Agyérbetegségek 2002;7(1):1.

KEDVES OLVASÓ!

 

Csaknem egy éve jelent meg összefoglaló a European Journal of Neurology 7. évfolyamában (133–144. oldal) Waldemar és munkatársai (közöttük tudhatjuk Tariska Péter professzort is) tollából, amelyben összefoglalják a neurológusok feladatait, és kiemelik az Alzheimer-kór és más eredetű dementiák diagnosztizálásában és kezelésében játszott mind jelentősebb szerepüket.

Az összefoglaló egy 1998-as munkaértekezlet anyagát rendszerezi tovább, amelyen az Európai Neurológiai Társaságok Szövetsége (EFNS) kezdeményezésére bizonyítékokon alapuló javaslatokat fogalmaztak meg a dementiában szenvedő betegek kezeléséről, hangsúlyozva a neurológusok egyre fontosabb szerepét. A neurológus tevékenységének jelentőségét elsősorban a kognitív és magatartászavarokat okozó agyi rendellenességek korai felismerésében, elkülönítő diagnosztizálásában, valamint az egyidejűleg fennálló vascularis és egyéb betegségek kórismézésében, kezelésében látják. Kiemelik, hogy a neurológusok szerepe országonként változik a dementiában szenvedő betegek kezelésénél. Javasolják, hogy az európai neurológusoknak egyértelmű szerepet kell vállalniuk a dementia kezelésében, a diagnosztikus munkában, a kognitív zavarokban szenvedők interdiszciplináris szemléletű vizsgálatában, s ezt segíteni kell oktatási programok szervezésével.

A fentiek szellemében, az Agyérbetegségek jelen számában a dementiák, elsősorban a vascularis dementia néhány klinikai és diagnosztikai aspektusát járhatjuk körül: Tariska professzor modern szemléletű, aktuális összefoglalóját olvashatjuk a vascularis eredetű dementiák klinikai kérdéseiről, valamint e betegségcsoport funkcionális képalkotó vizsgálatáról részletes összefoglalót Borbély Katalin főorvos tollából. Remélhetőleg ez a két dolgozat is segít abban, hogy hazánkban is mind jelentősebb szerep jusson a neurológiának és a neurológusoknak a dementiában szenvedő betegek orvosi ellátásában.

dr. Horváth Sándor