Tisztelt Kollégák, Kedves Olvasók! 
Prof. Dr. Holló István
 
 
 


Ca és Csont 2001;4 (1): 6.

Midőn a közelmúltban lapunk főszerkesztője azzal a javaslattal keresett meg, hogy közelgő 75. születésnapom alkalmából foglaljam össze több évtized alatt kialakult nézeteimet, tapasztalataimat a medicináról és az anyagcsere-osteológiáról, zavarba jöttem. Zavarom egyik oka az volt, hogy az ilyen írás - ha van egyáltalán olvasója - a legjobb szándék mellett is esetleg a személyi kultusz igénylésének gyanúját keltheti, holott ez - személyemmel kapcsolatban is - számomra mindig idegen, nem kívánatos jelenségnek számított. Zavarom másik forrása pedig az volt, hogy újat mondani az esetleges érdeklődők számára már aligha tudnék, mert, bár évtizedek során nézeteim nyilván finomodtak, alapvetően azonban nem igen változtak, amióta azokat először megfogalmaztam (Tanszékfolglaló előadás, 1981), és azóta különböző alkalmakkor (pl.: emlékelőadások, megnyitók, stb.) mát többször is ismertettem. Így azután a Főszerkesztő úrnak azt javasoltam, hogy publikáltassék inkább 1995-ből a Polgár Ferencről elnevezett "Pro osteologia" emlékelőadásom, mivel ebben a fentiek mellett bemutattam azt a hátteret is, amely gondolkodásom fő formálója volt, természetesen az anyagcsere-osteológia terén is. Ez pedig a Korányi iskola, amelyet egyre több intézmény talál meg ugyan újból saját múltjában, de amelynek szelleme ma sem általános a hazai medicina egész területén. Végül szívesen publikálom utólag ezt az előadást azért is, mert így még egyszer felidézhetem az emlékelőadás névadóját, Polgár Ferencet, azon nagyon kevés hazai osteológus egyikét, akinek eredményei ma a világ minden tankönyvében olvashatók, és amelyeket a maga idejében, már az akkori nemzetközi irodalom is elismert. Remélem, hogy ujjászerveződő régi munkahelye talán egyszer orvostörténeti szempontból feltárja majd ismeretlen pályájának egészét is.