OSZTEOLÓGIAI ADATBÁZISOK
A kalcium- és csontanyagcsere magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája, 2000
Tóth Edit
 
 
 

dr. Tóth Edit: Flór Ferenc Kórház, Reumatológia és Fizioterápiás Osztály
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. (Hungary)

Érkezett: 2001. március 21.
Elfogadva: 2001. április 3.

Ca és Csont 2001;4 (1): 36-39.


Az előző évek hagyományainak megfelelően összeállítottuk a hazai szakfolyóiratainkban, 2000-ben, magyar nyelven megjelent, kalcium- és csontanyagcsere témájú publikációk listáját. Adatbázisunkat kollégáink segítségével további közleményekkel tudtuk teljesebbé tenni az 1998-as és 1999-es évekből. Jegyzékünk elején ezeket a bibliográfiákat találják.

Az évezred utolsó évében sem csökkent íráskedvünk. 94 első szerző tollából 123 írásmű született, amelynek felét (62) hazai kongresszusokon elhangzott előadások kivonata képezte. Az idézhető absztraktra az oldalszám előtti "S" betű utal.

Holló István professzor több évtizedes kutatómunkájának köszönhetően ma már az orvostársadalom széles rétege foglalkozik a metabolikus csontbetegségek és az oszteoartrológia különböző területeivel. Publikáló kollégáink az orvoslás különböző szakterületeit képviselik, így témaválasztásuk is sokszínű. A patomechanizmustól a gyógyszeres terápiáig, a ritka betegségektől a gyakori törésekig, a kísérletes tudománytól a gyakorlati kérdésekig szinte minden témakört fellelhet az érdeklődő.

Reméljük, hogy évről évre megjelenő összeállításunk segítséget nyújt egymás munkájának megismerésében, a hazai kutatási irányok körvonalazódásában, az azonos érdeklődési körök kapcsolatteremtésében és végül, de nem utolsósorban a publikációs listák elkészítésében.

        1998

 1. Hubina E, Rácz K, Kovács L, Tóth M, Szabolcs I, Szücs N, Fütő L, Gláz E, Rimanóczi É, Szilágyi G, Góth M. Felnőttkori növekedésihormon-hiányban a GH-kezelés módosítja a vérképzést, a csontanyagcserét és az inzulinelválasztást. MBA 1998;51:S242.
 2. Igaz P, Rácz K, Tóth M, Cserepes É, Gláz E, Tulassay Zs. TGC-TAC ret protoonkogén-mutáció kimutatása magyar MEN2a család esetében. MBA 1998;51:243-4.
 3. Szücs N, Tóth M, Rácz K, Góth M, Kovács L, Horváth M, Szabolcs I, Hubina E, Fütö L, Kiss R, Szilágyi G, Tulassay Zs, Gláz E. Oszteodenzitometriás vizsgálatok növekedésihormon-hiányos hypopituiter betegeknél: 6 és 12 hónapos növekedésihormon-kezelés hatása. MBA 1998;51(Suppl3):212-244.
 4. Tóth M, Rácz K, Szücs N, Fütő L, Kiss R, Karlinger K, Czirják S, Gláz E. Növekedésihormon-pótló kezelésben részesülő panhypopituiter betegek kiindulási klinikai adatainak elemzése. MBA 1998;51:S317.
 5. Zdravkova Sz, Tóth M, Horváth M, Szalay L. Csontultrahang alkalmazása csontdenzitás (BMD) meghatározására haemodialysalt betegeken. Hypertonia és Nephrologia 1998;3:S2102.

  1999


 6. Balogh Á. Tibolon: egy új hormonpótló készítmény a klinikai vizsgálatok tükrében. Magy Nőorv L 1999;62:437-43.
 7. Bettembuk P, Balogh Á. Egyéves alendronátkezelés hatása a postmenopausalis osteoporosisra (Nemzetközi multicentrikus klinikai vizsgálat hazai eredményei). Orv Hetil 1999;140:2799-803.
 8. Demeter J, et al. A kalciumháztartás és a csontszövet anyagcsere-betegségei. (Szerk.: Lakatos P.) Budapest: Medicina; 1999.
 9. Gulácsi L, Kósa Zs. A csípőtörések megelőzésére végzett csontsűrűségmérés és terápia hatékonysága. Egészségügyi Gazdasági Szemle 1999;37:154-71.
 10. Igaz P, Rácz K, Tóth M, Cserepes É, Ésik O, Kiss R, Perner F, Gláz E, Tulassay Zs. Molekuláris genetikai módszerekkel igazolt ret protooncogen mutatio magyar MEN2A család esetében. Orv Hetil 1999;140:355-7.
 11. Pintér E, Újhelyi E, Schüszlet I, Szalka A. A prokalcitonin és a szérumkalciumszint alakulása gyermekeknél. Táplálkozás, Allergia, Diéta 1999;4:15-8.
 12. Poór Gy. Az osteoporosis népegészségügyi jelentősége Magyarországon. Népegészségügy 1999;80:41-4.
 13. Szántó F. Klimaktérium és hormonpótlás. Orvosképzés 1999;74:50-53.

  2000


 14. Bálint G, Bors K, Szekeres L. és a MOOT vezetősége. Ajánlás az osteoporosis mozgásprevenciójára, fizioterápiájára és osteoporosisos betegek rehabilitációjára. Ca és Csont 2000;4:186-8.
 15. Balogh I, Tiba J. A menopauzális pszichoszindróma kezelése antidepresszánsokkal. Ca és Csont 2000;3:S15.
 16. Bagdán A, Kelemen Zs, Virág L, Kovács S. Az osteoporosis alakulása a hormonpótló kezelés hatására. Ca és Csont 2000;3:S14.
 17. Balázs T. A szteroidok által okozott osteoporosis kezelésének korszerű lehetőségei. Kórház 2000;7:13-4.
 18. Bergman A, Békefi F, Mózes M. Előfordulhat-e lumbalis osteoporosis lumbalis hyperostosissal vagy ankylosissal együtt? Ca és Csont 2000;3:S23.
 19. Bettembuk P, Bodogán Zs, Bhattoa HP, Balogh Á, Surányi P. A csont ásványianyag-sűrűségének és osteoblast-aktivitásának mérése korai rheumatoid arthritises betegeknél. Ca és Csont 2000;3:S25.
 20. Béres L, Tóth KS, Gulyás P, Tűzkő N, Margitai Gy, Lacza T, Lévárdi F. A menopauza endokrinológiája. Hippocrates 2000;2:49-51.
 21. Bhattoa HP, Bettembuk P, Kiss E, Balogh Á. A csont ásványianyag-sűrűségének mérése szisztémás lupus erythematosusban. Ca és Csont 2000;3:S9.
 22. Bors K, Hosszú É, Mészáros Sz, Bodnár A, Horváth Cs. Az axiális és a perifériás csontdenzitás kapcsolata a gyakoribb perifériás csonttörésekkel. Ca és Csont 2000;3:S17.
 23. Cserháti P, Kazár Gy, Baktai J, Fekete K, Manninger J. Fokozott kockázatú combnyaktöröttek minimálellátása osteosynthesissel. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet és Plasztikai Sebészet 2000;43:33-8.
 24. Csupor E, Szücs J, Mészáros Sz, Horváth Cs. A primer hyperparathyreosis klinikai formáinak összefüggése az ásványi csonttömeggel és a csont törékenységével. Ca és Csont 2000;3:S10.
 25. Csupor E, Szücs J, Mészáros Sz, Horváth Cs. Csontásványianyag-tartalom és törésgyakoriság a primer hyperparathyreosis különféle klinikai formáiban. MBA 2000;53:S67.
 26. Dancsó J, Cseh I, Fülöp V, Papp K. Az ösztrogén-jelátvitel és a szelektív ösztrogénreceptor-moduláció (SERM). Magyar Nőorvosok Lapja 2000;63:113-8.
 27. Demeter J, Kenéz A, Varga F, Horváth Cs. A Bl2-vitamin és alendronát kombináció eredményes az anaemia perniciosához társuló osteoporosis kezelésében. MBA 2000;53:S69.
 28. Dudics V, Lányi É, Gömör B. Gyorsan progrediáló járászavart okozó szekunder hyperparathyreosis. Magyar Reumatol 2000;41:164.
 29. Erdélyi Zs. Az osteoporosis kezelésének hatékonysága: randomizált klinikai vizsgálatokból származó adatok összehasonlítása. Recept 2000;11:17-21.
 30. Fábián K. Csontvelőtranszplantált beteg osteoporosisa. Ca és Csont 2000;3:S22.
 31. Fedinecz N, Kardos L, Kiss M, Palkó A. Komputertomográfia szerepe fibrosus dysplasiában. Osteologiai Közlemények 2000;8:84-5.
 32. Fischer M, Lakatos P. A D-vitamin-ellátottság vizsgálata 65 év felettiek körében. Ca és Csont 2000;3:22-4.
 33. Flóris I, Martsa B, Udvardy Cs, Kricsfalusy M. Az osteosynthesis megválasztása combnyaktörés esetén a törés és a csont minőségének függvényében. Ca és Csont 2000;3:S11.
 34. Forgács S, et al. Az osteoporosis diagnosztikájának és terápiájának néhány aktuális kérdése. Osteologiai Közlemények 2000;8:66-9.
 35. Forgács S. Az osteoporosis kezelésének néhány aktuális kérdése. Osteologiai Közlemények 2000;8:36-40.
 36. Forgács S. Az osteoporosis terápiájának optimalizálása: a Fosamax kutatások legújabb eredményei: MSD szimpózium, Eular Kongresszus, Nizza, 2000. június. Osteologiai Közlemények 2000;8:162-4.
 37. Forgács S. Hormonális osteopathiák: Alexander Béla-emlékelőadás: 1999. december 10. Osteologiai Közlemények 2000;8:12-5.
 38. Gergely M, Pató É, Zdravkova Sz, Szalay L, Forgács S. A pseudo-pseudohypoparathyreosisról egy újabb eset kapcsán. Ca és Csont 2000;3:S20.
 39. Géher P. Osteoporosis a háziorvosi gyakorlatban. Med Univ 2000;33:319-22.
 40. Győri G, Takács I, Korkes I. Autoszomálisan, dominánsan öröklődő hypophosphataemias osteomalacia ritka esete. Ca és Csont 2000;3:S20.
 41. Hegedűs L. A csontritkulás társadalmi és gazdasági hatásai. Ca és Csont 2000;3:129-30.
 42. Hidas I. Osteoporosis. A háziorvos szerepe a betegség kórismézésében, kezelésében, gondozásában. Med Univ 2000;33:337-8.
 43. Holló I. Tematikus tallózás: A csontok ásványianyag-tartalmának csökkenése és a halálozás; végstádiumú légzési elégtelenségben és szívelégtelenségben szenvedők csontanyagcseréje. Ca és Csont 2000;3:35-47.
 44. Holló I. Tematikus tallózás: Glükokortikoid okozta osteoporosis. Ca és Csont 2000;3:139-52.
 45. Holló I. Tematikus tallózás: Csúcscsonttömeg. Ca és Csont 2000;3:86-99.
 46. Horányi J, Duffek L, Szlávik R, Pinkola K, Kemenes M, Dabasi G, Lakatos P, Tóth M, Darvas K. Új intraoperatív diagnosztikus módszerek a mellék-pajzsmirigy-sebészetben. Orv Hetil 2000;141:S124.
 47. Horváth Cs, Mészáros Sz, Ferencz V, Tóth E, Csupor E, Bors K, Hosszú É, Holló I. A sarokcsonton mért ultrahangsebesség denzitástól független változása az életkorral. Ca és Csont 2000;3:S13.
 48. Horváth Cs, Bors K, Mészáros Sz, Bodnár A, Hosszú É. Az axiális és a perifériás csontdenzitás kapcsolata a gyakoribb perifériás csonttörésekkel. MBA 2000;53:S91.
 49. Horváth Cs, Balogh Á, Bors K, Forgács S, Holló I, Lakatos P és a MOOT vezetősége. Ajánlás az osteoporosis és más anyagcsere-csontbetegségek diagnosztikájára 2001-ben. Ca és Csont 2000;4:158-66.
 50. Horváth Cs, Lakatos P, Balogh Á. és a MOOT vezetősége. Ajánlás a férfiak osteoporosisának diagnosztkijára és kezelésére. Ca és Csont 2000;4:184-5.
 51. Horti J, Forgács S, Petrányi Á, Bodrogi I. BMD és hormonprofil kasztráció miatt tesztoszteronpótlás alatt álló, gyógyult heredaganatos betegeinknél. Ca és Csont 2000;3:S15.
 52. Horváth J, Torma O, Kertai S. A szérum DHEAS- és a calcaneus ultrahangértékeinek vizsgálata posztmenopazuában lévő, osteoporoticus fracturát már elszenvedett és el nem szenvedett nőkön. Ca és Csont 2000;3:S13.
 53. Horváth J, Torma O, Kertai S, Józsa S, Horváth A. Deopyridinolin/kreatinin, NTX/kreatinin jellemző klinikai paraméterek általi befolyásoltságának vizsgálata postmenopausalis, szteroiddal kezelt rheumatoid arthritises betegeknél. Magyar Reumatol 2000;41:S150.
 54. Hubina E, Kovács L, Szabolcs I, Rimanóczy É, Ferencz A, Czirják S, Tóth M, Szücs N, Rácz K, Góth M. Növekedési hormonnal történő hormonpótló kezelés hatásai súlyos növekedésihormon-hiányos felnőttekben. Orv Hetil 2000;141:2375-9.
 55. Igaz P, Tóth M, Rácz K, Tulassay Zs. Fancini-szindróma talaján kialakult 1-es típusú D-vitamin-dependens rachitis fiatal nőbetegben. MBA 2000;53:214-5.
 56. Igaz P, Tóth M, Rácz K, Tulassay Zs. Fancini-szindróma talaján kialakult 1-es típusú D-vitamin-dependens rachitis fiatal nőbetegben. MBA 2000;53:S94.
 57. Jánoskuti L, Kocsis J, Lengyel M. Osteogenesis imperfecta membranosus kamrai septumdefektussal. Orv Hetil 2000;141:1413-4.
 58. Juhász M, Zágoni T, Tóth M, Tulassay Zs. A coeliakia napjainkban: a bővülő ismeretek áttekintése. Orv Hetil 2000;141:2583-93.
 59. Karlinger K, Mester Á, Tóth M. A sella turcica HRCT vizsgálata. Ca és Csont 2000;3:S19.
 60. Kempler P. Az osteoporosis és a neuropathia összefüggései. Ca és Csont 2000;3:5-10.
 61. Kertai S, Torma O, Horváth J. A csontspecifikus alkalikus foszfatáz aktivitásának meghatározása és klinikai jelentősége posztmenopazuában lévő osteoporosisos betegeken. Ca és Csont 2000;3:S15.
 62. Késmárki N, Német A. Pseudohypoparathyreoidismus a gyakorlatban. MBA 2000;53:S35.
 63. Kiss Cs, Szilágyi M, Lányi É, Paksy A, Poór Gy. Obesitas, osteoporosis és hyperostosis. Magyar Reumatol 2000;41:S165.
 64. Kiss J, Schütz G, Sulyok G, Kéthelyi J. A szédülés és az esési hajlam csökkentése Depral tablettával osteoporosisos betegünknél. Háziorvosi Továbbképző Szemle 2000;5:147.
 65. Korányi A, Horváth Cs. Csontreszorpciós markerek korrelációja a csontdenzitás értékeinek változásaival posztmenopauzában lévő nőkön. Ca és Csont 2000;3:57-61.
 66. Korányi A, Fábián K. Különböző antiporoticus gyógyszerek hatása a csont metabolikus markereire osteoporosisban. Ca és Csont 2000;3:S25.
 67. Kovács L, Góth M, Szabolcs I, Hubina E, Szilágyi G. A plazmarenin-aktivitás, az aldoszteron- és az inzulinszekréció változása primer hyperparathyreosisban. Ca és Csont 2000;3:26-30.
 68. Kovács L, Hubina E, Tóth M, Szücs N, Rácz K, Góth M. Növekedésihormon-pótló terápia hatásai 1 éves kezelés során felnőttkori GH-hiányban. Orv Hetil 2000;141:S1255.
 69. Kovács É, Kiss H, Juhász E, Hegedűs G. Glutén-enteropathia-mozgásszervi megbetegedés oka. MBA 2000;53:S39.
 70. Kőrössy P. Az osteoporosis gyógyszeres kezelésének finanszírozása. Ca és Csont 2000;3:133-4.
 71. Kricsfalusy M, Somogyi P, Udvardy Cs, Horváth Cs. Az osteoporoticus eredetű törések magyarországi költségvonzatai. Ca és Csont 2000;3:115-23.
 72. Lakatos P, Horváth Cs, Marton I, Papp K, Poór Gy. Ajánlás az involúciós osteoporosisok gyógyszeres kezelésére LAM 2000;10:146-51.
 73. Lakatos P, Horváth Cs, Marton I, Poór Gy, Holló I. és a MOOT vezetősége. Ajánlás az involúciós osteoporosisok gyógyszeres kezelésére. Ca és Csont 2000;4:169-73.
 74. Lakatos PL, Firneisz G, Lakatos P, Horváth CS, Szalay F. A csont ásványianyag-tartalmának utánkövetéses vizsgálata posztmenopauzális primer biliaris cirrhosisos nőbetegeken. Ca és Csont 2000;3:S9.
 75. Lányi É. A különböző oszteodenzitometriás vizsgálatok összehasonlítása. Reumatológia 1999;2:19-23.
 76. László G. Követéses vizsgálat a csúcscsonttömeg elérésének meghatározására 18-24 éves fiataloknál. Ca és Csont 2000;3:S19.
 77. László G. Követéses vizsgálat a csúcscsonttömeg elérésének meghatározására 18-24 éves fiataloknál, adatok a fiatalok csonttömegének kialakulásához. Magyar Reumatol 2000;41:S153.
 78. Majnik J, Patócs A, Igaz P, Rácz K, Tóth M. MEN2a szindróma genetikai szűrővizsgálatával szerzett tapasztalatok a Semmelweis Egyetem II. Sz. Belgyógyászati Klinikán. Orv Hetil 2000;141:S1259.
 79. Margitay Gy, Gulyás P, Béres L, Tűzkő N, Lacza T, Lévárdi F. A fitoösztrogének. Hippocrates 2000;2:58-62.
 80. Martsa B, Flóris I. Időskori combnyaktörés ellátási elvei az Országos Traumatológiai Intézet esetei alapján, különös tekintettel a hemiarthroplastica indikációjára. Ca és Csont 2000;3:S12.
 81. Mátyus J, Szebenyi B, Rédl P, Mikita J, Gáspár L, Haris Á, Radó J, Kakuk Gy. Hypophosphataemiával járó onkogén osteomalacia. Orv Hetil 2000;141:2789-8.
 82. Mészáros Sz, Berkő P, Genti Gy, Hosszú É, Keszthelyi B, Krasznai I, Teremi F, Vargha P, Horváth Cs. Az alkarcsontok DEXA-módszerrel mért ásványianyag-sűrűsége egészséges magyar nők és férfiak körében - I. Ca és Csont 2000;3:76-84.
 83. Mészáros Sz, Tóth E, Ferencz J, Horváth Cs. Vertebralis deformitással rendelkező férfiak csontminőségének vizsgálata. MBA 2000;53:S112.
 84. Mészáros Sz, Szédelyi N, Deák Gy, Mucsi I, Hosszú É, Szücs J, Horváth Cs. A phalanx ultrahangos vizsgálata krónikus hemodializált vesebetegeken. Ca és Csont 2000;3:S12.
 85. Mészáros Sz, Horváth Cs. Az Achilles Express sarokcsont-ultrahangvizsgáló teljesítőképessége és viszonya a fotonabszorpciós denzitometriához. Ca és Csont 2000;3:S19.
 86. Miheller P, Tóth M, Zágoni T, Molnár E, Tulassay Zs. Szérum beta-cross-laps és oszteokalcin-meghatározás gyulladásos bélbetegségben szenvedőkön. MBA 2000;53:S122.
 87. Miheller P, Tóth M, Molnár E, Horváth ÉM, Zágoni T, Németh A, Kovács Á, Tulassay Zs. A csontanyagcsere szérummarkereinek változása gyulladásos bélbetegségekben. Ca és Csont 2000;3:S16.
 88. Mikó I, Poór Gy. Új eredmények a szteroid indukálta osteoporosis patomechanizmusában. Ca és Csont 2000;3:S25.
 89. Molnár E, Tóth M, Zágoni T, Miheller P, Horváth ÉM, Juhász M, Tulassay Zs. Gluténszenzitív enteropathiához társuló metabolikus osteopathia vizsgálata. Ca és Csont 2000;3:S16.
 90. Mucsi I, de Châtel R, Szűcs J, Tamási L és a MOOT vezetősége. Ajánlás a renalis osteodystrophia diagnosztikájára és kezelésére. Ca és Csont 2000;4:182-3.
 91. Nagy Zs, Speer G, Cseh K, Mohari K, Jánoki Gy, Takács I, Horváth Cs. Tumornekrózis-faktor termelés és a csont ásványianyag-tartalma hyperthyreosisban. Ca és Csont 2000;3:11-5.
 92. Németh E. Társszakmák együttműködése az osteoporosiscentrumok munkájában: kerekasztal-megbeszélés a Magyar Osteologiai Kongresszuson. Osteologiai Közlemények 2000;8:138-41.
 93. Petróczi I, Bagdányi S, Petróczi I (oh). A változókor, a szexuális élet és a hormonpótlás. Ca és Csont 2000;3:S14.
 94. Rápolthy I, Molnár J, Szász J, Imre L, Gyenéné VSZ. Osteoporosis miatt csipőtáji törést szenvedett betegek rövid távú követése. Ca és Csont 2000;3:135-8.
 95. Sárváry A, Baranyi Gy, Erdélyi G. A csontminőség szerepe a patológiás törések műtétes kezelésében. Ca és Csont 2000;3:S10.
 96. Somogyi J. A leptin és a testtömeg szabályozása. Táplálkozás, Allergia, Diéta 2000;5:19-23.
 97. Schreithofer L. Az osteoporosis eredetű törések megelőzésének és kuratív ellátásának költségvonzata. Nemzetközi összehasonlítás. Ca és Csont 2000;3:107-110.
 98. Somogyi P, Bossányi A, Kricsfalusy M, Schreithofer L, Rápolthy I, Udvardy Cs, Horváth Cs. Az osteoporoticus eredetű csonttörések számának becslése Magyarországon. Ca és Csont 2000;3:111-7.
 99. Speer G, Lakatos P. A D-vitamin és a kalcium szerepe a tumorgenezis gátlásában. Ca és Csont 2000;3:4953-6.
 100. Speer G, Takács I, Bajnok É, Horváth Cs, Lakatos P. A kalcium-szenzorreceptor A986S polimorfizmusa és a csont ásványianyag-tartalma: előzetes eredmények. Ca és Csont 2000;3:S26.
 101. Szabó A, Kenesei É, Szabó A, Arató A, Reusz Gy, Tulassay T. Bone turnover index in children and its changes in renal diseases. Klinikai és Kísérletes Laboratóriumi Medicina 2000;27:66-71.
 102. Szabó P, Tóth M, Fütő L, Horányi J, Kiss R, Perner F, Járay J, Gláz E, Rácz K, Tulassay Zs. Primer hyperparathyreosis műtéti megoldását követő tünetmentes secundaer hyperparathyreosis. Orv Hetil 2000;141:S1267.
 103. Szabó P, Tóth M, Horányi J, Perner F, Járay J, Gláz E, Fütő L, Kiss R, Rácz K, Tulassay Zs. Primer hyperparathyreosis műtéti megoldását követő szekunder hyperparathyreosis. MBA 2000;53:S143.
 104. Szántó F. Hormonpótlás fél dózissal. Ca és Csont 2000;3:S14.
 105. Szántó F. Hormonpótló kezelés kiegészítése buspironnal a klimaxos panaszok kezelésében. Orv Hetil 2000;141:835-7.
 106. Szathmári M, de Châtel R. Az osteoporosiskezelések csonttörési kockázatot csökkentő hatásának értékelése a bizonyítékokon alapuló orvoslás szemszögéből. Orvostovábbképző Szemle, Különszám 2000. július 1-12.
 107. Szathmári M, Tulassay Zs. A kortikoszteroid-kezelés mellett csökkent dehidroepiandroszteron-szulfát- (DHEAS-) produkció és gyors turnoverű osteoporosis gyulladásos bélbetegségben szenvedő férfiakban. MBA 2000;53:136-8.
 108. Szekanecz Z, Szántó S, Szabó Z, Kovács I, Kulcsár A, Lakatos G, Aleksza M, Antal SzP, Sipka S, Szegedi Gy. Biokémiai és gyulladásos markerek vizsgálata rheumatoid arthritishez társuló osteopéniában és osteoporosisban. Ca és Csont 2000;3:62-71.
 109. Szekanecz Z, Szántó S, Szabó Z, Kovács I, Kulcsár A, Lakos G, Aleksza M, Antal SzP, Sipka S, Szegedi Gy. Biokémiai és gyulladásos markerek vizsgálata rheumatoid arthritishez társuló osteoporosisban. MBA 2000;53:S10.
 110. Szekanecz Z, Szántó S, Szabó Z, Kovács I, Kulcsár A, Lakos G, Aleksza M, Sipka S, Szegedi Gy. A csontanyagcsere biokémiai markereinek vizsgálata rheumatoid arthritisben. MBA 2000;53:S146.
 111. Szentiványi I, Maár I, László G, Nyitrai T, Sandra S. Mennyiségi analízis a Központi Katonai Kórház Osteoporosis ambulanciáján megjelent betegekről. Magyar Reumatol 2000;41:S165.
 112. Szilveszter P, Erdélyi L, Csécsei K. Tapasztalataink és lehetőségeink az osteoporosisos betegek kezelésében menopauza ambulanciánkon. Ca és Csont 2000;3:S14.
 113. Szücs J, Bálint G, Genti Gy, Szathmári M és a MOOT vezetősége. Ajánlás a szekunder osteoporosisok és más calcipaeniás osteopathiák diagnosztikájára és kezelésére. Ca és Csont 1999;2:150-56.
 114. Szücs J, Pávó I, Jurida N. Klinikai tapasztalatok raloxifennel. Orv Hetil 2000;141:237-40.
 115. Szücs J, Kollin É, Győri G, Horváth Cs, Takács I. Normocalcaemias hyperparathyreosis ritka esete. Ca és Csont 2000;3:S10.
 116. Szűcs J, Bálint G, Genti Gy, Szathmári M és a MOOT vezetősége. Ajánlás a szekunder osteoporosisok és más calcipenias osteopathiák diagnosztikájára és kezelésére. Ca és Csont 2000;4:175-81.
 117. Szücs N, Tóth M, Rácz K, Góth M, Kovács L, Hubina E, Fütő L, Kiss R, Jakab Cs, Gláz E, Tulassay Zs. Növekedésihormon-pótló kezelésben részesülő hypopituiter betegek csontanyagcsere vizsgálata: 12 és 24 hónapos növekedésihormon-kezelés hatása. Orv Hetil 2000;141:S1269.
 118. Takács I, Koller D, Peacpck M, Johnson CC, Foroud T, Econs M. A BMD és az IL-6 génpolimorfizmus összefüggése fiatal egészséges nőknél. Linkage és asszociációs vizsgálat. Ca és Csont 2000;3:S25.
 119. Tamási L, Lukács K, Flórián Á. A napi kalciumfogyasztás és mozgástevékenység reprezentatív felmérése Borsod megyei általános és középiskolások körében. Ca és Csont 2000;3:72-5.
 120. Teremi F. A HPK gyakorlata: a nőgyógyász és a társszakmák együttműködése a páciens érdekében. Ca és Csont 2000;3:S20.
 121. Tőke J (V. é. oh), Tóth M, Miheller P, Bernád I, Cserepes É, Kiss E, Rácz K.  McCune-Albright-szindróma. Orv Hetil 2000;141:S1270.
 122. Tóth E, Gyulai M, Vargha P, Genti Gy, Horváth Cs. Posztmenopauzában lévő osteoporosisos nőbetegek alkar-denzitometriás és röntgenmorfometriás vizsgálata. Ca és Csont 2000;3:16-21.
 123. Tóth E. A kalcium és csontanyagcsere magyar nyelvű szakirodalmának bibliográfiája, 1999. Ca és Csont 2000;3:31-4.
 124. Tóth E, Szathmári M, Horváth Cs. A DHEAS szerepének vizsgálata férfiak idiopathias osteoporosisban. Ca és Csont 2000;3:S13.
 125. Tóth E, Mészáros Sz, Ferenc J, Horváth Cs. Vertebralis deformitással rendelkező férfiak csontminőségének vizsgálata. Magyar Reumatol 2000;41:S153.
 126. Tóth K. A menopausa és hormonpótló kezelés. Orv Hetil 2000;141:547-56.
 127. Tóth M, Tőke J (V. é. oh), Jakab Cs, Varga I, Fütő L, Horányi J, Kiss R, Gláz E, Rácz K, Tulassay Zs. Nem hyperfunctionáló mellékvese daganatos betegek oszteodenzitometriás vizsgálata. Orv Hetil 2000;141:S1270.
 128. Tóth M, Tőke J (VI é. oh), Jakab Cs, Varga I, Horányi J, Kiss R, Gláz E, Rácz K, Tulassay Zs. Hormonálisan inaktív mellékvese daganatos betegek oszteodenzitometriás vizsgálata. MBA 2000;53:S155.
 129. Tóth M, Tulassay Zs. Glükokortikoid-indukált osteoporosis. Orv Hetil 2000;141:219-23.
 130. Tóth M, Miheller P, Szücs N, Bernád I, Cserepes É, Kiss E, Horváth ÉM, Rácz K, Tulassay Zs. McCune-Albright-szindróma. Ca és Csont 2000;3:S20.
 131. Treszl A, Niethammer M, Tulassay T, Szathmári M. A dehidroepiandroszteron és dehidroepiandroszteron-szulfát összefüggése a cardiovascularis betegségek előfordulásával és cardiovascularis kockázati tényezőkkel nőkben. MBA 2000;53:41-7.
 132. Tűzkő N, Tóth KS, Gulyás P, Béres L, Margitai Gy, Lacza T, Lévárdi F. Néhány terápiás szempont a hormonpótló kezelés (HPK) gyakorlata számára családorvosoknak. Hippocrates 2000;2:52-4.
 133. Udvardy Cs, Kricsfalusy M, Magyari Z, Lendvai F. Még egy szempont a radius distalisvég-töréseinek kezelésében - az osteoporosis. Ca és Csont 2000;3:S11.
 134. Viola S, Péter F, Szécsényi NI, György I. Csontanyagcsere, csontsűrűség és radiomorfometriai súlyosság Scheuermann-kórban. Gyermekgyógyászat 2000;51:406-11.
 135. Viola S, Péter F, György I, Szécsényi NI. Az alkalikusfoszfatáz-szint és csontsűrűség Scheuermann-kórban és adolescens idiopathias scoliosisban. Orv Hetil 2000;141:905-9.
 136. Zahumenszky Z, Lukács M. Adatok a mozgásszervi betegek rehabilitációjának költségeiről. Ca és Csont 2000;3:125-8.
 137. Zámbó L, Balogh Z. A komplex emlőszűrés jelentősége a hormonpótló kezelés bevezetésében. Ca és Csont 2000;3:S14.

Névmutató