Agyérbetegségek 2002;7(3):1.

KEDVES OLVASÓ!

 

Egészségügyünk – amint mindannyian érezzük –, alapvető reformra szorul. A Kormány az „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program” keretében célkitűzéseket és több évre szóló cselekvési programot határozott meg az agyérbetegségek okozta mortalitási és morbiditási mutatók javítására. Az eredmények legfőbb mutatóiként a morbiditási és mortalitási viszonyok változása, a primer és szekunder megelőzésben elért eredmények, a rehabilitáció minősége, az agyérbetegséggel foglalkozó osztályok feladatainak és működési kereteinek meghatározása szolgálnak. Nem kétséges, hogy a betegekkel foglalkozó orvosok és egészségügyi személyzet részéről a legmesszebb menő szándék munkál a jelenlegi helyzet megváltoztatására. Ha a kidolgozott program a Kormány részéről nemcsak szándékot, hanem hatékony támogatást is jelent, az hamarosan nemcsak közérzeti, de adatokkal is mérhető javulást fog eredményezni. Lapunkban részletesen olvashatják a Kormány e népegészségügyi programjának stroke-alprogramját. A kormányprogram kiemelten foglalkozik a rizikótényezőkkel. Ehhez kapcsolódóan Szegedi Norbert összefoglaló cikke az ACE-gátlók jelen ismereteink szerinti jelentőségét foglalja össze a cerebrovascularis megbetegedések prevenciójában.

Érdemes áttekinteni néhány statisztikai adatot a stroke-ról. Az internet nyújtotta lehetőségeket kihasználva az USA 1998-ra vonatkozó stroke-adatbázisának néhány adatát ismertetjük, amelyek értékes segítséget nyújthatnak úgy összehasonlító adatként, mint összefüggések felismeréséhez.

Mint előző számunkban jeleztem, a European Stroke Initiative (EUSI) által az idén nyáron Debrecenben tartott oktató kurzus néhány kiemelkedő előadását a rendezők engedélyével Olvasóinkkal is meg kívánjuk ismertetni. A választás először Danilo Toni professzor előadására esett, aki összefoglalta az Olaszországban kidolgozott stroke-kezelési útmutatót, értékelte az egyes, nem specifikus beavatkozások bizonyítékszintjét, és útmutatót fogalmazott meg a kezelések alkalmazásáról.

A stroke patofiziológiája iránt érdeklődők csemegeként az ischaemiás agykárosodásban rendkívül fontos szerepet játszó reaktív oxigéngyökökről olvashatnak részletes, a klinikusok számára is fontos összefüggéseket megvilágító tanulmányt, Bari professzor tollából.

dr. Horváth Sándor