Agyérbetegségek 2005;11(1):1.

KEDVES OLVASÓ!

 

A 2005. év számos újdonságot hoz az Agyérbetegségek történetében. Igyekeztünk, és a jövőben még inkább azon leszünk, hogy bemutassuk a stroke hazai és nemzetközi újdonságait, eseményeit, bár természetesen a teljesség igénye nélkül: ismertessük a bizonyítékokon nyugvó orvoslás leglényegesebb evidenciáit szolgáltató nagy multicentrikus vizsgálatok eredményeit, ugyanakkor a hazai műhelyekben folyó munkákról is rendszeresen tájékoztassuk az érdeklődőket. A folyóirat nem titkolt legfontosabb célja, hogy segítséget nyújtson a mindennapi klinikai munkához, adatokkal és argumentumokkal támassza alá a nap mint nap alkalmazott régi és új kezelési eljárásokat, valamint a hatékony prevenciót.

Leglényegesebb újdonságként az eddigi lektorálási módszer helyett – eddig a beküldött közleményeket a szerkesztőség lektorálta – korszerűbb, a mai követelményeknek jobban megfelelő, felkért bírálók által végzett lektorálás alkalmazása mellett döntöttünk. Ez a közlemények színvonalának emelkedését eredményezi, és azt is lehetővé teszi, hogy szerzőink közleményük révén kreditponthoz juthassanak. Továbbra sem hagyjuk figyelmen kívül eddigi célkitűzésünket: elsősorban a klinikai munka színvonalát emelni képes, a gyakorlatban hasznosítható ismereteket nyújtó közlemények megjelenését támogatjuk.

Olvasóink találnak egy útmutatót kéziratuk elkészítéséhez lapunk utolsó oldalain, ez a tudományos folyóiratok nemzetközileg elfogadott szerkesztési elvein alapszik. Kérjük, hogy közleményük elkészítése során az ebben foglaltakat vegyék figyelembe.

Szerkesztőbizottságunk megújulás alatt áll; az új névsort következő számunkban ismertetjük. A szerkesztőbizottság eddigi tagjainak köszönet jár áldozatos munkájukért.

Továbbra is készséggel adunk teret lapunkban a megjelent közleményekkel kapcsolatban írt hozzászólásaiknak, ötleteiknek. Várjuk véleményüket is: szakmánk mely területéről igényelnének több információt, s milyen formában.

dr. Horváth Sándor