének címzettjei közé.

A kongresszuson kerül bevezetésre a MOOT Smart kártya is; ez a beleépített csip révén számos funkciót fog ellátni. Terveink szerint a tagsági adatok, az elérhetőség, a tagdíjnyilvántartás mellett e kártya szolgál a jövőben a kreditpontok nyilvántartására is, ezért tanfolyamainkon a legközelebbi jövőben már digitális kártyaleolvasóval várjuk tagjainkat. A társaság több webszolgáltatása ugyancsak a Smart kártya használatával lesz hozzáférhető, néhány kereskedelmi vállalkozás pedig vásárlási kedvezménnyel támogatja a kártya birtokosát. Minderről több részlet az internetes kávézóban található, ahol a kártya átvehető.

A MOOT szakmai projektjei beépültek a kongresszusi programok közé. Így kerül sor például a Ne törj! program első évi eredményeinek bemutatására, a Denzitometria Munkacsoport éves beszámolója pedig a kongresszus egyik fő témájaként megjelölt kerekasztal-megbeszélésén hangzik el. A denzitometriai képzés asszisztensi ágában a munkacsoport az utóbbi két évben – akkreditált oktatás és vizsga formájában – nyújtott alapképzést az országban működő valamennyi denzitometriai laboratórium szakdolgozói számára. A kétszáznál is több asszisztens eredményes kiképzése alapján a társaság a továbbiakban azt a nézetet kívánja képviselni, hogy a jövőben csak azokat a denzitometriás vizsgálóhelyeket részesíti szakmai támogatásban, ahol a szakmai színvonalat biztosító tényezőknek az asszisztensek ismeretei is részét képezik. Az újonnan belépő laboratóriumok és asszisztensek számára évente egy alkalommal ezentúl is lesz alapképzés, a többiek számára pedig rendszeres továbbképzés. A Denzitometria Munkacsoport az év második felében megindítja a méréssel közvetlenül foglalkozó orvoskollégák továbbképzését is.

Végezetül örömmel számolunk be a társaság másik munkacsoportjának 2004-ben ismét nagy sikerrel megtartott rendezvényéről, a dobogókői OROM Kongresszusról, amelyért Bors Katalin és Szekeres László tagtársainkat illeti köszönet.